Naše specializace

Úzkost, stres

Dlouhodobý pocit přetížení a nerespektování vlastních limitů či potřeb v práci, vztazích i vůči sobě.

Deprese

Pocit beze smyslu, nenaplnění, izolace, dlouhodobý propad nálady, následek ztráty, kdy je třeba nalézt nové zdroje.

Syndrom vyhoření

Dlouhodobé přetížení v některé z oblastí vašeho života. Není čas na odpočinek, regeneraci, budování vztahů a péči o zdraví či tělo.

Závislosti

Zneužívání alkoholu, návykových látek nebo vztahů jako automedikace na pocit prázdnoty, nespokojenosti, těžkých pocitů či přetížení.

Paniky, fobie

Panické a fobické stavy s fyziologickými projevy způsobené patogenními přesvědčeními.

Méněcennost

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty, znehodnocení, pocit zbytečnosti. Neschopnost komunikovat a uspokojit vlastní potřeby.

PPP

Poruchy příjmu potravy, anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání.

OCD

Obsedantně-kompulzivní porucha. Práce se symptomy, jako jsou vtíravé myšlenky, katastrofické scénáře, ritualizace na zajištění bezpečí aj.

Psychosomatika

Nemoci a jiné tělesné projevy jako důsledek nedostatečného odžívání nebo potlačených emocí.

Derealizace

Vysoká úroveň úzkosti, pocit odpojení od vlastního prožívání jako projev dlouhodobého stresu, traumatu nebo bad-tripu .

(Ne)sebeláska

Snížená schopnost prioritizovat vlastní potřeby v souladu s běžným fungováním ve vztazích, práci apod.

Bezmoc, stud, vina

Paralyzující stavy, pocity nekompetence a absence efektivních strategií potřebných pro fungování v dospělém životě.

Zneužití, šikana

Traumatické události prožité s jinou osobou nebo v kolektivu, zatížené šokem, bezmocí, ponížením. Emocionální zaseknutí se v minulosti.

Pocit beze smyslu

Pocit prázdnoty, zmatení, neurčitosti. Neznalost "kdo jsem", neukotvenost v životě. Chybí opory.

Hraniční porucha

Vztahová nejistota, strach z odmítnutí, potřeba bezpodmínečné lásky jako následek dlouhodobé citové frustrace v klíčových vztazích.

Domácí násilí

Reálné fyzické či psychické ohrožení v prostředí domova a strach z odpoutání od agresora.

A mnohé další

Hlavní specializace našich terapeutů naleznete na jejich profilech.

Časté dotazy & články