Terapeuticky o poruchách příjmu potravy

Druhy anorexie
Sdílejte s přáteli

Aneb sem dost dobrá, taková jaká jsem?
Text od terapeutky Zuzany Výravské

Ať už jako odborník nebo obyčejná žena, vnímám poruchy příjmu potravy jako způsob komunikace nemocného s okolím. Většina našich obav, strachů, emocí a pocitů si žije svým vlastním životem a odehrává se na nevědomé úrovni, přesto silně působí na naše životy. V oblasti  vztahu k jídlu zde mohu ze své praxe uvést několik skrytých otázek, které se za vědomím  mohou schovávat. „Jsem dost dobrá, taková jaká jsem? Jaký je můj smysl života? Jaké mám cíle? V čem bych byla vlastně nejlepší? Mají mě blízcí vůbec rádi?…“ 

A protože si většinou nejsme  otázek ani vědomy a odpověď na ně neznáme, přebírá v tomto případě otěže nemoc a odpovídá za nás. „Ano, jsi dost dobrá v odmítání jídla, v hubnutí a protože nevíš, zda tě blízcí mají rádi a kde je cíl a smysl tvého života, nabízím ti strukturu v každodennosti, kontrolu jídla, cvičení, blízký cíl ve ztrátě hmotnosti, něco, co můžeš udělat sama, co k tobě otočí pozornost těch, které potřebuješ mít blízko. Řeknu jim za tebe: „Podívejte se, nejsem tak silná, jak jste si mysleli, jsem křehká a potřebuji něco jinak, toužím po něze a péči, nemám sílu, čelit světu sama..“

poruchy příjmu potravy

V případě vylétání z hnízda, tedy v adolescentním věku, zde vnímám konflikt mezi touhou po samostatnosti a zároveň  strach, který z ní pramení. Nedostatečná důvěra v sebe sama a naopak touha dělat si věci  po svém.  Zároveň  také potřeba po dosycení dítěte, které je stále v nás, potřeba  ujištění a bezpodmínečného  přijetí. Takovýto konflikt pak může přežívat i v dospělosti a proto se PPP objevují i u zralých žen. 

Pokud bych mohla vytvořit prototyp klientky s poruchou příjmu potravy, vykreslila bych inteligentní, na výkon zaměřenou, úzkostnou dívku, ženu, která je velmi obětavá a ve své touze po dokonalosti často posouvá vlastní hranice svých možností a nechává ostatním zcela volný přístup až  za ně. Skrze okolí, svou obětavost, výkon, disciplinovanost, se ujišťuje o vlastní hodnotě, kterou sama v sobě není schopna vidět. A pokud není pevná základna, boří se celý hrad. Snažím se tedy být tím, kdo pomůže nalézt vlastní hodnoty, cíle a obranné mechanismy, které opětovně vystaví zdravé hranice zdravé osobnosti.

U dětí a dospívajících je onemocnění velkou zátěží pro celou rodinu. Objevují se zde také často nevědomé otázky rodičů, blízkých. „Kde jsem udělal(a) chybu?  Co jsem měl(a) udělat jinak.  Jsem dost dobrá máma, táta?“…Jako rodiče nás pohlcuje bezmoc a frustrace, která vede k dalšímu sebeobviňováním a  konfliktům uvnitř systému rodiny, které jen přilévají olej do ohně. Ukonejšit, opečovat, dosytit to malé dítě, které se nám vrátilo a pak mu dát ve správný čas důvěru, že to nějak zvládne samo a že ho musíme znovu vypustit, je velmi nelehká cesta. Proto je rodinná terapie z mého pohledu nejúspěšnější a nejrychlejší možností k navrácení zdraví. A jak už to tak v životě bývá, všechno špatné, je pro něco dobré a v tomto případě to není jinak. Nemoc nám dává možnost zastavit se a uvědomit si, že potřebujeme něco  udělat jinak, tak, aby nám bylo v životě lépe. Prvním vaší otázkou může tedy být, „Co říká moje nemoc?“

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.