Jak se zbavit závislosti na partnerovi

emocionální závislost
Sdílejte s přáteli

Většina romantických párů je na sobě do určité míry závislých. Rozdíl ovšem je, pokud požadujete, aby partner vám naplnil veškeré emocionální potřeby, které zoufale postrádáte a sami pro jejich sebenaplnění neděláte dost. Přenášíte to příliš na druhého. Takové lpění na uspokojení vlastních potřeb od partnera může negativně ovlivnit nejen váš partnerský vztah, ale i celý život.

Emoční závislost ve vztahu

Pojďme si úrovně emocionální závislosti představit jako spektrum od nezávislosti po nezdravou závislost. Podívejme se na tři základní typy:

 1. Nezávislí jedinci mají tendence se vyrovnávat se svými potřebami sami a odolávají opoře od druhých lidí. Někdy je dokonce ignorují.
 2. Vzájemně závislý vztah je nejzdravější typ vztahu, který spadá do středu spektra. Znamená to, že jste schopni své emocionální potřeby rozpoznat a udělat pro sebe přesně to, abyste je uspokojili. A pokud je to někdy nad vaše síly, požádáte partnera. Jinak řečeno jste ve vztahu samostatné jednotky, které na sobě spoluzávisí zčásti.
 3. Emocionální závislost vás nutí spoléhat se v uspokojení svých potřeb na partnera. Jakmile pocítíte úzkost, přenášíte častěji zodpovědnost na něj. Bud nejste zvyklí své emocionální potřeby uspokojit sami nebo nevíte jak na to.
jak se zbavit závislosti na partnerovi

Hlavní znaky emoční závislosti

 • zvýšená žárlivost či majetnické tendence,
 • časté pocity prázdnoty a úzkosti, když trávíte čas jen se sebou,
 • nepřetržitá potřeba ujištění od druhých,
 • přesvědčení, že bez druhých (partnera) by nedával život smysl,
 • idealizovaný pohled na váš vztah či partnera,
 • přesvědčení, že sami štěstí a jistotu nenajdete,
 • stálý strach z odmítnutí,
 • nedůvěra, že k vám partner cítí něco opravdového, že mu na vás záleží,
 • ujištění a lásku potřebujete k vybudování vyššího sebevědomí a sebeúcty.

Závislost versus spoluzávislost

Abyste lépe porozuměli rozdílům, doporučuji si nejdříve přečíst článek o Spoluzávislosti.

Spoluzávislost nastává, jakmile dáváte do popředí potřeby vztahu a partnera na úkor svých vlastních. Emocionální závislost má určité rysy společné. Přehlížíte své vlastní emoce, abyste upřednostnili emoce svého partnera.

Důsledky emoční závislost

Protože se jedná o nezdravý způsob vztahování, povede také k nezdravým vztahům. Nejen partnerským. Destruktivní vzorec se vám může projevit i v rodině, přátelství a pracovním kolektivu. Potřebujete hodně podpory a ujištění, zejména v následujících otázkách:

 • „Opravdu se se mnou chceš vidět?“
 • „Miluješ mě?“
 • „Obtěžuji tě?“
 • „Líbím se ti?“
 • „Nechceš se rozejít, že ne?“
jak si nastavit hranice ve vztahu

S ujištěním ale problém nezmizí. Krátkodobě pocítíte úlevu, nicméně posléze opět nastoupí nejistota a předpoklad katastrofických scénářů.

Obavy z opuštění vedou k tendencím ovládám myšlení a chování druhých. Bohužel vaše potřeba ovládat je pro vaše okolí natolik nepřijatelná, že časem skutečně může vést k opuštění. Okolí zkrátka vaše chování dlouhodobě neunese a opustí vás. U emoční závislosti je vzorec neúspěšných vztahů poměrně častý.

Láska bolí

Emoční závislost způsobuje ve vztazích bolest a zoufalství. Strachy o budoucnost, o city vašeho partnera. Když nejste spolu, můžete mnoho času trávit myšlenkami, co dělá a zda vás stále miluje. Tato fixace vyvolává vysokou míru stresu a může vést až k úzkosti. Můžete si pak všimnout následujících průvodních jevů:

 • místy deprese či skleslá nálada,
 • časté změny nálad,
 • věnujete méně času příjemným činnostem a přátelům,
 • náhlý hněv či smutek, případně pláč, křik,
 • somatické projevy (trávicí potíže, bolest hlavy či napětí v těle),
 • fyzické projevy agrese (proti lidem či předmětům).
jak si nastavit šťastný vztah

Jak překonat emocionální závislost

Pokud jste u sebe nalezli jisté podobnosti s emocionální závislostí, je nezbytné začít okamžitě jednat. Je třeba začít okamžitě hledat přijatelnější strategie jak vaše emocionální potřeby uspokojit, aniž byste tím ničili své vztahy.

Zjistit, co vlastně chci a potřebuji

Prvním krokem k uspokojení svých emocionálních potřeb je naučit se rozpoznávat své emoce ve chvíli, kdy se vám dějí. Zpočátku to může být náročné. Doporučuji proto literaturu o emocích nebo terapeuta, který vám s tím může pomoci.

Život je o vletech a pádech. Bez negativního nelze vidět pozitivní. Proto nerozlišují emoce na špatné a dobré. Emoce jsou pozitivní a negativní a obě kategorie vám pomohou rozpoznat, když věci nejsou v pořádku. Od negativních emocí neutíkejte, ale zkuste jí porozumět. Uplatněte zvědavost, o čem je.

jak správně mluvit s partnerem

Uspokojit své potřeby

Jakmile se lépe vyznáte ve svých emocích, je vám lépe jasné, co potřebuje a co vám chybí. Řekněme, že se poslední dobou od vás partner trochu vzdálil a chodil víc ven s přáteli. Cítíte se osamělí, odmítnutí a žárliví a máte tendence to partnerovi vyčíst a dožadovat se pozornosti. Předtím než to uděláte, se pokuste na situaci podívat z jiného úhlu. Je pravděpodobné, že se váš partner právě potýká s vnitřním problémem, o kterém je těžké mluvit a potřebuje čas pro sebe. V blízkých vztazích se to stává. Místo vyvolání hádky a výčitek zkuste:

 • své potřeby uspokojit sama – masáž, kadeřník, cvičení,
 • udělat si čas na odpočinek,
 • zajít ven s přáteli,
 • prozkoumat vaše zájmy a koníčky.
strach z odmítnutí

Spouštěče emocionální závislosti

Dále prozkoumejte spouštěče vašeho závislostního jednání. Například se cítíte odmítnutí, když jde partner dvakrát týdně s přáteli hrát fotbal.

Identifikace vašich spouštěčů vám pomůže lépe nalézat jiné strategie zvládání své úzkosti a obav. Například mluvit více s přáteli o svých pocitech, vyhledat terapii. Nebo se zaměřte na pozitivní sebepoznání – Jaké jsou vaše silné stránky? Co se vám za poslední týden podařilo?

Jak správně jednat s partnerem

Jak se dělají ty zdravé vztahy? Ke zvládání emocionální závislosti je třeba držet se trochu zpátky. Svého partnera umíte někdy vyčerpat, být příliš intenzivní. Nechte ho nadechnout. Můžete mu nabídnout podporu, zároveň chránit své emocionální potřeby.

Pokud jste na druhém břehu, tedy ve vztahu s emocionálně závislou osobou, ptejte se na jeho potřeby. Zajímejte se, ovšem s nastavením hranic. Pokud vám volá opakovaně do práce, nastavte si kolem společných telefonátů pravidla. Ať píše SMS a vy mu zavoláte zpět, jakmile budete moct.

Možná na vás partner tlačí se společným časem. Řekněte mu: „Rád trávím čas společně, nicméně pojďme si určit čtyři dny v týdnu, kdy budeme spolu. Po čase bez sebe se na tebe budu víc těšit.“

Zdroj:

Kemer, G., Çetinkaya Yıldız, E., & Bulgan, G. (2016). Emotional Dependency and Dysfunctional Relationship Beliefs as Predictors of Married Turkish Individuals’ Relationship Satisfaction. The Spanish Journal of Psychology, 19, E72. doi:10.1017/sjp.2016.78

Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Luděk Beneš, Dis.

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? V bezpečném prostředí přijímám svět klientů bez předsudků takový jaký je. Pro zvládání nároků těžkého a nespravedlivého života nacházím

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová
Terapeuti

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Poradce & terapeutka Jak pracuji? Při své práci považuji za nejdůležitější vytvoření prostředí důvěry a bezpečí, a to pomocí empatie a respektu k individualitě a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.