Bc. Tereza Tylová, Ma.

Bc. Tereza Tylová, Ma.
Sdílejte s přáteli

Psychoterapeutka

Jak pracuji?

V terapeutickém procesu mi velmi záleží na vytvoření bezpečného a důvěrného prostoru, v němž bychom mohli společně lépe pochopit Váš životní příběh a pokusit se najít nové cesty i tam, kde se zprvu zdálo, že východiska není. Ve své práci se opírám zejména o prvky systemického přístupu, nicméně podle potřeby a v zájmu klienta se příležitostné inspiruji i jinými terapeutickými směry. I díky své osobní pozitivní zkušenosti v psychoterapii věřím. Věřím, že je cestou, jak lépe porozumět světu okolo sebe i sobě samému. A jak k sobě i k ostatním cestu najít.  Jsem řádnou členkou ČAP.

S čím vám pomohu?

Příběh Terezy

Má cesta k psychoterapii byla klikatá, ale zároveň i velmi pestrá a mnoho jsem se na ní naučila. Na počátku bylo mé přání pracovat s lidmi, moci je doprovázet v náročných životních situacích, přinést úlevu i praktickou pomoc. Proto má první volba směřovala ke studiu sociální práce. Po dvou letech studií jsem měla chuť a možnost se podívat do zahraničí, v rámci projektu evropské dobrovolné služby jsem tedy na rok odletěla do Bruselu. Zde jsem se účastnila celé řady zajímavých projektů pro děti a dospívající. Roční zkušenost se mi natolik zalíbila, že jsem se do Belgie po dokončení bakalářského studia vrátila a na řadu let jsem se v ní usadila. V Bruselu jsem absolvovala magisterské studium v oboru Sociologie, pracovala jsem několik let jako terénní sociální pracovnice, zejména s ženami původem ze subsaharské Afriky, i jako psychosociální pracovnice v rodinných poradnách, kde jsem měla možnost se seznámit s primární prevencí na základních a středních školách a s problematikou domácího násilí, šikany, či zneužívání. A kde jsem také poznala blíže psychoterapeutickou práci s páry a rodinami. Obě profesní zkušenosti byly velmi cenné. Naučila jsem se otevřenosti a toleranci, nesoudit, ale zajímat se o širší kontext, naučila jsem se velké pokoře k životním příběhům svých klientů i trpělivosti a nekonfliktnosti ve vypjatých situacích. Postupem času jsem však měla chuť blíže se seznámit s terapeutickým přístupem a metodami, nejen kvůli mé práci, ale i kvůli své osobní zkušenosti. Absolvovala jsem tedy tříletý bakalářský program v oboru rodinného a párového poradce, který byl zčásti postaven na základech rogersovské psychoterapie, přístupu, který mi byl blízký. Se studiem se mi však zároveň nečekaně otevřel nový horizont a inspiroval mne k větší změně než jsem původně zamýšlela. A po absolvování tříleté praxe v policejní asistenci obětem trestných činů byl už jen kousek k psychoterapeutickému výcviku v rodinné a systemické terapii a k otevření soukromé psychoterapeutické praxe, nejprve v Bruselu, následně po mém návratu i v Praze. 

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

  • Vyšší odborná škola Louvain-La-Neuve (Belgie, 2016-2020): obor Rodinný a párový poradce (Bc.)

  • Svobodná Univerzita v Bruselu (Belgie, 2010-2014): obor Sociologie se zaměřením na sociální péči a kulturní rozmanitost (Master)

  • Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy (Praha, 2005-2009): obor Sociální práce a sociální politika (Bc.)

Výcvik: 

  • Psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné psychoterapii (Vzdělávací centrum Forestiére při Svobodné Univerzitě v Bruselu): 2019-2023
  • Univerzitní certifikát “Psychické trauma a viktimologie – práce s obětmi” (ULB, Brusel) : 2018-2019

  • Univerzitní certifikát “Vzdělávání dospělých” (ULB, Brusel) : 2017-2018

  • Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

Supervize: Supervizorka Isabelle Theys (Forestière, Brusel)

Kurzy:

  • Psychosociální intervence a prevence v oblasti domácího násilí (FLCPF, Brusel) 

  • Duševní zdraví v kontextu exilu (FLCPF, Brusel)

  • Základy sexuální výchovy na základních a středních školách (FLCPF, Brusel)

Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Luděk Beneš, Dis.

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? V bezpečném prostředí přijímám svět klientů bez předsudků takový jaký je. Pro zvládání nároků těžkého a nespravedlivého života nacházím

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová
Terapeuti

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Poradce & terapeutka Jak pracuji? Při své práci považuji za nejdůležitější vytvoření prostředí důvěry a bezpečí, a to pomocí empatie a respektu k individualitě a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.