Syndrom vyhoření a jeho fáze

Syndrom vyhoření a jeho fáze
Sdílejte s přáteli

Syndrom vyhoření je stav mysli, který přichází s dlouhodobě neřešeným stresem, který může negativně ovlivnit vaši práci i celkový život. Bohužel od roku 2020 dochází v případech burn-out syndromu k nárůstu o 24% ve srovnání s předchozím rokem.

Syndrom vyhoření přichází v různých stupních, od běžné věty „Nemůžu se dočkat pátku“, až po vážnější „Potřebuji šestiměsíční volno, abych přehodnotil svůj život“ vyhoření. Vhodná doporučení jsou pro různé fáze odlišná.

Důležité je tedy zjistit, v jaké fázi se nacházíte.

bolest na hrudi a stres

5 fází

Syndrom vyhoření může postihnout kohokoli a kdykoli v jeho životě, ačkoliv nedávná studie ukázala, že průměrný věk jedince trpícího syndromem vyhoření je 32 let. Podívejte se na 5 fází burn-out syndromu.

1. Nadšení

S novou prací, podnikáním nebo povýšením můžeme zažívat vysokou pracovní spokojenost, odhodlání, energii a kreativitu. Patří sem následující příznaky:

 • Odpovědnost k dané práci.
 • Nutkání prokázat svou sebehodnotu.
 • Vysoká míra kreativity.
 • Vysoká úroveň produktivity.
 • Uspokojení z práce.
 • Snadno přijímáte odpovědnost.
 • Vydáváte ze sebe spoustu energie.
 • Nespoutaný optimismus.

2. Stagnace a nástup stresu

Druhá fáze syndromu vyhoření začíná vědomím, že některé dny jsou obtížnější než jiné. Možná zjistíte, že váš optimismus klesá, stejně jako si všimnete běžných stresových příznaků, které na vás působí fyzicky, psychicky nebo emocionálně. Patří sem následující příznaky:

 • Úzkost.
 • Vyhýbání se rozhodování.
 • Změna chuti k jídlu nebo stravy.
 • Únava.
 • Zapomnětlivost.
 • Obecné zanedbávání osobních potřeb.
 • V noci skřípání zubů.
 • Bolesti hlavy, bušení srdce.
 • Vysoký krevní tlak.
 • Neschopnost soustředit se.
 • Podrážděnost.
 • Nespokojenost s prací.
 • Nedostatek spánku nebo snížená kvalita spánku.
 • Nedostatek sociální interakce.
 • Nižší produktivita.
 • Neobvyklé srdeční rytmy.
vztahy na pracovišti

3. Frustrace a chronický stres

Jedná se o výraznou změnu ve vašich úrovních stresu – přechod od motivace k častému prožívání stresu. Také dochází ke zintenzivnění příznaků z druhé fáze. Patří sem následující příznaky:

 • Hněv nebo agresivní chování.
 • Apatie.
 • Chronické vyčerpání.
 • Cynický postoj.
 • Snížená sexuální touha.
 • Odmítnutí problémů v práci nebo doma.
 • Pocit ohrožení, úzkosti nebo paniky.
 • Pocit tlaku nebo kontroly.
 • Zvýšená konzumace alkoholu / drog.
 • Zvýšená spotřeba kofeinu.
 • Nedostatek koníčků.
 • Zmeškané pracovní termíny a / nebo cíle.
 • Trvalá únava ráno, nechce se vám vstávat.
 • Fyzická nemoc.
 • Otálení v práci i doma.
 • Opakovaná latence pro práci.
 • Rozčilenost a podrážděnost.
 • Sociální stažení od přátel a / nebo rodiny.
 • Využívání únikových aktivit.
ignorovat manipulátora

4. Apatie

Ve čtvrté fázi se setkáváme s kritickými příznaky a v práci už nejde pokračovat s dosavadními výkony. Všichni máme své vlastní jedinečné limity tolerance a je klíčové, abyste v této fázi vyhledali intervenci. Patří sem následující příznaky:

 • Změny chování.
 • Chronické bolesti hlavy.
 • Chronické problémy se žaludkem nebo střevem.
 • Úplné zanedbání osobních potřeb.
 • Pokračování nebo zvyšování únikových strategií.
 • Touha „uniknout“ ze společnosti či sociálních kontaktů.
 • Touha odejít od práce nebo přátel / rodiny.
 • Rozvoj únikové mentality.
 • Cítím se uvnitř prázdný.
 • Posedlost problémy v práci nebo v životě.
 • Pesimistický pohled na práci a život.
 • Fyzické příznaky se zesilují a / nebo zesilují.
 • Pochybnosti o sobě.
 • Společenská izolace.

5. Samotné vyhoření

Nacházíte se v konečné fázi nemoci. Znamená to, že příznaky syndromu vyhoření jsou ve vašem životě tak zakořeněné, že je pravděpodobné, že se u vás vyskytne významný přetrvávající duševní, fyzický nebo emocionální problém, na rozdíl od občasného stresu nebo syndromu vyhoření. Patří sem následující příznaky:

 • Syndrom vyhoření
 • Chronická duševní únava
 • Chronická fyzická únava
 • Chronický smutek
 • Deprese
problémy se spánkem

+ 12stupňový model syndromu vyhoření

Hamza Khan sepsal článek Scientific American, který popisuje 12stupňový model syndromu vyhoření vyvinutý psychology Herbertem Freudenbergerem a Gail North. Jde o tyto fáze:

 • Nutkání dokázat svou sebehodnotu: posedle demonstrovat svou hodnotu; máte tendenci dosáhnout laťky nejlepšího zaměstnance; jste nadšený a snadno přijímáte odpovědnost.
 • Tvrdě pracujete: neschopnost vypnout.
 • Zanedbávání vlastní potřeb: nepravidelný spánek, narušené stravování, nedostatek sociální interakce.
 • Neřešíte konflikty či problémy: problémy jsou zamítnuty; můžeme se cítit ohrožení, úzkostní a nervózní.
 • Revidujete své hodnot: Hodnoty jsou dočasně zkreslené. Přátelé a rodina jsou na vedlejší koleji, koníčky začínáte považovat za irelevantní. Práce je jediným zaměřením.
 • Popření nových potíží, které se začínají objevovat: nesnášenlivost; vnímání spolupracovníků jako hloupých, líných, náročných nebo nedisciplinovaných; sociální kontakty jsou pro vás zátěž; cynismus, agresivita; na problémy pohlížíte způsobem, že jsou dány časovým tlakem a množstvím práce, nikoli kvůli životním změnám.
 • Odstoupení: společenský život se zužuje nebo přestává existovat, potřeba pociťovat úlevu od stresu, alkohol/drogy či jiné strategie.
 • Zvláštní změny v chování: upozorňují vás na ně přátelé či příbuzní.
 • Depersonalizace: sebe ani ostatní nevidíte jako hodnotné a již nevnímáte své vlastní potřeby.
 • Pocit vnitřní prázdnoty: cítíte se uvnitř prázdní a snažíte se to překonat, hledáte aktivity, jako je přejídání, nakupování, sex, alkohol nebo drogy; činnosti mohou být přehnané.
 • Deprese: pocit ztracení se a nejistoty, vyčerpání, budoucnost se jeví bezútěšná a temná.
 • Syndrom vyhoření: může zahrnovat úplný duševní a fyzický kolaps; vhodný čas na plnou lékařskou péči.
jak se zbavit depersonalizace a derealizace

Jak můžete vidět, příznaky syndromu vyhoření se pohybují od mírného, ​​ač znepokojujícího chování, s nímž se pravděpodobně setkáváte každý den v práci (vnímání kolegů jako hloupého, cynického), až po naprostý kolaps. Je zřejmé, že se chcete vyhnout těm nejzávažnějším, ale trik, jak toho dosáhnout, je věnovat pozornost spíše jemnějším náznakům. Je to lepší než je odmítat jako nevyhnutelnou součást tvrdě se rozvíjejícího profesionálního života.

Snadněji se léčí stavy, které podchytíte brzy, stejně jako u syndromu vyhoření. Tedy nezlehčujte včasné varovné signály jen proto, že se vám zdají bezvýznamné. Pokud je budete ignorovat, mohou na vás číhat mnohem větší problémy.

Co byste měli dělat, pokud u sebe pozorujete znaky syndromu vyhoření? Zaměřit se na změnu a začít respektovat své limity. Existuje spousta tipů, jak potlačit vyhoření v zárodku, stejně jako odborné rady, jak zvládat stres, přestože vykonáváte práci pod vysokým tlakem. Přiznejte si, že máte nakročeno k problému a požádejte o pomoc.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.