KBT terapie Praha

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

KBT terapie Praha
Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

CO JE KBT?

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je druh psychoterapeutické léčby, která pomáhá lidem naučit se identifikovat a změnit destruktivní nebo znepokojivé vzorce myšlení, které mají negativní vliv na chování a emoce.

Zaměřuje se na změnu automatických negativních myšlenek, které mohou přispívat a zhoršovat emocionální potížedeprese úzkosti. Tyto spontánní negativní myšlenky mají škodlivý vliv na náladu.

Prostřednictvím KBT jsou tyto myšlenky identifikovány, zpochybněny a nahrazeny objektivnějšími, realističtějšími myšlenkami.

Naši KBT terapeuti

Jsem zde pro Vás!

Celý profil

KBT a Psychodynamický  terapeut
Praha 1, 2 | On-line & telefonicky

Jsem zde pro Vás!

Celý Profil

KBT terapeut a psycholog
Praha 1 | On-line & telefonicky

Jsem zde pro Vás!

Celý Profil

KBT terapeut a psycholog
Praha 2 | On-line & telefonicky

CO JE KBT?

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je druh psychoterapeutické léčby, která pomáhá lidem naučit se identifikovat a změnit destruktivní nebo znepokojivé vzorce myšlení, které mají negativní vliv na chování a emoce.

Zaměřuje se na změnu automatických negativních myšlenek, které mohou přispívat a zhoršovat emocionální potížedeprese úzkosti. Tyto spontánní negativní myšlenky mají škodlivý vliv na náladu.

Prostřednictvím KBT jsou tyto myšlenky identifikovány, zpochybněny a nahrazeny objektivnějšími, realističtějšími myšlenkami.

Kdy je KBT vhodné?

Může být použita jako krátkodobá léčba, která pomůže jednotlivcům naučit se soustředit se na současné myšlenky a jádrová přesvědčení, která vám v životě dlouhodobě škodí. Jedná se o následující potíže:

psychoterapie Hradec Králové

Kromě stavů duševního zdraví bylo zjištěno, že KBT pomáhá lidem vyrovnat se s situacemi, jako jsou:

Objednat se na terapii


KBT techniky

KBT je zaměřena na použití široké škály strategií, které lidem pomohou destruktivní myšlenky překonat. Techniky mohou zahrnovat psaní deníku, hraní rolí, relaxační techniky a mentální rozptýlení.

1. Identifikace negativních myšlenek

Je důležité se naučit se, jak myšlenky, pocity a situace mohou přispět k destruktivnímu chování, kterým si nevědomě ubližujete a prohlubujete své potíže.

Tento proces může být obtížný, zejména pro lidi, kteří bojují s náhledem na sebe sama. Ale nakonec může vést k sebepoznání a vhledům, které jsou nezbytnou součástí procesu léčby.

2. Procvičování nových dovedností

Je důležité začít procvičovat nové dovednosti, které lze následně využít v situacích reálného světa. Například člověk užívající návykových látek může začít cvičit nové dovednosti zvládání a nacvičovat způsoby, jak se vyhnout sociálním situacím, které by potenciálně mohly vyvolat recidivu.

3. Stanovení cílů

Stanovení cílů vám může pomoci provést změny ke zlepšení vašeho zdraví a života. Během KBT vám terapeut pomáhá, abyste se naučili, jak identifikovat svůj cíl, rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, stanovit SMART (specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově založené) cíle a zaměřit se na proces stejně jako na konečný výsledek.

KBT terapie Praha

 

KBT terapie Praha

4. Řešení problému

Řešit problémy, které vznikají z velkých i malých životních stresorů, a snížit negativní dopad psychických a fyzických onemocnění, je podstatná část KBT terapie

Řešení problémů v KBT zahrnuje následujících pět kroků:

  1. Identifikace problému.
  2. Generování seznamu možných řešení
  3. Vyhodnocení silných a slabých stránek každého možného řešení
  4. Výběr řešení k implementaci
  5. Implementace řešení

5. Vlastní monitorování

Sebemonitorování, známé také jako deníková práce, zahrnuje sledování chování, symptomů nebo zkušeností v průběhu času a jejich sdílení s vaším terapeutem. Vlastní monitorování pomáhá poskytnout vašemu terapeutovi informace potřebné ke stanovení nejlepší léčby. Například pro jedince s poruchami příjmu potravy, může self-monitoring  zahrnovat vedení záznamů o stravovacích návycích, dále myšlenky nebo pocity, které s jídlem souvisí.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Zdroj:

  1. Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJ, Sawyer AT, Fang A. Účinnost kognitivně behaviorální terapie: Přehled metaanalýz . Cognit Ther Res . 2012;36(5):427-440. doi:10.1007/s10608-012-9476-1
  2. Tsitsas GD, Paschali AA. Kognitivně-behaviorální terapie aplikovaná na sociální úzkostnou poruchu a specifickou fobii, případová studie . Health Psychol Res. 2014;2(3):1603. doi:10.4081/hpr.2014.1603
  3. Lincoln TM, Riehle M, Pillny M a kol. Použití funkční analýzy jako rámce k vedení individualizované léčby negativních symptomů . Přední Psychol. 2017;8:2108. doi:10.3389/fpsyg.2017.02108

Naši terapeuti

Další zajímavé články

Emoční osamělost
Blog

Emoční osamělost (nejen v létě)

Emocionální osamělost je stav, kdy se cítíte emocionálně odpojení od lidí kolem vás nebo nejste schopni se s nimi spojit na hluboké nebo smysluplné úrovni. Je

Polyamorie, co to je?
Akce

Skupinová terapie úzkosti a deprese (nově Praha 2)

Tyto rozvojové skupiny u nás vedou většinou KBT (kognitivně behaviorální terapie) terapeuti, kteří učí účastníky strategie a techniky, jak se vyrovnat s negativními myšlenkami, obavami

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Autorka článku

Zakladatelka poradny Terapeutovna, psycholog, terapeut, spisovatel, publicista a lektor

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

Máme pár poslední míst na září 2022!

Přihláška na skupinovou terapii