KBT terapie Praha

KBT terapie Praha
Sdílejte s přáteli

Jak je to vlastně s KBT?

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je druh psychoterapeutické léčby, která pomáhá lidem naučit se identifikovat a změnit destruktivní nebo znepokojivé vzorce myšlení, které mají negativní vliv na chování a emoce

Klienti ale často nevědí, že KBT terapeut není jediný typ terapeuta, který takto pracuje. KBT získalo v posledních letech náskok v povědomí veřejnosti oproti jiným směrům, protože jej doporučují často lékaři díky hojné propagaci a krátkodobé léčbě. Je to trochu podobné jako účinek pilule na bolest. Rychlá úleva, příčina nevyřešena. 

Standardní KBT probíhá v rámci 20 sezení, kde se naučíte pár technik, se kterými si nějakou dobu skutečně vystačíte a mohou vám velmi ulevit. U nás takto s klienty pracuje i ne-KBT terapeut s tím rozdílem, že ne-KBT poradce pracuje i s nevědomými procesy (cca 90% našich intrapsychických obsahů), které ovlivňují lidské fungování více než vědomé. Z tohoto hlediska KBT bohužel nemá dostupné nástroje, aby se vám úzkosti a deprese za pár týdnů/měsíců nevrátily. Metodicky se jedná určitě o efektivní směr, ale pokud nebude terapeut dostatečně v práci s klienty a afektivní tématice zkušený, na výcviku tolik nezáleží. 

V naší poradně umí s úzkostí a depresemi pracovat všichni terapeuti, protože mají roky zkušeností a ví, že samotné KBT mnohdy nestačí. 

Techniky na práci se vzorci myšlení, které používáme a objevují se i v KBT, se zaměřují na změnu automatických negativních myšlenek. Ty mohou přispívat a zhoršovat emocionální potížedeprese úzkosti. Tyto spontánní negativní myšlenky mají škodlivý vliv na náladu.

Prostřednictvím KBT jsou tyto myšlenky identifikovány, zpochybněny a nahrazeny objektivnějšími, realističtějšími myšlenkami

Kdy jsou tyto techniky vhodné?

Může být použita jako krátkodobá léčba, která pomůže jednotlivcům naučit se soustředit se na současné myšlenky a jádrová přesvědčení, která vám v životě dlouhodobě škodí. Jedná se o následující potíže:

psychoterapie Hradec Králové

Kromě stavů duševního zdraví bylo zjištěno, že KBT pomáhá lidem vyrovnat se s situacemi, jako jsou:

techniky

Nejen KBT, ale i psychodynamický, SUR a dasaeinsanalytický směr jsou zaměřeny na použití široké škály strategií, které lidem pomohou destruktivní myšlenky překonat. Techniky mohou zahrnovat psaní deníku, hraní rolí, relaxační techniky a mentální rozptýlení.

1. Identifikace negativních myšlenek

Je důležité se naučit se, jak myšlenky, pocity a situace mohou přispět k destruktivnímu chování, kterým si nevědomě ubližujete a prohlubujete své potíže.

Tento proces může být obtížný, zejména pro lidi, kteří bojují s náhledem na sebe sama. Ale nakonec může vést k sebepoznání a vhledům, které jsou nezbytnou součástí procesu léčby.

2. Procvičování nových dovedností

Je důležité začít procvičovat nové dovednosti, které lze následně využít v situacích reálného světa. Například člověk užívající návykových látek může začít cvičit nové dovednosti zvládání a nacvičovat způsoby, jak se vyhnout sociálním situacím, které by potenciálně mohly vyvolat recidivu.

3. Stanovení cílů

Stanovení cílů vám může pomoci provést změny ke zlepšení vašeho zdraví a života. Během KBT vám terapeut pomáhá, abyste se naučili, jak identifikovat svůj cíl, rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, stanovit SMART (specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově založené) cíle a zaměřit se na proces stejně jako na konečný výsledek.

KBT terapie Praha

 

4. Řešení problému

Řešit problémy, které vznikají z velkých i malých životních stresorů, a snížit negativní dopad psychických a fyzických onemocnění, je podstatná část KBT terapie

Řešení problémů v KBT zahrnuje následujících pět kroků:

  1. Identifikace problému.
  2. Generování seznamu možných řešení
  3. Vyhodnocení silných a slabých stránek každého možného řešení
  4. Výběr řešení k implementaci
  5. Implementace řešení

5. Vlastní monitorování

Sebemonitorování, známé také jako deníková práce, zahrnuje sledování chování, symptomů nebo zkušeností v průběhu času a jejich sdílení s vaším terapeutem. Vlastní monitorování pomáhá poskytnout vašemu terapeutovi informace potřebné ke stanovení nejlepší léčby. Například pro jedince s poruchami příjmu potravy, může self-monitoring  zahrnovat vedení záznamů o stravovacích návycích, dále myšlenky nebo pocity, které s jídlem souvisí.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Zdroj:

  1. Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJ, Sawyer AT, Fang A. Účinnost kognitivně behaviorální terapie: Přehled metaanalýz . Cognit Ther Res . 2012;36(5):427-440. doi:10.1007/s10608-012-9476-1
  2. Tsitsas GD, Paschali AA. Kognitivně-behaviorální terapie aplikovaná na sociální úzkostnou poruchu a specifickou fobii, případová studie . Health Psychol Res. 2014;2(3):1603. doi:10.4081/hpr.2014.1603
  3. Lincoln TM, Riehle M, Pillny M a kol. Použití funkční analýzy jako rámce k vedení individualizované léčby negativních symptomů . Přední Psychol. 2017;8:2108. doi:10.3389/fpsyg.2017.02108

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.