Jak probíhá psychoterapie a poradenství

Standardy a naše doporučení v kostce

1. Co je vlastně psychoterapie?

Psychoterapie je léčebná činnost, při níž terapeut užívá své osobnosti a dovedností k tomu, aby u vás došlo k uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění. Hlubinná forma psychoterapie vyžaduje čas a nelze výsledky očekávat během pár sezení. Pokud chcete rychle řešit povrchnější příznaky, krátkodobě vám může být nápomocná KBT.

Dovednosti terapeuta se týkají:

  • vedení rozhovoru, 
  • vytvoření, udržování podpůrného vztahu,
  • používání technik (například sugesce, řešení ve fantazii, znázornění situace z jiné perspektivy, práce s tělem, se sny a další.)
Druhy psychoterapie
Podpora pro zaměstnance

2. Pro koho je psychoterapie vhodná?

Každý, kdo se potýká s obtížemi, které vám brání v plnění každodenních povinností nebo zabraňují psychické pohodě, například:

3. Platí se za ni?

Ano i ne. Pokud máte možnost navštěvovat psychoterapeuta na pojišťovnu, část nebo plná sazba za vás bude hrazena. Nevýhodou tu bývá nedostatek volných termínů, dlouhé čekací lhůty a jistota termínu do budoucna bývá méně spolehlivá.

Pakliže vám možnosti dovolují si terapii hradit, máte tak více možností na získání kvalitní péče. Platba probíhá hotově na konci sezení nebo předem na bankovní účet.

Jak probíhá psychoterapie?

4. Je psychoterapie účinná?

Podle výzkumu má psychoterapie pozitivní dopad od 2/3 po více než 90% lidí, kteří ji podstoupí (Seligman, 1995). Zároveň může i dojít ke zhoršení, a to v 5 – 10% případů, z důvodů špatného výběru odborníka nebo způsobu léčby, klient aktivně neparticipuje a neplní odborná doporučení (Lambert, Ogles, 2004). Je třeba upozornit, že ne všechna zhoršení jsou způsobena terapií. Mysleme na to, že jako terapeuti nejsme omnipotentní a nesmíme slibovat zázraky nebo zaručenou pomoc.

5. jak probíhá první sezení?

Na úvod si řekneme pár slov k pravidlům, etice a průběhu spolupráce. Terapeut vám popíše, jakým způsobem pracuje a plynule přejdeme do fáze vyslechnutí. Po sdělení vašich potíží se doptáváme, mapujeme, hraničíme okolnosti vaší situace. Jasně vám sdělíme, co z vašich nároků objektivně možné je a tam, kde narazíme na překážku, hledáme vhodnější cesty. Už zde vytváříme plán vaší léčby.

Zmatené obsahy přetavíme do jednodušších a srozumitelných forem. Zbavujeme tunelového vidění. Dostáváte objektivní zpětné vazby a technikami vás dovede k řešení vašich potíží.

Během sezení si ujasňujete, jestli chcete s tímto psychoterapeutem pokračovat i na další setkání. Pokud vám nesedí, máte právo oslovit někoho jiného. 

Ze sezení odcházíte s terapeuticky pojmenovaným problémem, hlubším náhledem a termínem dalšího setkání, kde se začnete více zaměřovat na řešení.

Terapie dítěte s rodiči

6. Jak dlouho psychoterapie trvá?

U nás pracujeme ve formátu 50 a 90 minut.

U psychických obtíží (bod 1) je zpočátku vhodná frekvence 1x týdně. U frekvence 1x za dva týdny počítejte s pozdějším efektem terapie, ale také se dá. 

Krizové intervence znamená méně sezení se zaměření na rychlé řešení nejakutnějších příznaků. Neřešíte ale příčiny, proto se vám může problém časem zopakovat a dříve nebo později bude nutné psychoterapii nakonec podstoupit.

Nejčastěji k nám klienti dochází na terapii 6 měsíců až 4 roky. Postupem času snižujeme frekvenci na dvakrát až jednou měsíčně. Máme zkušenost, že pravidelné návštěvy s vhodným terapeutem zajišťují výraznou stabilizaci psychického stavu, osvojení strategií zvládání, navýšení odolnosti, zkvalitnění dlouhodobých vztahů, osobního prožívání a náhledu na sebe.

7. jak najít kvalitního psychoterapeuta?

Nejlepší je osobní doporučení od přítele nebo profesionála, který má ověřený kontakt. Poptejte se u internisty, kardiologa, psychiatra, zdravotní sestry nebo jiného důvěryhodného odborníka.

Nebo se ozvěte nám a na základě vašich preferencí a obtíží vám vybereme terapeuta na míru.

V dnešní době můžete také provádět vlastní průzkum online. Terapeuti často mohou být spojeni s univerzitami nebo nemocnicemi, mají soukromé praktiky, praktikují psychoterapii ve fakultní praxi na univerzitě nebo poskytují individuální terapii na nemocniční klinice.

Jakmile na někoho získáte kontakt, zavolejte mu. Ptejte se, zda a jaký psychoterapeutický výcvik absolvoval, jaký druh psychoterapie nabízí a jaké jsouu něj finanční podmínky.

nejlepší psychoterapeut Praha