Jak probíhá psychoterapie a poradenství

Jak probíhá psychoterapie?
Sdílejte s přáteli

Kdo potřebuje terapii?

Terapie je nejběžnější forma péče poskytované při potížích, jako je:

Lze je kombinovat s párovou, rodinnou a skupinovou terapiíNěkteří lidé dávají přednost individuální terapii, protože zahrnuje diskusi o emocích a přesvědčeních a sdílení těchto informací ve skupinové terapii může být pro některé lidi velmi nepříjemné, proto raději vyhledají individuál.

Frekvence bývá nejčastěji 1x týdně v délce sezení 50 minut.
Cílem terapie je
zvýšení sebeuvědomění, psychické odolnosti a lepšího porozumění vztahům.
Previous slide
Next slide

Terapeutické cíle, frekvence a trvání léčby?

Psychoterapie je proces spolupráce. Cíle terapie se určují při společné práci. Je důležité, aby byly cíle realistické. Časové rámce lze vždy upravit podle potřeby, ale je lepší nastavit ty, u kterých je dosažení pravděpodobné hned na začátku. Je škodlivé se domlouvat na cílech, které mohou zvýšit klientovu úzkost nebo tendenci se na něj zlobit, že cíl nesplnil.

Je individuální terapie účinná?

Existuje mnoho vědeckých studií, které ukazují, že určité druhy individuální psychoterapie jsou účinné při léčbě konkrétních poruch duševního zdraví. Je však důležité mít na paměti, že ani nejlepší léčba nepřináší pozitivní výsledky pro každého.

Mezi účinné terapie patří psychodynamická, kognitivní, behaviorální terapie, gestalt a daseinsanalýza.

Individuální terapeutická sezení trvají obvykle 50 minut, ale někdy mohou být podle potřeby 80 nebo 90 minut.

Jak probíhá psychoterapie?

Platba

Za úhradu sezení jsou obvykle odpovědní klienti. Pokud má terapeut nastavenou spolupráci s pojišťovnou, je možné, že klient může být odpovědný pouze za spoluúčast a pojišťovna tak terapeutovi za sezení s pacientem zaplatí část nebo celou částku. 

Ale mnoho terapeutů smlouvu s pojišťovnami nemá. V těchto případech platí klienti sami, obvykle hotově nebo na účet. Některé poradny přijímají kreditní karty nebo dokonce Paypal.

Rozvíjení dovedností

Klienti v terapii rozvíjejí dovednosti a učí se používat nástroje, které jim umožňují fungovat nezávisle na vyšších úrovních. Tyto změny jim umožňují nejen eliminovat současné utrpení, ale také zvládat nové výzvy. Budou nejen eliminovat staré sebepoškozující vzorce chování, ale také vytvářet nové vzorce zaměřené na osobnostní růst. 

Mnoho klientů je překvapeno, že zvládnou situace, kterých se kdysi obávali, a pustili se do oblastí, které je kdysi děsily. Tedy nakonec tím dosáhli svých cílů. Spolu s těmito úspěchy přichází nový pocit důvěry a větší spokojenost se životem.

Jak v ČR najít dobrého terapeuta?

Nejlepší je osobní doporučení od přítele nebo profesionála, který má ověřený kontakt. Poptat se u internisty, kardiologa, psychiatra, zdravotní sestry nebo jiného důvěryhodného odborníka může být dobrý způsob, jak najít někoho šikovného.

V dnešní době můžete také provádět vlastní průzkum online. Terapeuti často mohou být spojeni s univerzitami nebo nemocnicemi, ale mají soukromé praktiky mimo ně, nebo praktikují psychoterapii ve fakultní praxi na univerzitě nebo poskytují individuální terapii na nemocniční klinice.

Jakmile na někoho získáte kontakt, volejte. Volejte a ptejte se, kde proběhl jeho výcvik a jaký druh psychoterapie nabízí, stejně jako jakékoli finanční nebo pojistné otázky. 

Jak probíhá psychoterapie?

První sezení

Na prvním setkání si na úvod řekneme pár slov týkající se pravidel, etiky, jak probíhá spolupráce a nastavení vztahu mezi klientem a terapeutem. Popíšeme vám způsob naší práce a po krátkém úvodu plynule přejdeme do fáze vyslechnutí. Po sdělení vašich potíží se doptáváme, hraničíme okolnosti vaší situace. Jasně vám sdělíme, co z vašich nároků objektivně možné je a tam, kde narazíme na překážku, hledáme vhodnější cesty. Říká se tomu mapování. Ve fázi analýzy už vytváříme plán vaší léčby.

Během procesu se střídají fáze, kdy vás necháváme mluvit a kdy vás kotvíme rámováním emocí myšlenek. Zmatené obsahy vaší mysli transformujeme do jednodušších a srozumitelných forem. Zbavujeme tunelového vidění. Dostáváte objektivní zpětné vazby. Slyšíte od odborníka, jak vás vnímá okolí. Jaký vyvoláváte halo efekt. V jaké bublině žijete a kde s druhými lidmi narážíte.

Na konci sezení byste měli odcházet s terapeuticky pojmenovaným problémem a hlubším náhledem na řešení.

Platba (viz ceník) probíhá hotově na konci sezení nebo předem na bankovní účet.

Kdy je vhodná odborná konzultace?

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.