Jak na sebelásku?

jak být psychicky zdravý a silný

Sebeláska je akt hledání spokojenosti ve vašem současném já. Věnujete čas sám sobě, abyste si si blaženě zavnímali, kým jste, jak jste k sobě k této podobě vlastního já dospěli a soustředit se na to, jak se cítíte.

Je důležité ignorovat jakoukoli představu, že tento proces je namyšlenost či sobectví. Úplný opak je pravdou – jakmile dosahujete přijetí v tom, kým jste, otevíráte si dveře k dalšímu stupni vývoje, a to do podoby, která se více může přiblížit vašemu ideálu.

Sebeláska je stav uznání sebe sama, který roste z akcí podporujících náš fyzický, psychologický a duchovní růst. Sebeláska znamená mít velký respekt k vlastnímu blaho a štěstí, však ne na úkor druhých. Sebeláska znamená starat se o své vlastní potřeby a neobětovat své blaho, abychom se líbili druhým. Sebeláska znamená neuspokojit se s něčím menším, než si zasloužíte.

Počiny sebelásky mohou být stejně jednoduché jako např. každé ráno meditovat po dobu 15 minut, chodit na dlouhé procházky bez cíle nebo si dopřát své oblíbené jídlo.

psychoterapie Praha 1 cena

Proč praktikovat sebelásku?

Sebeláska vás motivuje, abyste se v životě zdravě rozhodovali. Když si sami sebe vysoce vážíte, je větší pravděpodobnost, že si vyberete věci, které podporují vaši pohodu a slouží vám dobře. Tyto věci mohou mít formu zdravého stravování, cvičení nebo zdravých vztahů.

Jak na sebelásku?

Prvním krokem praktikování je poznání, že jste lásky hodni. Pokud jste se v dětství cítili nemilovaná nebo vyrůstali v toxických vztazích, bude těžké tomu uvěřit i na úrovni vašeho nevědomí. Potřebujete si stále a stále potvrzovat, že máte na lásku a uspokojení svých potřeb právo. Pracujte na tom tak často, jak potřebujete, minimálně však jednou denně.

Klíčová je také identifikace vašich špatných návyků ve vztazích, práci a jinde. Pokud se chcete naučit, jak efektivně řídit svůj čas, být dobrý v tom, co děláte a mít funkční vztahy, budovat svou osobní odolnost, je důležité zaměřit se na sebereflexi a zpětné vazby od druhých lidí.

jak být více sebevědomý

A pochopení toho, jak můžete zlepšit svoji péči o sebe ve svém osobním čase, je stejně důležité. Spánek osm hodin za noc, konzumace zdravých jídel a cvičení, to vše zvýší vaši energii, náladu a odolnost.

Doporučení pro začátečníky

Pro začátečníky to může znamenat:

 • Mluvit k sobě a o sobě s láskou.
 • Upřednostňování sebe sama.
 • Dát si pauzu od vlastního úsudku.
 • Důvěřovat si.
 • Být věrný sám sobě.
 • Být na sebe hodný.
 • Stanovení zdravých hranic.
 • Odpouštějte si, když nejste k sobě pravdiví nebo milí.

Pro mnoho lidí je sebeláska dalším způsobem, jak se opečovat. Abychom mohli procvičovat sebeobsluhu, musíme se často vrátit k základům a:

 • poslouchat naše těla,
 • dělat si přestávky v práci, hýbat se, protahovat,
 • odložit telefon, připojit se k sobě či k ostatním, udělat něco kreativního,
 • jíst zdravě, ale někdy si dopřát i své oblíbené jídlo, pokud je nezdravé.
ve vztahu se snažím jen já

Dlouhodobější praktiky

Způsoby, jak můžete sebelásku cvičit, jsou:

 • Stát se v sobě více všímavý. Lidé, kteří mají více sebelásky, mají tendenci vědět, co si myslí, co cítí a chtějí.
 • Konat spíše na základě potřeby než na přání. Když se více soustředíte na to, co potřebujete, odvrátíte se tak od automatických vzorců chování, které vás dostávají do opakovaných problémů, udržují vás v minulosti a snížují sebeláska.
 • Procvičování dobré sebepéče. Budete více sami sebe milovat. Starejte se více o své základní potřeby. Lidé s vysokým podílem sebelásky se denně živí zdravými aktivitami, jako je zdravá výživa, cvičení, správný spánek, intimita a zdravá sociální interakce.
 • Vytváření prostoru pro zdravé návyky. Začněte se o sebe opravdu starat zrcadlením toho, co jíte, jak cvičíte a čemu věnujete čas. Dělejte věci ne proto, abyste „to zvládli“ či že „musíte“, ale proto, že vám na vás záleží.

Abyste procvičovali sebelásku, začněte tím, že k sobě budete laskaví, trpěliví, jemní a soucitní. Chovejte se k sobě tak, jak jste si přáli, aby na vás reagovali milující osoby v dětství. Uspokojujte své niterné potřeby.


Pokud se v tíživé situaci nacházíte již delší dobu, zvažte náhled nestranného odborníka. Konzultace s našimi psychology a poradci probíhá osobně či online.

Mgr. et Mgr. Bc. ŠÁRKA ČERVINKOVÁzakladatelka poradny, psycholožka, terapeutka, spisovatelka, publicistka a lektorka


Kontaktujte Šárku a do 24 hodin se vám ozve zpět

Upozornění: Zveřejněný text vychází z osobních zkušeností a z psychologicko-terapeutické praxe s klienty. Obsah má pouze informativní hodnotu. Nenahrazuje lékařskou péči a s ohledem na specifika a individualitu každého jedince je třeba se o svých potížích poradit se svým lékařem nebo vyhledat odbornou pomoc.

Diskuze