Sebevědomí

Sdílejte s přáteli

Sebevědomí je váš přístup k vlastním dovednostem a schopnostem. Zdravé sebevědomí znamená, že se přijímáte, důvěřujete si a máte ve svém životě pocit kontroly. Dobře znáte své silné a slabé stránky a máte na sebe pozitivně realistický názor. Stanovujete si také realistická očekávání a cíle, asertivně komunikujete a zvládáte kritiku.

Pokud trpíte nízkým sebevědomím, budete se pravděpodobně cítit plní pochybností o sobě. Budete pasivní či poddajní, zároveň nedůvěřujete druhým. Můžete se cítit méněcenní, nemilovaní nebo citliví na kritiku. 

Míra sebevědomí může záviset na konkrétní situaci. Můžete se například cítit velmi sebejistě v některých oblastech, ve kterých jste odborník, ale potýkáte se s nesebedůvěrou v jiných sférách, například ve vztazích.

Zda máte či nemáte vysoké sebevědomí, málokdy souvisí se skutečnými schopnostmi. Většinou je to spíš otázka vašeho vnímání a způsobu, jak jste zvyklí o sobě uvažovat. Nezřídka jsou myšlenky o sobě negativní a chybné, což způsobuje nízké sebevědomí.

Nízké sebevědomí může pramenit z různých zkušeností, jako je například vyrůstání v nepodporujícím a kritickém prostředí, první odloučení od přátel nebo rodiny, příliš tvrdé hodnocení nebo strach z neúspěchu. Lidé s nízkým sebevědomím trpí špatně nastavenými standardy a jejich myšlení vykazuje určité chyby.

Jak zvýšit sebevědomí

  • Poznejte a zdůrazněte své silné stránky. Odměňte se a pochvalte se za své úsilí a pokrok.
  • Když narazíte na překážku, chovejte se laskavě a soucitně. Nezabývejte se neúspěchem.
  • Stanovte si realistické a dosažitelné cíle. Neočekávejte dokonalost; je nemožné být dokonalým v každém aspektu života.
  • Zpomalte, když pociťujete nepříjemné emoce. Místo toho zkuste o situaci přemýšlet racionálně.
  • Nevytvářet si předsudky a domněnky o sobě, druhých lidech a situacích.
  • Uvědomte si, že minulé negativní životní zkušenosti neurčují vaši budoucnost.
  • Vyjádřete své pocity, přesvědčení a potřeby přímo a s úctou.
  • Naučte se říkat NE nepřiměřeným požadavkům.

Se sebevědomím vám může pomoct terapeut či odborný poradce.

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.