Jak vybrat vhodnou skupinovou terapii?

Skupinová terapie v Praze
Sdílejte s přáteli

Rozhodli jste se vyzkoušet skupinovou terapii? Možná vám někdo z blízkých sdílel svou zkušenost, dostali jste doporučení od svého terapeuta nebo jste někde narazili na její promo.

Kde najít skupinu, která bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám?

Ačkoli výzkum ukazuje, že oba typy terapie prokazatelně pomáhají, skupinová terapie je  je ideální způsob, jak zlepšit mezilidské dovednosti, které mohou kompenzovat stigma spojené se sociální izolací nebo studem . Členové skupiny poskytují podporu, zpětnou vazbu a pozitivní modelování a zároveň vás vyzývají. Kromě toho skupiny také podporují vynikající dovednosti zvládání.

2. Čím při výběru skupiny začít?

Zodpovězte si otázku, na čem chcete pracovat. Stanovte si jasné cíle a očekávání. Zeptejte se sami sebe – potřebuji získat dovednosti při zvládání stresudeprese nebo úzkosti ? Bojuji s užíváním návykových látek? To vyžaduje upřímnou sebereflexi. Třeba si pokládáte otázku: „Proč se stále dostávám do konfliktů s lidmi v mém sociálním světě?“

Různé skupiny řeší specifické problémy. Udělejte si proto průzkum následujících dvou bodů:

  1. jaké skupiny jsou ve vaší komunitě dostupné,
  2. kdo je vede.

Pokud potřebujete poradit, zeptejte se nás.

Ujistěte se, že je vede odborník, který má magisterské vysokoškolské vzdělání humanitního oboru, absolvoval psychoterapeutický výcvik a má s vedením skupin zkušenosti

Skupinoví terapeuti s vámi před vstupem do skupiny často provedou individuální pohovor, aby se seznámili s vaším problémem a určili, zda je pro vás skupina vhodná.

3. Krátkodobou, dlouhodobou či nekonečnou skupinu?

Skupinová terapie se stává vaší sociální laboratoří. Často se člověk může připojit ke krátkodobé skupině, aby získal dovednosti a podporu například při řešení rozvodu

Později se mohou rozhodnout připojit se k dlouhodobější skupině, aby prozkoumali, proč se stále znovu objevují stejné vztahové problémy.

a) Krátkodobé skupiny

Krátkodobé skupiny (méně než 12 sezení) jsou více přizpůsobeny, aby se soustředily na jeden běžný problém – řešení sociální úzkosti, zvládání deprese, snižování stresu nebo vyrovnávání se se ztrátou nebo zdravotním onemocněním. Mohou mít vzdělávací charakter nebo používat přístupy kognitivně behaviorální terapie (KBT). Často se jedná o skupiny, které navštěvuje 5 až 12 účastníků po celou dobu.

b) Dlouhodobé skupiny

Dlouhodobější skupiny trvají delší časové období, většinou 6 měsíců až několik let. Kvůli delší době pracují členové na osobnějších, hlubších úrovních. Dochází tak během skupin k léčbě traumat, získávání korektivních zkušeností, zlepšení mezilidských vztahů a vztahu k sobě samému. Dlouhodobé skupiny mohou být otevřené či uzavřené.

Otevřený koncept znamená, že se účastníci skupin v průběhu mění, což zajišťuje, že se seznámíte s více lidmi a jejich příběhy, jež mohou být pro vás nápomocné.

Vedle toho uzavřené skupiny jsou navštěvovány stejnými účastníky po celou dobu a nikdo nový nepřibývá.

Výjimkou může být situace, kdy se dobírají účastníci, aby skupina měla dostatečný počet jedinců.

c) Nekonečné skupiny

Nekonečné skupiny jsou otevřené a členové odcházejí, když cítí, že jejich práce je dokončena a mohou být přidáni noví členové. 

4. Mohu dál navštěvovat svého individuálního terapeuta?

Ano, spojení silných stránek individuální terapie se silnými stránkami skupinové terapie může být velmi účinné pro váš rozvoj. Nicméně vyžaduje to dobrý přístup spolupráce všech vašich terapeutů.

Vybírejte proto pečlivě a pokud si nevíte rady nebo potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat. Rádi poradíme.

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.