Bc. Tereza Tylová, Ma.

Bc. Tereza Tylová, Ma.
Sdílejte s přáteli

Psychoterapeutka

Jak pracuji?

V terapeutickém procesu mi velmi záleží na vytvoření bezpečného a důvěrného prostoru, v němž bychom mohli společně lépe pochopit Váš životní příběh a pokusit se najít nové cesty i tam, kde se zprvu zdálo, že východiska není. Ve své práci se opírám zejména o prvky systemického přístupu, nicméně podle potřeby a v zájmu klienta se příležitostné inspiruji i jinými terapeutickými směry. I díky své osobní pozitivní zkušenosti v psychoterapii věřím. Věřím, že je cestou, jak lépe porozumět světu okolo sebe i sobě samému. A jak k sobě i k ostatním cestu najít.  Jsem řádnou členkou ČAP.

S čím vám pomohu?

Příběh Terezy

Má cesta k psychoterapii byla klikatá, ale zároveň i velmi pestrá a mnoho jsem se na ní naučila. Na počátku bylo mé přání pracovat s lidmi, moci je doprovázet v náročných životních situacích, přinést úlevu i praktickou pomoc. Proto má první volba směřovala ke studiu sociální práce. Po dvou letech studií jsem měla chuť a možnost se podívat do zahraničí, v rámci projektu evropské dobrovolné služby jsem tedy na rok odletěla do Bruselu. Zde jsem se účastnila celé řady zajímavých projektů pro děti a dospívající. Roční zkušenost se mi natolik zalíbila, že jsem se do Belgie po dokončení bakalářského studia vrátila a na řadu let jsem se v ní usadila. V Bruselu jsem absolvovala magisterské studium v oboru Sociologie, pracovala jsem několik let jako terénní sociální pracovnice, zejména s ženami původem ze subsaharské Afriky, i jako psychosociální pracovnice v rodinných poradnách, kde jsem měla možnost se seznámit s primární prevencí na základních a středních školách a s problematikou domácího násilí, šikany, či zneužívání. A kde jsem také poznala blíže psychoterapeutickou práci s páry a rodinami. Obě profesní zkušenosti byly velmi cenné. Naučila jsem se otevřenosti a toleranci, nesoudit, ale zajímat se o širší kontext, naučila jsem se velké pokoře k životním příběhům svých klientů i trpělivosti a nekonfliktnosti ve vypjatých situacích. Postupem času jsem však měla chuť blíže se seznámit s terapeutickým přístupem a metodami, nejen kvůli mé práci, ale i kvůli své osobní zkušenosti. Absolvovala jsem tedy tříletý bakalářský program v oboru rodinného a párového poradce, který byl zčásti postaven na základech rogersovské psychoterapie, přístupu, který mi byl blízký. Se studiem se mi však zároveň nečekaně otevřel nový horizont a inspiroval mne k větší změně než jsem původně zamýšlela. A po absolvování tříleté praxe v policejní asistenci obětem trestných činů byl už jen kousek k psychoterapeutickému výcviku v rodinné a systemické terapii a k otevření soukromé psychoterapeutické praxe, nejprve v Bruselu, následně po mém návratu i v Praze. 

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

  • Vyšší odborná škola Louvain-La-Neuve (Belgie, 2016-2020): obor Rodinný a párový poradce (Bc.)

  • Svobodná Univerzita v Bruselu (Belgie, 2010-2014): obor Sociologie se zaměřením na sociální péči a kulturní rozmanitost (Master)

  • Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy (Praha, 2005-2009): obor Sociální práce a sociální politika (Bc.)

Výcvik: 

  • Psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné psychoterapii (Vzdělávací centrum Forestiére při Svobodné Univerzitě v Bruselu): 2019-2023
  • Univerzitní certifikát “Psychické trauma a viktimologie – práce s obětmi” (ULB, Brusel) : 2018-2019

  • Univerzitní certifikát “Vzdělávání dospělých” (ULB, Brusel) : 2017-2018

  • Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

Supervize: Supervizorka Isabelle Theys (Forestière, Brusel)

Kurzy:

  • Psychosociální intervence a prevence v oblasti domácího násilí (FLCPF, Brusel) 

  • Duševní zdraví v kontextu exilu (FLCPF, Brusel)

  • Základy sexuální výchovy na základních a středních školách (FLCPF, Brusel)

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.