KBT terapie Praha

KBT terapie Praha
Sdílejte s přáteli

Jak je to vlastně s KBT?

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je druh psychoterapeutické léčby, která pomáhá lidem naučit se identifikovat a změnit destruktivní nebo znepokojivé vzorce myšlení, které mají negativní vliv na chování a emoce

Klienti ale často nevědí, že KBT terapeut není jediný typ terapeuta, který takto pracuje. KBT získalo v posledních letech náskok v povědomí veřejnosti oproti jiným směrům, protože jej doporučují často lékaři díky hojné propagaci a krátkodobé léčbě. Je to trochu podobné jako účinek pilule na bolest. Rychlá úleva, příčina nevyřešena. 

Standardní KBT probíhá v rámci 20 sezení, kde se naučíte pár technik, se kterými si nějakou dobu skutečně vystačíte a mohou vám velmi ulevit. U nás takto s klienty pracuje i ne-KBT terapeut s tím rozdílem, že ne-KBT poradce pracuje i s nevědomými procesy (cca 90% našich intrapsychických obsahů), které ovlivňují lidské fungování více než vědomé. Z tohoto hlediska KBT bohužel nemá dostupné nástroje, aby se vám úzkosti a deprese za pár týdnů/měsíců nevrátily. Metodicky se jedná určitě o efektivní směr, ale pokud nebude terapeut dostatečně v práci s klienty a afektivní tématice zkušený, na výcviku tolik nezáleží. 

V naší poradně umí s úzkostí a depresemi pracovat všichni terapeuti, protože mají roky zkušeností a ví, že samotné KBT mnohdy nestačí. 

Techniky na práci se vzorci myšlení, které používáme a objevují se i v KBT, se zaměřují na změnu automatických negativních myšlenek. Ty mohou přispívat a zhoršovat emocionální potížedeprese úzkosti. Tyto spontánní negativní myšlenky mají škodlivý vliv na náladu.

Prostřednictvím KBT jsou tyto myšlenky identifikovány, zpochybněny a nahrazeny objektivnějšími, realističtějšími myšlenkami

Kdy jsou tyto techniky vhodné?

Může být použita jako krátkodobá léčba, která pomůže jednotlivcům naučit se soustředit se na současné myšlenky a jádrová přesvědčení, která vám v životě dlouhodobě škodí. Jedná se o následující potíže:

psychoterapie Hradec Králové

Kromě stavů duševního zdraví bylo zjištěno, že KBT pomáhá lidem vyrovnat se s situacemi, jako jsou:

techniky

Nejen KBT, ale i psychodynamický, SUR a dasaeinsanalytický směr jsou zaměřeny na použití široké škály strategií, které lidem pomohou destruktivní myšlenky překonat. Techniky mohou zahrnovat psaní deníku, hraní rolí, relaxační techniky a mentální rozptýlení.

1. Identifikace negativních myšlenek

Je důležité se naučit se, jak myšlenky, pocity a situace mohou přispět k destruktivnímu chování, kterým si nevědomě ubližujete a prohlubujete své potíže.

Tento proces může být obtížný, zejména pro lidi, kteří bojují s náhledem na sebe sama. Ale nakonec může vést k sebepoznání a vhledům, které jsou nezbytnou součástí procesu léčby.

2. Procvičování nových dovedností

Je důležité začít procvičovat nové dovednosti, které lze následně využít v situacích reálného světa. Například člověk užívající návykových látek může začít cvičit nové dovednosti zvládání a nacvičovat způsoby, jak se vyhnout sociálním situacím, které by potenciálně mohly vyvolat recidivu.

3. Stanovení cílů

Stanovení cílů vám může pomoci provést změny ke zlepšení vašeho zdraví a života. Během KBT vám terapeut pomáhá, abyste se naučili, jak identifikovat svůj cíl, rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, stanovit SMART (specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově založené) cíle a zaměřit se na proces stejně jako na konečný výsledek.

KBT terapie Praha

 

4. Řešení problému

Řešit problémy, které vznikají z velkých i malých životních stresorů, a snížit negativní dopad psychických a fyzických onemocnění, je podstatná část KBT terapie

Řešení problémů v KBT zahrnuje následujících pět kroků:

  1. Identifikace problému.
  2. Generování seznamu možných řešení
  3. Vyhodnocení silných a slabých stránek každého možného řešení
  4. Výběr řešení k implementaci
  5. Implementace řešení

5. Vlastní monitorování

Sebemonitorování, známé také jako deníková práce, zahrnuje sledování chování, symptomů nebo zkušeností v průběhu času a jejich sdílení s vaším terapeutem. Vlastní monitorování pomáhá poskytnout vašemu terapeutovi informace potřebné ke stanovení nejlepší léčby. Například pro jedince s poruchami příjmu potravy, může self-monitoring  zahrnovat vedení záznamů o stravovacích návycích, dále myšlenky nebo pocity, které s jídlem souvisí.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Zdroj:

  1. Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJ, Sawyer AT, Fang A. Účinnost kognitivně behaviorální terapie: Přehled metaanalýz . Cognit Ther Res . 2012;36(5):427-440. doi:10.1007/s10608-012-9476-1
  2. Tsitsas GD, Paschali AA. Kognitivně-behaviorální terapie aplikovaná na sociální úzkostnou poruchu a specifickou fobii, případová studie . Health Psychol Res. 2014;2(3):1603. doi:10.4081/hpr.2014.1603
  3. Lincoln TM, Riehle M, Pillny M a kol. Použití funkční analýzy jako rámce k vedení individualizované léčby negativních symptomů . Přední Psychol. 2017;8:2108. doi:10.3389/fpsyg.2017.02108

Další zajímavé články

Bc. Pavel Jirouš
Terapeuti

Bc. Pavel Jirouš

Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při mé práci je pro mě nejdůležitější vytvořit bezpečné prostředí, kde klient může být sám sebou a plně projevit svou

Jak poznat, že se mu líbím
Blog pro veřejnost

Jak poznat, že se líbím holce/ženě

Pro orientaci v randění a vztazích je cenné pochopit znamení, že se dívce líbíte a jste jí sympatičtí. Pamatuje si malé detaily vašich rozhovorů Pokud

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.