Zdravé vztahy

Test vztahu online
Sdílejte s přáteli

Pokud máte nebo chcete mít romantický vztah, mělo by se jednat o zdravé partnerství. Otázka ale zní:

 • Jak má zdravý vztah vypadat?
 • Jak se vlastně dělá?
 • Jak si nastavit nároky na sebe a na partnera?
 • Kde je hranice sebeobětování?

Tyto principy nelze stanovit jednotně pro všechny vztahy stejně. Každé partnerství je proces, kdy se oba na sebe navzájem ladí. Hranice ve vztahu se přizpůsobují vašemu pohlaví, věku, hodnotám, preferencím atd.

Zdravé vztahy nevypadají pro všechny stejně, protože lidé mají různé potřeby kolem komunikace, sexu, náklonnosti, prostoru, společných koníčků, hodnot atd. A závisle na zrání jednotlivce a životních zkušenostech se mohou měnit. Tedy vztah, který funguje, když je vám 20 let, nemusí odpovídat představě, kterou máte o deset let později.

Žádný vztah není dokonalý a všichni čas od času potřebujeme pomoc. Zamyslete se nad nejčastějšími otázkami týkajícími se vztahů, abyste zjistili, zda se nacházíte ve zdravém vztahu nebo potřebujete trochu pomoct.

Test je pouze orientační, ale můžete ho poslat i svému partnerovi a vzájemné výsledky posdílet, abyste se mohli zamyslet nad cestami ke zlepšení.

Email
Vaše jméno

Stejně tak vztahy, které se neshodují s tradičnější představou, mohou být velmi zdravé. Například lidé, kteří praktikují polyamorii nebo etickou nemonogamii. Takové páry mohou sice dosahovat zdravých vztahů odlišnou cestou než monogamní páry, přesto mohou být založeny na zdravě vztahových hodnotách, jako je důvěra, otevřená komunikace a vzájemné uspokojování potřeb.

polyamorie, nemonogamní vztah s více lidmi založený na důvěře a respektu

V dlouhodobých a zdravých vztazích se s partnerem setkáváte v otevřených konfrontacích, dialogu. Ukazujete, co vám dělá radost, co vám vadí, jaké jsou vaše přání a potřeby. Tím překonáváte drobné nepříjemnosti, které po jejich překonání následuje dlouhodobé uspokojení.

V prosperujících vztazích však vyniká několik klíčových znaků.

Jak vypadá zdravý vztah?

Základním pilířem zdravého vztahu je přizpůsobivost. Ne obětování nebo naopak nechat se příliš opečovávat. Jakýkoliv extrémní disbalanc může způsobovat krizi. Ve zdravém vztahu je třeba se přizpůsobit okolnostem a skutečnosti, že se neustále měníme a procházíme různými fázemi života. Zde je pohled na některé další charakteristické znaky zdravých vztahů:

Otevřená komunikace

Partneři ve zdravých vztazích obvykle mluví o věcech, které se dějí v jejich životech: úspěchu, neúspěchu a o všem mezi tím. Mělo by vám být příjemné mluvit s partnerem o jakýchkoli problémech, které se objeví. Od věcí, které se stávají v každodenním životě, jako je práce nebo stres přátel, až po vážnější problémy, jako jsou příznaky duševního zdraví nebo finanční problémy. Je to znak důvěry.

komunikace jako dovednost, které se máme naučit

Partneři by se měli naučit, že k když mají jiný názor, poslouchají bez úsudku a poté sdílejí svou perspektivu. Jde o důležitou komunikační dovednost (lidé v nemonogamních vztazích mohou klást ještě větší důraz na emoční kontrolu a častou komunikaci o tom, co se děje s ostatními partnery).

Důvěra

Důvěra zahrnuje čestnost a bezúhonnost. Nic velkého druhému netajíte a když jste od sebe, nemusíte si dělat starosti s tím, že váš partner dělá něco nekalého. Důvěra je o přesvědčení, že vás partner nebude podvádět ani obelhávat. To také znamená, že se s ním cítíte bezpečně a pohodlně. Víte, že vám neublíží fyzicky ani emocionálně. Víte, že jsou pro něj důležité vaše nejlepší zájmy, ale také vás dostatečně respektuje, aby vás povzbudil a mohli jste se rozhodnout sami.

Pocit sebe sama jako samostatné osoby

Zdravé vztahy lze nejlépe popsat jako vzájemně závislé. Vzájemná závislost znamená, že se spoléháte na oboustrannou podporu, ale stále si zachováváte svoji identitu jedinečného jednotlivce. Jinými slovy, váš vztah je vyvážený. Víte, že máte jeho souhlas a lásku, ale vaše sebeúcta na partnerovi nezávisí. I když jste tu pro sebe navzájem, nespoléháte na to, e vám partner naplní všechny potřeby nebo vy jemu. Stále udržujete přátele a kontakty i mimo vztah a trávíte čas věnováním se svým vlastním zájmům a koníčkům.

jak být více sebevědomý

Zvědavost

Jednou z klíčových charakteristik zdravé a dlouhodobé lásky je zvědavost. To znamená, že vás zajímají jejich myšlenky, cíle a každodenní život. Chcete se dívat, jak uvažují a chtějí dosáhnout svého nejlepšího já. Nejste ale fixovaní na to, kým váš partner býval, nebo kdo si myslíte, že by měli být. Máte tím o sobě flexibilní myšlení.

Čas bez sebe

Většina lidí ve zdravých vztazích upřednostňuje společné trávení času, i když se čas, který strávíte společně, může lišit v závislosti na osobních potřebách, pracovních a jiných závazcích, životních podmínkách atd. Ale také si uvědomujete potřebu osobního prostoru a času pro sebe samotné. Možná tento čas strávíte sólovým odpočinkem, věnováním se koníčku nebo navštěvováním přátel nebo rodiny. Ať děláte cokoli, není potřeba trávit každou chvíli společně nebo se domnívat, že by váš mohl vztah trpět, když strávíte nějaký čas od sebe.

hledání vnitřního klidu

Hravost nebo bezstarostnost

Když je správná nálada, je důležité si udělat čas na zábavu a spontánnost. Pokud dokážete spolu vtipkovat a smát se, je to dobré znamení. Někdy může jeden z vás nebo oba ovlivnit životní problémy nebo utrpení. To může dočasně změnit tón vašeho vztahu a ztížit vzájemné vztahy obvyklými způsoby. Ale schopnost sdílet lehčí okamžiky, které vám pomohou zmírnit napětí, i když jen krátce, posílí váš vztah i v těžkých dobách.

Fyzická intimita

Intimita často odkazuje na sex, ale ne vždy. Ne každý má rád nebo vyžaduje sex. Partnerský vztah může být zdravý i bez něj, pokud se v těchto potřebách shodujete. Pokud ani jeden z vás nemá zájem o sex, fyzická intimita může zahrnovat líbání, objímání, mazlení a společné spaní. Bez ohledu na to, jaký druh intimity sdílíte, je důležité fyzické spojení a propojení. Pokud máte oba rádi sex, váš fyzický vztah je s největší pravděpodobností zdravý, když:

 
 
 • cítit se pohodlně při zahájení a mluvení o sexu
 • dokáže pozitivně zvládnout odmítnutí
 • může diskutovat o touhách
 • cítit se bezpečně a vyjádřit svůj zájem o víceméně sex
jak ukončit toxický vztah

Zdravá intimita také zahrnuje respektování sexuálních hranic. To zahrnuje:

 
 
 • netlačit na partnera ohledně sexu nebo konkrétních sexuálních akcí – zejména pokud vám sdělí své ne,
 • sdílení informací o dalších partnerech,
 • diskuse o sexuálních rizikových faktorech.

Týmová práce

Silný vztah lze považovat za tým. Spolupracujete a vzájemně se podporujete, i když máte rozdílné cíle. Kryjete si záda. Víte, že se na něj můžete obrátit, jakmile řešíte potíže a zároveň jste vždy připraveni nabídnout podporu, když vás potřebuje.

Řešení konfliktů

Dokonce i ve zdravém vztahu budete občas mít neshody a budete se občas cítit frustrovaní nebo naštvaní. To je úplně normální. Neznamená to, že váš vztah je nezdravý. Důležité je, jak řešíte konflikty. Pokud dokážete o svých rozdílech mluvit zdvořile, čestně as respektem, jste na správné cestě. Partneři, kteří řeší konflikty bez soudů a pohrdání, mohou často najít kompromis nebo řešení.

jak najít v Praze dobrého terapeuta

Varovné signály ve vztahu

Váš vztah by měl přispívat k pocitu naplnění, štěstí a spojení. Pokud máte tendenci ke znepokojenosti, zoufalosti, je to problém. Může jít o následující projevy:

Jeden z vás se pokouší ovládat nebo změnit druhého

Nad změnou partnera dle vašich představ nemůžete mít kontrolu. Je v pořádku vyjádřit své pocity a požádat ho, aby zvážili, zda by něco neměl partner dělat jinak. Ale není v pořádku mu říkat, co dělat, nebo se pokoušet ovládat partnerovo chování.

Pokud dělají něco, co vás opravdu obtěžuje a vy to nemůžete přijmout, je na místě zvážit, co vás ve vztahu drží.

Váš partner nerespektuje vaše hranice

Ve vašem vztahu mohou vstoupit do hry hranice – od uctivé komunikace po potřeby ochrany soukromí. Pokud nastavíte hranici a partner vás bude tlačit, abyste ji proti své vůli posouvali, je to problém. Možná jste si řekli: „Potřebuji osobní prostor, když se vrátím z práce. Rád tě vidím, ale než se ti budu věnovat, potřebuji chvíli pro sebe, abych se zbavil stresu.“ Partner to ale nerespektuje: snaží se vás políbit a vytáhnout do ložnice. Když řeknete ne, omlouvají se a říkají „prostě si nemohou pomoci.“ Sice to můžete vnímat jako projev náklonnosti, ale jejich chování ukazuje neúctu k vašim potřebám.

partnerka nerespektuje moje hranice

Netrávíte spolu moc času

Vztahy se často rozvíjejí díky tomu, že chtějí oba spolu trávit čas. Životní události tomu někdy mohou bránit, ale to by měla být spíš jen dočasná překážka. Problematické je, pokud se nemůžete dostatečně vídat dlouhodobě, například rodinných potíží nebo více pracovních povinností. Mezi další varovné příznaky patří pocit vzájemného odcizení nebo úlevy, jakmile nejste spolu. 

Vztah je nerovný

Zdravé vztahy bývají poměrně vyvážené. Můžete rovnoměrně sdílet finance nebo vyrovnat nižší příjem větší péčí v domácnosti. Rovnost vztahů se však může vztahovat i na nehmotné věci, jako je náklonnost, komunikace a nároky na partnera. Občas mohou nastat nerovná období, to se stane. Jeden z vás může dočasně přijít o svůj příjem, mít potíže s péčí o domácnost kvůli nemoci nebo je méně laskavý kvůli stresu nebo jiným emocionálním nepokojům. Pokud je ale váš vztah dlouhodobě nevyvážený, může to být problematické.

trpím úzkostí

Vytvářejí o vás nebo o druhých negativní nebo zraňující hodnocení

Není nic špatného, ​​když dáváte najevo nespokojenost, když váš partner dělá něco, co vás znepokojuje. Ve zdravém vztahu se však partneři obecně starají o to, aby vyjádřili své pocity užitečným a produktivním způsobem. Není zdravé neustále se navzájem kritizovat nebo říkat úmyslně škodlivé věci. Zejména pokud jde o osobní volby, jako je jídlo, oblečení nebo oblíbené televizní pořady. Kritika, díky níž se člověk stydí nebo se cítí špatně, je obecně neproduktivní.

Všimněte si také, jak mluví váš partner o ostatních. Váš vzájemný vztah by se mohl zdát naprosto zdravý, ale pokud používá nenávistné projevy, nadávky nebo diskriminační poznámky vůči ostatním, zvažte, co toto chování o něm jako o osobě říká.

Nemáte pocit, že jste ve vztahu slyšet

Možná máte takový pocit, protože se cítíte nezajímaví. Jakmile pojmenujete problém nebo sdílíte něco, na co jste mysleli, nepřijde vám to dost hodnotné. Nebo je pro vás obtížné sdílet svůj názor, mluvit o vážných problémech, protože se bojíte, že vás partner neuslyší, znehodnotí, shodí to ze stolu. Samozřejmě může dojít k nesprávné komunikaci. Ale pokud s vámi nechce o problému mluvit, říká, že nemusí provádět žádné změny nebo zapomene, na čem jste se domluvili, je to varovný signál.

hněv

Bojíte se vyjádření nesouhlasu

Partneři by se měli vždy cítit natolik bezpečně, aby mohli vyjádřit svůj vlastní názor, i když to znamená nesouhlas. Pokud partner reaguje na váš názor odmítnutím, opovržením nebo jinou hrubostí, často to naznačuje, že vás nebo vaše nápady nerespektuje. Pokud u sebe zjistíte, že cenzurujete vše, co říkáte, protože se obáváte jeho reakce, může být vhodný čas vyhledat odbornou pomoc.

Pokud se bojíte fyzického nebo psychického zneužívání, co nejdříve si promluvte s terapeutem. Neváhejte také požádat přátele a rodinu o další podporu.

Ve vztahu s partnerem se necítíte šťastně ani pohodlně

Pro mnoho lidí patří mezi klíčové cíle vztahů zvýšené štěstí a životní spokojenost. Pokud se neustále cítíte znepokojeni nebo nešťastní, vztah nemusí uspokojovat vaše potřeby a je třeba zvážit, zda to jde změnit nebo ze vztahu odejít. Nespokojenost může nastat, i když se oba snažíte. Lidé se časem mění, takže pocit nespokojenosti a uvěznění nemusí nutně znamenat, že někdo z vás udělal něco „špatně“. Je možné, že se partner vyvinul směrem, který je neslučitelný s vaším posunem a je třeba s tím pracovat.

Neshody nebo diskuse nikam nevedou

Zdravé řešení konfliktů obvykle vede k řešením nebo kompromisu. Udržování vztahu je trvalý proces, takže nemusí být vše vyřešeno hned. Nicméně společné rozhovory a hledání řešení by vám měli přinášet úlevu. Měli byste vidět nějaký pokrok. Obecně není dobré znamení, když zjistíte, že o stejných problémech a nikam se neposouváte. Možná nikdy nedojde ke zlepšení, bez ohledu na to, jak moc o něčem diskutujete. Možná je třeba vyhledat párovou terapii nebo ze vztahu odejít.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
zakladatel Poradny, psycholog

Kontaktujte nás

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.