Sociální úzkost a její příznaky, které vedou k sociální izolaci

Záchvat hyperventilace a první pomoc
Sdílejte s přáteli

Úzkost je běžný lidský emocionální stav a způsob, jakým tělo reaguje na stres. V některých situacích se však úzkost stává příliš alarmující, konkrétně i v situacích, kdy vás úzkost paralyzuje v sociálním prostředí.

Co je sociální úzkost?

Charakteristickým rysem sociální úzkostné poruchy (také nazývané sociální fobie) je intenzivní úzkost nebo strach z toho, že bude jedinec souzen nebo odmítnut ve společenských či veřejných situacích. Aby se lidé se sociální úzkostnou poruchou vyhnuli jakémukoli negativnímu vnímání, často se snaží od sociálních situací izolovat

Příčiny sociální úzkosti

Mnoho příznaků a symptomů sociální úzkosti je spojeno s úzkostnými (nebo panickými) záchvaty, ke kterým může docházet, když se člověk se sociální úzkostí ocitne v obávané nebo stresující situaci. 

Sociální úzkostná porucha postihuje nemalé množství dospělých a je jednou z nejčastějších úzkostných poruch. Mezi příčiny patří:

 1. Zděděná predispozice.
 2. Struktura vašeho mozku.
 3. Sociální prostředí a výchova.

Pokud zažíváte sociální úzkost, nejste jediní, kdo se s těmito potížemi potýká a je vhodné začít s nimi pracovat, aby se vám stavy nezhoršovali a netrápili se více, než je nutné.

sociální úzkost příznaky

Kdy se to děje?

U některých lidí se sociální úzkostnou poruchou je strach omezen na jednu nebo dvě konkrétní situace, jako je například mluvení na veřejnosti nebo zahájení konverzace s druhou osobou nebo ve skupině. U závažnějších úzkostí se člověk bojí se jakékoli sociální situace.

Příznaky sociální úzkosti

Mnoho lidí se v určitých situacích cítí stydlivě, nervózně nebo nekomfortně. To je běžné zejména u malých dětí nebo u dospělých v nové situaci. Vaše úroveň pohodlí v sociálních situacích závisí na faktorech, jako je vaše osobnost a životní zkušenosti

Sociální úzkostná porucha se liší v tom, že zahrnuje tak vysokou úroveň strachu, úzkosti a vyhýbání se, že vám překáží v každodenním životě. Sociální úzkost obvykle začíná, když dosáhnete raného až středního věku, i když se může objevit i u lidí jiného věku. 

Existují různé známky a příznaky sociální úzkosti, z nichž všechny spadají do tří kategorií: emocionální a behaviorální známky, fyzické známky a sociální známky. Některé příznaky se překrývají a mnoho z nich může vzplanout, když zažíváte další stres.

Emocionální a behaviorální znaky

U lidí se sociální úzkostí se mohou objevit následující emocionální a behaviorální příznaky:

 • Strach ze situací, kdy byste mohli být od okolí negativně hodnoceni.
 • Strach z projevení fyzických příznaků, jako je červenání, třes, pocení nebo třesoucí se hlas.
 • Bát se, že se ztrapníte nebo ponížíte.
 • Intenzivní strach z interakce s cizími lidmi.
 • Vyhýbáte se jakékoli situaci, ve které budete středem pozornosti.
 • Jste úzkostní už jen v očekávání činnosti nebo události, která vás může stresovat.
 • Vyhýbáte se navštěvování míst nebo mluvení s lidmi ze strachu z pocitu trapnosti.
 • Věnujete značný čas analýze a kritice toho, jak jste se chovali v sociální situaci.
 • Očekávání katastrofických scénářů z negativní sociální zkušenosti.

Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Luděk Beneš, Dis.

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? V bezpečném prostředí přijímám svět klientů bez předsudků takový jaký je. Pro zvládání nároků těžkého a nespravedlivého života nacházím

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová
Terapeuti

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Poradce & terapeutka Jak pracuji? Při své práci považuji za nejdůležitější vytvoření prostředí důvěry a bezpečí, a to pomocí empatie a respektu k individualitě a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.