Zaměstnanecké benefity

pokud vám záleží na mentálním zdraví svého týmu

  • Nabízíme psychologické konzultace individuální pro dospělé, děti dospívající i seniory, dále pro páry i rodiny.
  • Máme mnohaletou zkušenost s péčí o soukromníky i zaměstnance firem. Jedná se o nejlepší formu péče o duševní zdraví a prevence např. před vyhořením.

Nasloucháme a učíme

Lidský přístup

Bezpečí a důvěra

  • Již 3 roky máme v péči zaměstnance velkých firem (například ČSOB, PWC, Česká spořitelna, Penta, MSG).
  • Jako firemní klient máte u nás přednostní právo před jinými zájemci.
  • V případě potřeby je možná psychoterapeutická konzultace pro vyšší management a členy boardu se Šárkou Červinkovu, která má s náročnější klientelou dlouhodobé zkušenosti.

Psychologické poradenství

Nízké sebevědomí, deprese, úzkosti, stres, nespavost, pokles výkonu, ztráta (rozvod, smrt, náhlá nezaměstnanost), vztahové potíže.

Krizová intervence

Zaměřená na rychlé řešení nejakutnějších aspektů nastalé situace.

Závislosti či jiné

Pokles pracovního výkonu či existenční krize v důsledku závislosti nebo jiného osobnostního propadu.

Pro příbuzné

Podpora a řešení v krizi pro rodinné příslušníky zaměstnance + navedení na specializovaná pracoviště podle možností klienta.

pečujeme o zaměstnance těchto firem

Česká spořitelna bw logo
VŠE bw logo
čsob bw logo
PWC bw logo
UK bw logo
accace bw logo

Kontaktujte nás


těšíme se na viděnou 🙂

Individuální terapie

Jakákoliv osobní krize nebo prožívaná těžkost. Můžeš docházet k odborníkovi Poradny Terapeutovna

Úzkosti, deprese, poruchy příjmu potravy, vztahy, méněcennost, trauma, PTSD, fobie, tranzice, pocit beze smyslu, ztráta a mnohé další.

Hlavně si řekni o pomoc včas a nenech problém nabobtnat.

Akutní osobní krize

Psychické potíže, akutní stavy... Každý 4. student uvádí, že trpí duševním onemocněním.

Krizové centrum RIAPS: Non-stop ambulantní a pobytové služby pro osoby v akutní krizi (adr. Chelčického 39, Praha 3)
+420 222 586 768

Pražská linka důvěry: Telefonická a online krizová pomoc, ☏ +420 222 580 697
★ chat-pomoc.cz

Fokus Praha: při duševní krizi, tel. 233 553 303 nebo napiš email

Linka bezpečí: do 26 let, tel. 116111

Domácí násilí

Pokud jsi oběť nebo nezvládáš svou agresi

Intervenční centrum: Pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Program Viola: Poradenství osobám, které nezvládají svou agresi (adr. Chelčického 39, Praha 3), +420 281 911 883
✎ klara.cernohorska@csspraha.cz

Bílý kruh bezpečí – oběti trestných činů

Persefona: pomoc obětem dom. násilí

Acorus – domácí násilí

ROSA – centrum pro týrané ženy

Diakonie SOS centrum – násilí ve vztazích

Hospitalizace?

Klik pro více informací, kde najdeš vše vysvětlené i se seznamem lůžkových psychiatrických zařízení

Pokud jsi už po hospitalizaci, v takovém případě zvol některou z následujících možností:

Přišel jsi o domov?

Materiální i psychická pomoc, noclehárny

Terénní programy: Materiální a psychická pomoc lidem bez domova
☞ Donovalská 1658/30, Praha 11
☞ Na Harfě 712/7, Praha 9
☏ +420 604 291 269
✎ david.veber@csspraha.cz

Loď Hermes: Noclehárna pro lidi bez domova s celoročním provozem
☞ Nábř. kpt. Jaroše, Praha 7
☏ +420 774 936 834
✎ martin.novotny@csspraha.cz

Pro děti a adolescenty

Máš v rodině dítě nebo adolescenta, který se potýká s potížemi?

Dům tří přání: poskytovatel sociálních služeb krizová pomoc, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centrum Jahoda: nízkoprahové kluby, terénní program pro děti a dospívající, školku, dětské skupiny a komunitní rodinné centrum. Také organizuje volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity

Potýkáš se s látkovou závislostí?

Pomůže ti centrum adiktologických služeb, a to v otázkách prevence i léčby

Adiktologické centrum Magdaléna o.p.s.: prevence a léčba drogových závislostí, sociální služby, pomoc příbuzným, komunita

Drop in: poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým

Sexuální traumata

Zneužití, prostituce a jiné

Rozkoš bez rizika: pomoc při prostituci a jiných sexuálních službách, bezpečné hranice, prevence, terénní programy

Centrum Elektra: sexuální zneužití

SAA: svépomocná skupina pro závislé na sexu

Někdo ti uvěří: sexuální zneužití v církvi

Chceš si ublížit?

Na nic nečekej a volej nebo piš!

Pražská linka důvěry: Telefonická a online krizová pomoc, ☏ +420 222 580 697
★ chat-pomoc.cz

Podle WHO za rok zemře více než 700 000 lidí na následky sebevraždy