Sebevědomí

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Sebevědomí je váš přístup k vlastním dovednostem a schopnostem. Zdravé sebevědomí znamená, že se přijímáte, důvěřujete si a máte ve svém životě pocit kontroly. Dobře znáte své silné a slabé stránky a máte na sebe pozitivně realistický názor. Stanovujete si také realistická očekávání a cíle, asertivně komunikujete a zvládáte kritiku.

Pokud trpíte nízkým sebevědomím, budete se pravděpodobně cítit plní pochybností o sobě. Budete pasivní či poddajní, zároveň nedůvěřujete druhým. Můžete se cítit méněcenní, nemilovaní nebo citliví na kritiku. 

Míra sebevědomí může záviset na konkrétní situaci. Můžete se například cítit velmi sebejistě v některých oblastech, ve kterých jste odborník, ale potýkáte se s nesebedůvěrou v jiných sférách, například ve vztazích.

Zda máte či nemáte vysoké sebevědomí, málokdy souvisí se skutečnými schopnostmi. Většinou je to spíš otázka vašeho vnímání a způsobu, jak jste zvyklí o sobě uvažovat. Nezřídka jsou myšlenky o sobě negativní a chybné, což způsobuje nízké sebevědomí.

Nízké sebevědomí může pramenit z různých zkušeností, jako je například vyrůstání v nepodporujícím a kritickém prostředí, první odloučení od přátel nebo rodiny, příliš tvrdé hodnocení nebo strach z neúspěchu. Lidé s nízkým sebevědomím trpí špatně nastavenými standardy a jejich myšlení vykazuje určité chyby.

Jak zvýšit sebevědomí

  • Poznejte a zdůrazněte své silné stránky. Odměňte se a pochvalte se za své úsilí a pokrok.
  • Když narazíte na překážku, chovejte se laskavě a soucitně. Nezabývejte se neúspěchem.
  • Stanovte si realistické a dosažitelné cíle. Neočekávejte dokonalost; je nemožné být dokonalým v každém aspektu života.
  • Zpomalte, když pociťujete nepříjemné emoce. Místo toho zkuste o situaci přemýšlet racionálně.
  • Nevytvářet si předsudky a domněnky o sobě, druhých lidech a situacích.
  • Uvědomte si, že minulé negativní životní zkušenosti neurčují vaši budoucnost.
  • Vyjádřete své pocity, přesvědčení a potřeby přímo a s úctou.
  • Naučte se říkat NE nepřiměřeným požadavkům.

Se sebevědomím vám může pomoct terapeut či odborný poradce.

Další zajímavé články

Emoční osamělost
Blog

Emoční osamělost (nejen v létě)

Emocionální osamělost je stav, kdy se cítíte emocionálně odpojení od lidí kolem vás nebo nejste schopni se s nimi spojit na hluboké nebo smysluplné úrovni. Je

Polyamorie, co to je?
Akce

Skupinová terapie úzkosti a deprese (nově Praha 2)

Tyto rozvojové skupiny u nás vedou většinou KBT (kognitivně behaviorální terapie) terapeuti, kteří učí účastníky strategie a techniky, jak se vyrovnat s negativními myšlenkami, obavami

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Autorka článku

Zakladatelka poradny Terapeutovna, psycholog, terapeut, spisovatel, publicista a lektor

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

Máme pár poslední míst na září 2022!

Přihláška na skupinovou terapii