Sebevědomí

jak být více sebevědomý

Sebevědomí je váš přístup k vlastním dovednostem a schopnostem. Zdravé sebevědomí znamená, že se přijímáte, důvěřujete si a máte ve svém životě pocit kontroly. Dobře znáte své silné a slabé stránky a máte na sebe pozitivně realistický názor. Stanovujete si také realistická očekávání a cíle, asertivně komunikujete a zvládáte kritiku.

Pokud trpíte nízkým sebevědomím, budete se pravděpodobně cítit plní pochybností o sobě. Budete pasivní či poddajní, zároveň nedůvěřujete druhým. Můžete se cítit méněcenní, nemilovaní nebo citliví na kritiku.

Míra sebevědomí může záviset na konkrétní situaci. Můžete se například cítit velmi sebejistě v některých oblastech, ve kterých jste odborník, ale potýkáte se s nesebedůvěrou v jiných sférách, například ve vztazích.

Zda máte či nemáte vysoké sebevědomí, málokdy souvisí se skutečnými schopnostmi. Většinou je to spíš otázka vašeho vnímání a způsobu, jak jste zvyklí o sobě uvažovat. Nezřídka jsou myšlenky o sobě negativní a chybné, což způsobuje nízké sebevědomí.

Nízké sebevědomí může pramenit z různých zkušeností, jako je například vyrůstání v nepodporujícím a kritickém prostředí, první odloučení od přátel nebo rodiny, příliš tvrdé hodnocení nebo strach z neúspěchu. Lidé s nízkým sebevědomím trpí špatně nastavenými standardy a jejich myšlení vykazuje určité chyby.

Jak zvýšit sebevědomí

  • Poznejte a zdůrazněte své silné stránky. Odměňte se a pochvalte se za své úsilí a pokrok.
  • Když narazíte na překážku, chovejte se laskavě a soucitně. Nezabývejte se neúspěchem.
  • Stanovte si realistické a dosažitelné cíle. Neočekávejte dokonalost; je nemožné být dokonalým v každém aspektu života.
  • Zpomalte, když pociťujete nepříjemné emoce. Místo toho zkuste o situaci přemýšlet racionálně.
  • Nevytvářet si předsudky a domněnky o sobě, druhých lidech a situacích.
  • Uvědomte si, že minulé negativní životní zkušenosti neurčují vaši budoucnost.
  • Vyjádřete své pocity, přesvědčení a potřeby přímo a s úctou.
  • Naučte se říkat NE nepřiměřeným požadavkům.

Se sebevědomím vám může pomoct terapeut či odborný poradce.

Diskuze