Dětský psycholog Teplice

Dětská a adolescentní psychoterapie

SCer Terapeutovna má v současné době 6 poboček po republice a brzy přibude další, pravděpodobně opět v Teplicích. Bohužel na severu Čech se během fungování Poradny potýkáme s nelehkou situací, zejména v souvislosti s nedostatkem poskytovatelů duševní péče. Regiony Severních Čech naneštěstí nedisponují dostatečným množstvím zařízení na zajištění adekvátní péče potřebným. Jedná se nejen o […]

Mgr. Jiří Němec

Mgr. Jiří Němec

Psychoanalytický psychoterapeut Psychoanalytická psychoterapie je založena na teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání. […]

Mgr. et Msc. Pavlína Holancová

Mgr. et Msc. Pavlína Holancová

Terapeut & poradce Můj způsob práce vychází z psychodynamické psychoterapie. Je pro mne důležité vytvářet spolu s klientem vztah založený na bezpečí, důvěře a respektu. Zaměřuji se na jeho potřeby, společně hledáme zdroje, sílu, možnosti a potenciál změny. Nabízím podporu a provázení v náročných životních situacích. Motto: “Nejste na to sami” Mám několikaletou zkušenost s […]

Ing. Jiřina Hermanová

Párový a individuální Terapeut, poradce Mám zkušenosti s prací s páry, s individuálními klienty. Zajímají mě obecně vztahová témata, partnerství, seznamování, pocity smutku, osamělosti, vyhoření, krize identity, nemoc. Pracuji s klienty s hraniční poruchou osobnosti, i s adolescenty. Pracuji primárně v duchu Rogersovské (nedirektivní) psychoterapie, v kombinace různých metod včetně dechových cvičení. Začalo to před […]

Mgr. Dagmar Petrželková

Mgr. Dagmar Petrželková

Terapeut, poradce, krizový intervent Při své práci stavím na nehodnotícím a vstřícném přístupu ke klientům. Bezpodmínečné přijetí všech aspektů klientova života a osobnosti vnímám jako stěžejní při poradenské práci. Vidím smysl v seberozvoji a ve snaze porozumět okolnímu světu a lidem v něm. Každý se v životě může ocitnout v těžké situaci, ale nikdy není […]