Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde může klient získat vědomé spojení se svými myšlenkami, emocemi a tělem a ovlivnit tak životní situace, které se zdají být obtížné. Společné (klient a terapeut jako tým) hledání nového pohledu […]

Mgr. Robert Krejčí

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a s respektem k emocím a prožívání klientů. Jedná se o laskavé doprovázení na cestě ozdravným procesem. Jsem zastáncem přesvědčení, že každý člověk má potenciál růst a změnit se k lepší […]

Mgr. Luděk Beneš, Dis.

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? V bezpečném prostředí přijímám svět klientů bez předsudků takový jaký je. Pro zvládání nároků těžkého a nespravedlivého života nacházím s individuálními klienty světlé momenty a posiluji jejich zdroje ke zvládnutí bolesti a neklidu v duši, ve vztazích, v životních rolích i v samotě. Pracuji integrativně individuálně, s páry, s […]

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Poradce & terapeutka Jak pracuji? Při své práci považuji za nejdůležitější vytvoření prostředí důvěry a bezpečí, a to pomocí empatie a respektu k individualitě a potřebám každého klienta. Vycházím ze systemického přístupu, který nám pomáhá odhalit naše vlastní zdroje k řešení problematické situace, které v danou chvíli z mnoha důvodů nemůžeme spatřit a které psychoterapie […]

Bc. Tereza Tylová, Ma.

Bc. Tereza Tylová, Ma.

Psychoterapeutka Jak pracuji? V terapeutickém procesu mi velmi záleží na vytvoření bezpečného a důvěrného prostoru, v němž bychom mohli společně lépe pochopit Váš životní příběh a pokusit se najít nové cesty i tam, kde se zprvu zdálo, že východiska není. Ve své práci se opírám zejména o prvky systemického přístupu, nicméně podle potřeby a v […]

Bc. Alexandra Jeřábková

Bc. Alexandra Jeřábková

Terapeut a Poradce ve výcviku Jak pracuji? Občas se v životě ztratíme a nevíme jak dál. Proto, jako psychodynamicky orientovaný terapeut, nabízím klientům bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání pocitů, myšlenek, vztahů a osobních i rodinných vzorců bez soudu a hodnocení. Společně můžeme dosáhnout hlubšího sebeuvědomění a lepšího kontaktu se svými pocity. Objevování pravdy o […]

Mgr. Veronika Majtnerová

Mgr. Veronika Majtnerová

Integrativní terapeut ve výcviku Jak pracuji? Vztah. Ten je pro mě velmi důležitý. Jste mým rovnocenným partnerem, o něhož se upřímně zajímám. Aktivně vám naslouchám a poskytnu vám oporu na tak dlouho, jak bude potřeba. Integrativní přístup, který mi je blízký, respektuje rozmanitost lidí, jejich komplexní potřeby a kombinuje techniky vícero směrů. Proto i každý […]

Jak se objednat k psychologovi?

Pokud se vy nebo váš blízký potýkáte s duševním onemocněním, pravděpodobně vás zajímá, zda k léčbě potřebujete doporučení od  lékaře. Odpověď závisí na tom, kterého specialistu se pokoušíte navštívit. Psycholog má minimálně magisterský titul v oboru psychologie a je vyškolen v terapii a psychologickém testování. Na samotnou diagnostiku vám ale doporučujeme navštívit přímo klinického psychologa […]

Mgr. Pavel Heinzel

PCA terapeut Jak pracuji? Klient je pro mne ten, kdo udává směr terapie. Rogersovská psychoterapie je nedirektivní, terapeut je naslouchající a přijímající. S klienty pracuji na budování společného vztahu a důvěry a na základě těchto kvalit hledáme cestu, která je klientovi na míru. Podporuji klienta, aby byl aktivní a zvídavý a pomocí terapie prozkoumával své […]

Mgr. Tereza Lehečka

Psychoanalytický terapeut ve výcviku Jak pracuji? Ke každému klientovi přistupuji individuálně, jeho potíže se snažím chápat v širokém kontextu celého životního příběhu. Bezpečné, přijímající prostředí je základem mé práce.  S čím vám pomohu? Úzkost, panika, strachy Deprese a ztráta smyslu Krizové situace Problémy ve vztazích Stres, krize, vyhoření Osamělost, smutek, ztráta Nejistota, nízké sebevědomí Změna […]