Bc. Alexandra Jeřábková

Bc. Alexandra Jeřábková
Sdílejte s přáteli

Terapeut a Poradce ve výcviku

Jak pracuji?

Občas se v životě ztratíme a nevíme jak dál. Proto, jako psychodynamicky orientovaný terapeut, nabízím klientům bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání pocitů, myšlenek, vztahů a osobních i rodinných vzorců bez soudu a hodnocení. Společně můžeme dosáhnout hlubšího sebeuvědomění a lepšího kontaktu se svými pocity. Objevování pravdy o svém životě pomáhá lépe porozumět současné situaci.

S čím vám pomohu?

Příběh Alex

Moje cesta k psychoterapii byla dlouhá, ale od určitého okamžiku v mém životě, již velmi jasná. Svůj profesní život jsem započala ve světě reklamy, kde jsem se pohybovala celých 15 let. Po narození dětí jsem však měla potřebu změnit svůj životní směr. Cítila jsem, že chci dělat něco, co má větší smysl. Proto jsem se rozhodla založit sociální podnik – kavárnu, kde jsem, za podpory odborníků,  zaměstnávala lidi s duševním onemocněním. Tato zkušenost mě motivovala k dalšímu vzdělávání v oblasti psychoterapie. Nastoupila jsem do psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku a zároveň jsem začala studovat sociální práci se zaměřením na psychoterapii na vysoké škole. Tato cesta mě naplnila smyslem a dala mi možnost pomáhat lidem, nejen v jejich duševním zdraví.

V současné době pracuji v oblasti pomáhajících profesí a psychoterapie  již 5 let. Moje zkušenosti jsou především z oblasti práce s hendikepovanými dětmi i dospělými a lidmi trpícím duševním onemocněními. Taktéž jsem měla možnost pracovat jako mentor a podpůrný terapeut s kolegy v sociálních službách. 

Můj přístup k terapii spojuje empatii, porozumění a podporu tak, abych pomohla klientům dosáhnout pozitivních změn ve svém životě. Cesta z reklamního světa do terapeutické praxe mi poskytla řadu hodnotných zkušeností, díky nimž mohu podporovat celkový rozvoj klientů.

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

  • PVŠPS –  Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Bc.),
  • Obchodní akademie.

Výcvik: Psychodynamický psychoterapeutický výcvik akreditovaný ČAP (dokončuji)

Supervize: Skupinová supervize pod vedením PhDr. Jiří Broža

Kurzy:

  • Dramatizační metody v psychoterapii (PVŠPS)

  • Arteterapie (GRACENT)

  • Filosofické a duchovní otázky smrti a umírání (PVŠPS)

  • Neverbální komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků s narušenou komunikační schopností se zaměřením na využití principů metody VOKS (NAUTIS)

  • Rozvoj sociálních dovedností u dětí s poruchami autistického spektra (NAUTIS)

  • Kurz asistent pedagoga (Institut celoživotního vzdělávání)

Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Luděk Beneš, Dis.

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? V bezpečném prostředí přijímám svět klientů bez předsudků takový jaký je. Pro zvládání nároků těžkého a nespravedlivého života nacházím

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová
Terapeuti

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Poradce & terapeutka Jak pracuji? Při své práci považuji za nejdůležitější vytvoření prostředí důvěry a bezpečí, a to pomocí empatie a respektu k individualitě a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.