Jak reagovat na psychopata?

Jak reagovat na psychopata?
Sdílejte s přáteli

Pojem psychopat často vyvolává představu sadistických sériových vrahů. Nicméně mezi osoby trpící chronickou duševní poruchou s abnormálním nebo násilným sociálním chováním mohou patřit i tzv. jednotlivci z lidu, kteří mají běžnou práci a nemají potřebu vraždit.

Jsou to často uhlazení řečníci, kteří se na počátku své kariéry posouvají na žebříčku úspěšnosti. 

Vztah či kontakt s osobou toxického typu si dříve či později může na vaší psychické pohodě vybrat svou daň. Níže naleznete doporučení, které mohou míru zranění redukovat. Obecně se ale doporučuje (pokud to jde), omezit kontakt s toxickým člověkem na nejnutnější možnou míru.

Jak poznat, s kým máte tu čest

 • Za prvé jsou okouzlující, bezstarostní a agresivní.
 • Chybí jim empatie a svědomí. 
 • Jsou velmi schopní v jednání s lidmi a manipulaci.
 • Starají se primárně o své vlastní potřeby a nejsou schopni nahlédnout a uspokojit potřeby druhých, aniž by z toho něco měli.
 • Jsou svědomití v dosahování svých cílů, proto jsou nakonec ve své kariéře poměrně úspěšní.
 • Díky snížené sebereflexi bývají méně ve stresu. Méně se trápí neúspěchem, často si ho i nepřipouští a netrápí se pocity viny a studu.
 • Mají méně zábran, proto více riskují a mají odvahu jít do situací, které jsou morálně vachrlaté.
 • Umí šikovně ovlivňovat lidi. 
 • Lhaní je jeho způsob života.
 • Vyvolává pochyby a chaos. Stává se i, že začnete pochybovat sami o sobě nebo o svých výkonech a práci.
 • Je schopen rychle změnit směr své loajality. Reaguje tím na své vlastní potřeby a pokud se mu přestanete hodit do krámu, bez výčitek vás opustí, zradí.
 • Má sníženou schopnost regulace impulsů. Zejména v soukromí. Na veřejnosti působí okouzlujícím dojmem, jakmile se ale zavřou dveře jeho domova, objevuje se u něj vztek, agrese, někdy násilí, více příležitostných sexuálních partnerů, drogy a jiné. A pokud tyto impulsy nemá, začne se rychle nudit. Nebo ho vy začnete nudit.
Jak reagovat na psychopata?

Níže v první části naleznete doporučení na způsob komunikace v pracovním vztahu, dále i partnerském vztahu.

Jak se chránit v práci

1. Mějte své emoce pod kontrolou

Bez ohledu na to, jak frustrovaní nebo rozrušení se cítíte, před osobou, která nevytváří bezpečný vztah, udržujte své emoce na uzdě. Ztráta klidu dává takové osobě nad vámi větší moc, protože uvidí, že dokáže manipulovat s vašimi emocemi. Vždy vystupujte klidně. Neukazujte svou emoční stránku. Vztek, pláč či jiné pusťte až za zavřenými dveřmi.

2. Neukazujte, že se bojíte

Podobně jako v předchozím bodě je třeba držet projev strachu na uzdě. Manipulativní osobnosti často používají zastrašování k ovládání ostatních. Může jemně vyhrožovat, stát nad vámi, když mluvíte nebo použít agresivní formu komunikace, aby vás přiměl ustoupit. Zastavte se. Buďte asertivní a braňte se. Neustupujte a sdílejte tyto nepříjemné zkušenosti s kolegy či HR oddělením.

3. Buďte kritičtí k informacím, které vám sděluje

Takoví lidé často používají sáhodlouhé příběhy, aby se vykreslili jako oběti. Často obviňují druhé lidi a odmítají převzít jakoukoli odpovědnost za své provinění. Nelitujte je. Projevování sympatií jim hraje do karet, takže se v diskuzích soustřeďte pouze na fakta.

4. Přesměrujte konverzaci zpět na ně

Poukázat na jejich chyby poměrně dobrý způsob, jak je odzbrojit. Tedy pokud obviňuje někoho druhého, ​​otočte konverzaci zpět na něj. Řekněte něco jako: „Jak se dnes cítíš? Všiml jsem si, jak jsi dnes na meetingu reagoval a zdá se, že jsi asi vystresovaný.“

5. Vzdálená komunikace je lepší než osobní

Výsledky studie z roku 2016 publikovaná v Personality and Individual Differences poukázala na skutečnost, že tito nestabilní lidé vynikají ve vyjednávání v komunikaci tváří v tvář. Online konverzace jim znesnadňuje, aby snad dosáhli svého. Pokud to jde, doporučuje se vést konverzaci spíše po emailu.


Pokud nemůžete uniknout každodenní interakci s psychopatem, je obzvláště důležité pracovat na budování své mentální odolnosti. Buďte proaktivní v péči o sebe a zvládání stresu.

Pokud máte potíže, zvažte rozhovor s odborníkem na duševní zdraví. Je těžké zůstat duševně silný, když pracujete po boku toxického člověka. 

Jak reagovat na psychopata?

Jak se chránit v partnerství

1. Jste v nebezpečí?

Zavolejte záchrannou službu, pokud jste v bezprostředním nebezpečí. Pokud daná osoba vyhrožuje, že ublíží vám, sobě nebo jiným lidem, okamžitě vyhledejte pomoc. I přestože nebyli v minulosti fyzicky násilní, je důležité jejich výhružky nebrat na lehkou váhu

 • Ne všichni lidé s antisociální poruchou osobnosti jsou fyzicky násilní, ale náhlá agrese a bezohledné chování bývají jejich symptomem.
 • Vyhrožování sebevraždou bývá způsob jak s vámi lépe manipulovat. Pokud se domníváte, že mají úmysl a prostředky ublížit si, zavolejte záchrannou službu.
 • Pokud máte podezření, že vám vyhrožují sebevraždou, aby vás ovládali, držte se svých hranic. Řekněte jim, že nejste zodpovědní za jejich činy a nedovolte jim, aby vámi manipulovali.

2. Za jejich činy nejste zodpovědní

Jsou experti na manipulaci, podvody a přesouvání viny na druhé. Vaše situace nemá nic společného s tím, že jste naivní nebo snadný cíl. Místo toho, abyste se obviňovali, pochopte, že s vámi špatně zacházeli a že za jejich chování nejste zodpovědní.

 • Manipulátor je zpočátku velmi okouzlující a sympatický. Předpokládejme, že na pár dní zmizeli, a když jste se jich zeptali, kam šli, vybuchli na vás, vyhrožovali násilím a řekli, že to není vaše věc.
 • Navíc pamatujte, že v tom nejste sami. Člověk s psychopatickými sklony přehlíží blaho druhých a s každým, s kým se setká, zachází jako s předmětem. Připomeňte si, že nejste první, s kým špatně zacházeli.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka poradny Terapeutovna, psycholog, lektor, publicista

Objednejte se (ceník)

Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Luděk Beneš, Dis.

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? V bezpečném prostředí přijímám svět klientů bez předsudků takový jaký je. Pro zvládání nároků těžkého a nespravedlivého života nacházím

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová
Terapeuti

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Poradce & terapeutka Jak pracuji? Při své práci považuji za nejdůležitější vytvoření prostředí důvěry a bezpečí, a to pomocí empatie a respektu k individualitě a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.