Co děláme

komplexní péče o duševní zdraví pro laickou i odbornou veřejnost

Individuální terapie

Cyklíte se v opakujících se potížích? Úzkost, deprese, vztah nebo sebevědomí a další problémy. Osobně či online.

Děti a dospívající

PPP, úzkost, deprese. Přechod z adolescence. Identita, experimentování. Hledání sama sebe v pubertě a další problémy.​

individual therapy

Léčba závislostí

Látkové či nelátkové závislosti v Kolíně.

párová terapie

Párová terapie

Nefunkční komunikace, odcizení, partnerská krize. Žárlivost. Odlišnost. Vztah na dálku. Násilí, nevěra, rozchod.

Mentoring či supervize

Mentoring pro psychoterapeuty či supervize pro učitele. Individuálně či skupiny, osobně či online.

Rodinná terapie

Když blízký člověk trpí, může to ovlivnit blaho celé rodiny - nefunkční komunikace, potíže s dítětem, návykové látky, konflikty, smrt v rodině aj.

Krizová intervence

Psychologické poradenství. Konflikty, nemoc, smrt. Nezaměstnanost. Problémové chování. Rozchod. Závislosti. Deprese, úzkost.

individual therapy

English/French therapy

Therapy in the short or longterm, depending on the type of problem. We map your situation & create treatment plan.​

Přednášky / workshopy

Pro firmy, pro tematicky zaměřené týmy nebo obecnou veřejnost, která se chce vzdělávat v osobním rozvoji.

Se SCer Terapeutovnou můžete rychle získat přístup k celému spektru nabídek péče o duševní zdraví, od sebepéče po podporu v nejtěžších životních situacích.