Mgr. Luděk Beneš, Dis.

Sdílejte s přáteli

Terapeut, Poradce ve výcviku

Jak pracuji?

V bezpečném prostředí přijímám svět klientů bez předsudků takový jaký je. Pro zvládání nároků těžkého a nespravedlivého života nacházím s individuálními klienty světlé momenty a posiluji jejich zdroje ke zvládnutí bolesti a neklidu v duši, ve vztazích, v životních rolích i v samotě. Pracuji integrativně individuálně, s páry, s rodinou a s diádou rodič – dítě. V rámci párů a rodiny také pracuji na systémové změně.

S čím vám pomohu?

Příběh Luďka

Poznal jsem život na periferii i v centru dění, zažil výkonnostní sporty i flákání na ulici. Znám práci rukama i hlavou. Užíval jsem plnými doušky pestrost života stejně jako hořkost krizí a zkušenost blízké smrti. Potkal jsem pár inspirativních lidí, kteří mi pomohli rozvinout dar pro porozumění a práci s lidskou duší. Profesně se krom truhlařiny věnuji práci s dětmi, s dospívajícími a s rodinou. V rámci rodinných a partnerských vztahů se také orientuji v tématech náhradní rodinné péče.

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

  • Teologická fakulta Jihočeské Univerzity, Pedagogika volného času – vychovatelství (Bc., Mgr.)

  • Vyšší odborná škola sociální v Prachaticích, Sociální práce (DiS.)

Výcvik: 

  • Psychoterapeutický výcvik v rodinné a párové terapii odpovídající požadavkům České psychoterapeutické společnosti (integrativní přístupy, ve výcviku)

Supervize: Pracuji pod skupinovou supervizí – PaedDr. Michael Chytrý

Kurzy:

  • Motivační rozhovory

  • Kurz Integrované psychoterapie 

  • Program prevence závislostí a zneužívání návykových látek

  • Pracovní stáž Trajekt – komunitní práce, Maastricht (5 dnů)

  • Aktivní účast na celostátním Fóru terénní práce (3 roky)

  • My Backpack I (metoda práce s historií dítěte v NRP)

  • Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v NRP

Další zajímavé články

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová
Terapeuti

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Poradce & terapeutka Jak pracuji? Při své práci považuji za nejdůležitější vytvoření prostředí důvěry a bezpečí, a to pomocí empatie a respektu k individualitě a

Bc. Tereza Tylová, Ma.
Terapeuti

Bc. Tereza Tylová, Ma.

Psychoterapeutka Jak pracuji? V terapeutickém procesu mi velmi záleží na vytvoření bezpečného a důvěrného prostoru, v němž bychom mohli společně lépe pochopit Váš životní příběh

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.