Léčba hraniční poruchy osobnosti

Léčba hraniční poruchy osobnosti
Sdílejte s přáteli

Jaké je řešení?

Příznaky spojené s hraniční poruchou osobnosti mohou být stresující a náročné nejen pro vás, ale i pro vaše okolí. Možná si uvědomujete, že vaše emoce, myšlenky a chování jsou sebedestruktivní nebo škodlivé, přesto se cítíte neschopní je zvládnout.

Nejste si jistí, zda vaše osobnost má hraniční rysy? Udělejte si orientační test.

Kromě profesionálního ošetření můžete pomoci zvládnout a vyrovnat se se svým stavem, pokud:

 1. Přečtěte si o této poruše, abyste porozuměli jejím příčinám a léčbě.
 2. Naučte se rozpoznávat, co může vaše vyvolat vzteklé výbuchy nebo impulzivní chování.
 3. Vyhledejte odbornou pomoc a držte se svého léčebného plánu – navštěvujte všechna terapeutická sezení a užívejte léky podle pokynů
 4. Spolupracujte se svým poskytovatelem duševního zdraví na vypracování krizového plánu, co dělat příště, když dojde ke krizi.
 5. Získejte léčbu souvisejících problémů, jako je zneužívání návykových látek.
 6. Zvažte zapojení blízkých do léčby, abyste jim pomohli porozumět vám a podpořit vás
 7. Zvládněte intenzivní emoce procvičováním dovedností zvládání, jako je použití dechových technik a meditace všímavosti.
 8. Stanovte si limity pro sebe i ostatní tím, že se naučíte, jak přiměřeně vyjadřovat emoce způsobem, který neodrazuje ostatní ani nevyvolává opuštění nebo nestabilitu.
 9. Nedělejte si domněnky o tom, co lidé cítí nebo si o vás myslí
 10. Oslovte ostatní s poruchou a podělte se o postřehy a zkušenosti.
 11. Vybudujte si podpůrný systém z lidí, kteří vám budou rozumět a respektovat vás.
 12. Udržujte zdravý životní styl, například zdravou výživou, fyzickou aktivitou a zapojením se do sociálních aktivit.
 13. Neobviňujte se z této poruchy, ale uznávejte svou odpovědnost za její léčbu.
Léčba hraniční poruchy osobnosti

Příprava na sezení s odborníkem

Můžete začít tím, že navštívíte svého lékaře primární péče. Po počáteční schůzce vás lékař může odkázat na poskytovatele duševního zdraví, jako je psycholog nebo psychiatr. Zde je několik informací, které vám pomohou připravit se na schůzku.

Co můžete před schůzkou udělat?

Před schůzkou si vytvořte seznam:

 • Jakékoli příznaky, které jste vy nebo lidé ve vašem okolí zaznamenali, a jak dlouho
 • Klíčové osobní informace, včetně traumatických událostí ve vaší minulosti a všech aktuálních hlavních stresových faktorů
 • Vaše lékařské informace, včetně dalších fyzických nebo duševních zdravotních stavů
 • Všechny léky, které užíváte, včetně léků na předpis a bez předpisu, vitamínů a dalších doplňků a dávek
 • Otázky, které chcete položit svému lékaři , abyste mohli schůzku co nejlépe využít

Pakliže se chystáte k psychiatrovi (nikoliv psychologovi) kvůli konzultaci a lékům, pokud je to možné, vezměte s sebou člena rodiny nebo přítele. Někdo, kdo vás zná již delší dobu, může být schopen s vaším svolením sdílet důležité informace s lékařem.

Mezi základní otázky, které byste měli položit svému lékaři nebo poskytovateli duševního zdraví, patří:

 • Co pravděpodobně způsobuje mé příznaky nebo stav?
 • Existují nějaké další možné příčiny?
 • Jaká léčba je pro mě nejpravděpodobnější účinná?
 • Jak moc mohu očekávat, že se mé příznaky léčbou zlepší?
 • Jak často budu potřebovat terapeutická sezení a jak dlouho?
 • Existují léky, které mohou pomoci?
 • Jaké jsou možné vedlejší účinky léků, které můžete předepisovat?
 • Musím přijmout nějaká opatření nebo dodržovat nějaká omezení?
 • Mám tyto další zdravotní stavy. Jak je mohu nejlépe společně spravovat?
 • Jak mi může moje rodina nebo blízcí přátelé pomoci při léčbě?
 • Máte nějaký tištěný materiál, který bych mohl vzít? Jaké webové stránky doporučujete?

Neváhejte během schůzky klást otázky, na které si potřebujete odpovědět.

Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti
Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti

Co můžete od svého Psychiatra nebo terapeuta očekávat?

Na začátek je potřeba odlišit psychiatra, který předepisuje léky, od psychoterapeuta / psychologa, k němuž docházíte na terapeutická sezení a vytváříte strategie fungování a učíte se jak své emoce lépe zvládat.

Psychiatr nebo poskytovatel duševního zdraví vám pravděpodobně položí řadu otázek. Buďte připraveni na ně odpovědět, abyste ušetřili čas tématům, na která se chcete ještě více zaměřit. Možné otázky zahrnují:

 • Jaké jsou vaše příznaky? Kdy jste si jich poprvé všimli?
 • Jak tyto příznaky ovlivňují váš život, včetně vašich osobních vztahů a práce?
 • Jak často v průběhu běžného dne zažíváte výkyvy nálad?
 • Jak často jste se cítili zrazeni, obětí nebo opuštěni? Proč si myslíte, že to nastalo?
 • Jak dobře zvládáte vztek?
 • Jak dobře zvládáte být sám?
 • Jak byste popsali svůj pocit vlastní hodnoty?
 • Cítili jste někdy, že jste špatní nebo dokonce zlí, nehodnotní?
 • Měli jste nějaké problémy se sebepoškozujícím nebo rizikovým chováním?
 • Přemýšleli jste někdy o tom, nebo jste se pokusili ublížit nebo jste se pokusili o sebevraždu?
 • Užíváte alkohol nebo rekreační drogy nebo zneužíváte léky na předpis? Pokud ano, jak často?
 • Jak byste popsal své dětství, včetně vztahu s rodiči nebo pečovateli?
 • Byli jste fyzicky nebo sexuálně zneužíváni nebo vás jako dítě zanedbávali?
 • Byl někomu z vašich blízkých příbuzných nebo pečovatelů diagnostikován problém s duševním zdravím, například porucha osobnosti?
 • Byl jste léčen z jiných duševních zdravotních problémů? Pokud ano, jaké diagnózy byly stanoveny a jaká léčba byla nejúčinnější?
 • Jste v současné době léčen z jiných zdravotních stavů?
O autorce:

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková 
zakladatelka a supervizorka poradny, psycholožka, terapeutka, lektorka a publicistka

Kontaktujte Šárku a obratem se vám ozve zpět.

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.