Středně těžká deprese

Emoční osamělost
Sdílejte s přáteli

Jeden ze zakladatelů kognitivní terapie A. T. Beck vytvořil teorii deprese, která předpokládá, že zdrojem depresivního myšlení a chování jsou negativně překroucené vzorce myšlení.

Známky středně těžké deprese mohou zahrnovat pocity beznaděje, zvýšenou podrážděnost, ztrátu vášně, potíže se soustředěním či spánkem, dále myšlenky na sebevraždu.

Deprese napříč škálami

Je třeba poznamenat, že existuje několik typů deprese, a některé příznaky mohou poukazovat na odlišné závažnosti, jelikož záleží na individuálním vnímání a zátěží na psychiku každého jedince.

Příznaky deprese se mohou vyskytovat napříč širokým spektrem – záleží na délce symptomů a jejich závažnosti. Mírná deprese se může objevit během období stresu, ale časem vymizí a nemusí vyžadovat žádnou konkrétní léčbu. Středně těžká až těžká deprese způsobuje chronické příznaky a obvykle vyžaduje alespoň jednu formu léčby, ne-li více. 

jak se sám vyléčit z deprese

S těžkou depresi může mít člověk tendence k sebepoškozování, sebevražedným myšlenkám nebo k pokusu je realizovat  Pokud máte těžkou depresi, kontaktujte pomoc, která vám pomůže zvládnout příznaky a zajistit si vyšší bezpečnost a léčbu.

Příznaky

Neexistuje žádná pevná definice těžké deprese. Pokud vám je diagnostikována forma deprese, bude závažnost stavu posouzena lékařem nebo odborníkem. Při určování, zda je deprese závažná, berou odborníci v úvahu některé klíčové příznaky.

Psychóza

Příznaky psychózy, jako jsou bludy a halucinace, naznačují, že člověk zažívá stavy mimo realitu. Mezi příznaky psychotické deprese patří:

 • Věříte, že jste těžce fyzicky nemocní, přestože lékařské prohlídky dokazují opak.
 • Bludy nebo halucinace.
 • Extrémní úzkost.
 • Poruchy intelektu.
 • Fyzická nehybnost.
 • Problémy se usínáním.
mám deprese a pomýšlím na sebevraždu

Sebevražedné myšlenky a pokusy o sebevraždu

Mezi prediktory k sebevražednému jednání patří sdílení touhy zemřít, plánování nebo pokus o sebevraždu. Varovné příznaky sebevražedného úmyslu zahrnují:

 • Zajištění prostředků k realizaci sebevraždy (nákup zbraně, hromadění velkého počtu pilulek atd.).
 • Změny stravovacích nebo spánkových návyků.
 • Sebedestruktivní, riskantní nebo sebepoškozující chování.
 • Extrémní neklid nebo úzkost.
 • Vypořádání věcí (sestavení závěti, rozdání majetku).
 • Zvýšené užívání látek, jako jsou drogy a alkohol.
 • Intenzivní změny nálady.
 • Rozloučení s přáteli a rodinou, jako by to bylo naposledy.
 • Pocit uvěznění nebo beznaděje v souvislosti se životem.
 • Více mluvíte o smrti, umírání a násilí.
 • Mluvíte o sebevraždě nebo si přejete, abyste se nikdy nenarodil.
 • Odstup od přátel nebo rodiny.
léčba deprese na Praze 1

Melancholie

Pocity hlubokého smutku jsou u deprese běžné a mohou být trvalé a intenzivní. Melancholie u deprese je stav, který souvisí se ztrátou zájmu o většinu oblastí svého života. Výzkum ukazuje, že melancholie je intenzivnější v ranních hodinách a obvykle je doprovázena pomalou aktivací organismu, pozvolným tempem, problémy s koncentrací a nechutenstvím. 

Fyzické účinky deprese

Deprese se projevuje fyzicky nejčastěji skrze poruchy spánku, změny chuti k jídlu, špatnou koncentraci nebo paměť a ztráta zájmu o sex. Někteří lidé s depresí mohou také pociťovat chronickou bolest, mít problémy s gastrointestinálním traktem nebo trpět zvýšenou úrovní únavy.

Psychomotorické změny

U duševních chorob, jako je deprese, se někdy může objevit znatelné zpomalení duševní a fyzické aktivity. Klinicky se tomu říká psychomotorická retardace a může to zahrnovat zhoršení jemného motorického chování (například potíže při pokusu o zvednutí drobného předmětu z podlahy, třeba mince), řeči a mimiky.

deprese mi ničí život

Středně těžká deprese a léčba

Naštěstí existuje řada možností jak těžkou depresi léčit. Váš lékař vám může pomoci s výběrem toho nejlepšího na základě vašich příznaků, dále na výběr léčebného plánu bude zohledňovat, zda jste pro sebe nebo pro druhé ohrožující.

Psychoterapie

Vhodné typy psychoterapie jsou:

nejlepší psychoterapie na Praze

Léky

Léky bývají předepisovány k léčbě spíše těžké deprese. Nejběžnějším typem užívané léčby jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), patří sem antidepresiva, jako je Prozac (fluoxetin), Zoloft (sertralin) a Paxil (paroxetin).

Mezi další léky používané k léčbě deprese patří:

 • Inhibitory zpětného vychytávání norepinefrinu a dopaminu (NDRI)
 • Tricyklická antidepresiva (TCA)
 • Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)
deprese není lenost

Terapie stimulací mozku

Pokud má někdo těžkou depresi, která nereagovala dobře na léčbu první linie, jako je antidepresivní léčba nebo psychoterapie, lze vyzkoušet léčbu stimulací mozku. Patří sem:

 • elektrokonvulzivní terapie (ECT),
 • transkraniální magnetická stimulace (TMS),
 • stimulace vagových nervů (VNS),

Hospitalizace

V některých případech lze u těžké deprese doporučit hospitalizaci. Zkuste se nevinit. Hospitalizace neznamená, že jste slabí, vaše léčba jen může být efektivnější v kontrolovanějším prostředí.

Léčba deprese v lůžkového zařízení také umožňuje lékařům, aby vás udrželi v bezpečí, protože pečlivě sledují, jak dobře reagujete na léčebný protokol. Umožňuje jim to provést jakékoli nezbytné změny, pokud by vaše deprese zpočátku nereagovala nebo se zhoršovala.

Doplňková léčba

Existuje několik dalších způsobů, které můžete na zmírnění deprese kombinovat. Pomáhá například:

 • akupunktura,
 • masáž,
 • řízená relaxace,
 • rozjímání, snění,
 • jóga.

Nalezení vhodné metody může někdy chvíli trvat. Možná budete muset vyzkoušet více než jednu formu léčby nebo je nakombinovat (zejména antidepresiva je třeba kombinovat s terapií).

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.