Narcistický vztek

ADHD u dospělých žen
Sdílejte s přáteli

Lidé s narcistickými rysy mají problém zvládnout jakoukoliv kritiku. Vždy potřebují mít pravdu a stylizovat se do role, že vědí víc. Nedokážou přijmout zodpovědnost za chyby a viní za ně druhé.

Jejich vztahy nejsou harmonické, naopak zahrnují vysokou míru stresu a strategií, které nedovolují vztah ve zdravých úrovních. Napomáhá tomu, že:

 • jsou netrpěliví či naštvaní, jakmile se jim nedostává zvláštního zacházení,
 • mají velké mezilidské problémy a lehko se cítí opovrhovaní druhými,
 • reagují vztekem nebo opovržením, pokouší se druhé ponížit, aby se dostali do nadřazené pozice,
 • mají obtíže s regulací chování a emocí,
 • myšlenka, že nedosahují dokonalosti, jim spustí depresi nebo výkyv nálady,
 • problematické je pro ně přizpůsobit se změnám nebo zvládat stresové situace,
 • tají své pocity ponížení, zranitelnosti, hanby a nejistoty, které mají poměrně často – je pro ně životně důležité, aby je neprojevili navenek.
zvládání hněvu

Narcistické zranění jako příčina hněvu

Narcistické zranění nastává ve chvílích, kdy jedinec s narcisistními rysy vnímá ohrožení své sebeúcty nebo vlastní hodnoty. Například bylo odhaleno jeho skryté, pravé já, které je nesmírně zranitelné a nejisté. Díky tomu jsou tito jedinci často závistiví, klamaví, manipulativní a neschopni empatie. Velmi je dráždí, pokud jim někdo nastavuje zrcadlo. Na narcistické zranění reaguje nejčastěji tzv. narcistickým vztekem.

Mezi hlavní rysy jedince s hraničními rysy osobnosti může patřit labilita, nepředvídatelnost, konfliktnost, pocity prázdnoty a vnitřního zmatku.

Příznaky odpovídají následujícím bodům:

 • intenzivnímu strachu z opuštění,
 • nestabilitě,
 • můžete mít potíže s tolerancí vůči času, kdy jste sami
 • pociťujete intenzivní hněv, jste impulzivní a máte časté výkyvy nálad,
 • výše zmíněnými projevy od sebe můžete druhé odhánět (a to i přestože chcete mít láskyplné a trvalé vztahy).

Test vám zabere 5-10 minut a je pouze orientační, proto doporučujeme navštívit pro přesnější výsledek kompetentní odbornou pomoc.

Email
Jméno

Narcistický hněv

Například jakmile dojde k odhalení lži, nekalé praktiky, nepoctivé motivace či je jinak zpochybněna jejich důležitost, reagují na toto zranění chováním v rozmezí od pasivní agrese po podráždění či násilnické chování. V extrémních případech může dojít i k vraždě. Narcistický vztek je tedy nekontrolovatelný hněv jako reakce na ohrožení narcisistické sebeúcty nebo hodnoty.

Patří sem touha po pomstě. Extrémně patologický jedinec je schopen využít všech zdrojů na její realizaci. Protože jen tak se může v danou chvíli zbavit pocitu ponížení. Potřebuje vyhrát, porazit osobu, která ho zneuctila. Konkrétně touha být vítězem je zásadní potřeba a součást osobnosti extrémně patologické osobnosti s narcisistními rysy.

Narcistický vztek je poměrně nebezpečná věc. Pokud se domníváte, že máte v okolí narcisistní osobnost, doporučuje se držet si od něj nezbytný odstup. Dle neoficiálních zdrojů mohou existovat profese, ke kterým tito jedinci tíhnou z touhy po obdivu a moci. Zejména politická a finanční sféra obchodu.

hněv

V jakých situacích se může narcistický hněv u jedince objevit?

 1. Pokud jedinci sdělujete kritiku, i velmi diplomatickým, rozumným a konstruktivním způsobem.
 2. Není ve středu pozornosti, i přestože nastaly logicky jiné priority.
 3. Je přistižen při porušování pravidel, sociálních norem nebo při nedodržování hranic.
 4. Když je požádán, aby zodpovídal za důsledky svých činů.
 5. Utrpí ránu do svého idealizovaného, ​​egoistického sebeobrazu (například když mu někdo řekne, že mu nebude udělena „výjimka z pravidla“ nebo mu bude poskytnuto „zvláštní zacházení“).
 6. Nevyhovíte mu, i když by to zjevně nebylo rozumné.
 7. Připomenete mu jeho šarády, manipulace, vykořisťování, nedostatečnost, hanbu nebo nenávist k sobě samému.
 8. Pokud nemá kontrolu nad svým fyzickým nebo vztahovým prostředím.

V každém z výše uvedených případů je narcistický vztek využíván jako manipulativní nástroj a prostředek k zamezení bolesti uvnitř. Jako zraněné dítě, které vyvolá záchvaty vzteku, když se o něj máma nestará, se narcista pokouší použít svůj „vztek“ k tomu, aby přiměl své cíle (oběti) k obětování se. Intenzivní „drama“ zároveň odvádí narcistu od vnitřní bolesti a frustrace z toho, že se nenachází na piedestalu (narcistická potřeba). Narcista se psychologicky i emocionálně rozpadá, pokud se nabízí varianta, že nebude „zvláštní“, „jedinečný“ nebo „nad ostatními“.

hněv ve vztahu

Co může narcistický vztek způsobovat?

Vysoká cena, kterou mnoho narcistů platí za svůj „vztek“ a jiné nevhodné chování, může zahrnovat následující:

1. Rodinné odcizení – vědecké studie zkoumají souvislosti mezi komplikovanými rodinnými vztahy a osobou s narcisistními rysy. Ukazuje se, že tento typ jedince tyto vztahy nevědomě vyhledává a spoluutváří.

2. Rozpad vztahu, rozvod – Výzkum také prokázal obrovský negativní dopad narcismu na romantické vztahy a manželství.

3. Přerušení vztahů – Vzhledem k tomu, že narcisté druhé spíše „používají“ než že se k nim „vztahují“, mají tendenci zanechávat za sebou mnoho narušených vztahů. Narcisté také zažívají přerušení vztahů s ostatními, kteří se cítí zklamáni, využiti, manipulováni, vykořisťování, zrazení, ošizení, ponižování, znehodnocení nebo ignorování.

4. Osamělost a izolace – Vzhledem k prvním třem faktorům popsaným výše má většina narcisů jen málo, pokud vůbec nějaké zdravé, blízké a trvalé vztahy. Někteří dosahují v životě vnějšího úspěchu (i na úkor ostatních) a ocitají se tak na vrcholu osamělosti.

5. Zmeškané příležitosti – z nedostatku skutečné podstaty a / nebo propojenosti.

6. Finanční, kariérní nebo právní potíže – od porušování pravidel, hrubé nezodpovědnosti, neopatrného shovívavosti nebo jiných nerozvážností.

7. Poškozená pověst – z osobní nebo profesní nedostatečné důvěryhodnosti, spolehlivosti a důvěryhodnosti. 

8. Hluboko zakořeněný strach z odmítnutí / Pocit jsem nedůležitý – toto je jádro narcistického vzteku. Mnoho narcistů je neustále pronásledováno nejistotou, že je lidé nemusí považovat za privilegované, mocné, populární nebo „zvláštní“ jednotlivce. Pak intenzivně reagují, když se jejich obavy potvrdí. Hluboko uvnitř se mnoho narcistů cítí jako „ošklivé káčátko“, i když si to bolestně nechtějí připustit.

Může se narcista změnit k lepšímu? 

Možná. Ale pouze v případě, že má na sebe náhled a je ochoten podstoupit odvážný proces sebepoznání. Pro narcisty, kteří již nejsou ochotni hrát na šarádu za cenu skutečných vztahů a důvěryhodnosti, existují způsoby, jak se osvobodit od lži a postupně se posunout k Vyššímu Já. Pro ty, kteří žijí nebo pracují s narcisty, je vnímavé vědomí asertivní komunikace nutností k navázání zdravých a vzájemně respektujících vztahů

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Zdroje:

Ni, Preston. How to Successfully Handle Narcissists. PNCC. (2014)

Ni, Preston. A Practical Guide for Narcissists to Change Towards the Higher Self. PNCC. (2015)

Ni, Preston. Understanding Narcissism’s Destructive Impact on Relationships — An Indispensable Reader. PNCC. (2018)

Amen, Daniel. Change Your Brain, Change Your Life. Three River Press. (1999)

Bursten, Ben. The Manipulative Personality. Archives of General Psychiatry, Vol 26 No 4. (1972)

Buss DM, Gomes M, Higgins DS, Lauterback K. Tactics of Manipulation. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 52 No 6 (1987)

Johnson, Stephen. Humanizing the Narcissistic Style. W. W. Norton & Company. (1987)

Johnson, Stephen. Character Styles. W. W. Norton & Company. (1994)

Ornstein, Paul (ed). The Search for the Self. Selected Writings of Heinz Kohut: 1950-1978. Volume 2. International University Press. (1978)

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.