Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová
Sdílejte s přáteli

Poradce & terapeutka

Jak pracuji?

Při své práci považuji za nejdůležitější vytvoření prostředí důvěry a bezpečí, a to pomocí empatie a respektu k individualitě a potřebám každého klienta. Vycházím ze systemického přístupu, který nám pomáhá odhalit naše vlastní zdroje k řešení problematické situace, které v danou chvíli z mnoha důvodů nemůžeme spatřit a které psychoterapie pomáhá nalézt. Využívám také prvků krizové intervence, která se soustředí na situaci “tady a teď”, stabilizuje emoce, a pomáhá tak zpřehlednit situaci, která se může zdát v danou chvíli složitá a neřešitelná.

S čím vám pomohu?

Příběh Báry

K práci psychoterapeuta mě přivedla vlastní zkušenost s tím, jak dokáže psychoterapie pomoci, pokud nechceme být se svým problémem sami. Moje myšlenka věnovat se jí přišla už při studiu na vysoké škole, ale uplynulo pak ještě skoro dvacet let, než jsem se ji rozhodla realizovat. Mezitím jsem se věnovala sociální práci s lidmi propuštěnými z vězení, dále práci s lidmi s mentálním a tělesným znevýhodněním jako asistent v sociálních službách, práci s lidmi s poruchami příjmu potravy a v poslední době také terapeutické práci s dlouhodobě nemocnými a jejich blízkými a krizové intervenci pro oběti domácího a sexuálního násilí. Vždy mě zajímalo prožívání člověka a hledání možností, jak s ohledem na individualitu každého z nás hledat způsob, jak se cítit lépe, pokud se v životě dostaví potíže. A jsem velmi ráda za to, že jsem se rozhodla svoji dlouholetou touhu nakonec realizovat – doplnit si vzdělání a vstoupit do psychoterapeutického výcviku. Díky tomu se můžu věnovat tomu, co považuji za velmi smysluplné a obohacující – psychoterapii. 

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Praha, 2021 – 2023), obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Mgr.)

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Praha, 2000 – 2008), obor: Český jazyk a literatura, Učitelství pro SŠ (Mgr.)

Výcvik: 

 • Psychoterapeutický výcvik Umění terapie (GI system, s.r.o.) – Výcvik v systemické psychoterapii (od r. 2022, termín ukončení 2027), certifikován ČAP a uznán odbornou společností SOFT, odborný garant Mgr. Zdeněk Macek

 • Výcvik v chatové krizové intervenci  – akreditovaný kurz MPSV, Linka bezpečí, z.s. (16 hodin)

 • Kurz Základní krizová intervence v kontextu sociálních služeb – REMEDIUM Praha, o.p.s. (56 hodin)

Supervize: Mgr. Radomila Lorencová

Kurzy:

 • Práce s traumatizovaným klientem v kontextu sociálních služeb – akreditovaný program MPSV, Remedium Praha (od ledna 2023 doposud – konec květen 2024)

 • Seminář Krize z pohledu logoterapie a existenciální analýzy – Pražská vysoká škola psychosociálních studií, PhDr. Katarina Loneková (17 hodin) 

 • Narativní práce s pozůstalými osobami – akreditovaný vzdělávací program MPSV, ProGaudia, z.ú.

 • Úvodní kurz pro asistenty a pracovníky v sociálních službách (16 hodin)(Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.

 • Seminář Jacobsonovy progresivní relaxace – Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o. Seminář Bodyterapie aneb Základy práce s tělem – Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o. 

 • Práce s traumatem a krizová intervence – Pražská vysoká škola psychosociálních studií (50 hodin)
 • Sexuální násilí a trauma – akreditovaný kurz MPSV, proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.
 • Odborná stáž v Kontaktním Centru Anabell Praha

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.