Jak se mstí psychopat a proč to potřebuje?

Jak se mstí psychopat a proč to potřebuje?
Sdílejte s přáteli

„Pomstychtivější lidé bývají ti, kteří jsou motivováni mocí, autoritou a touhou po postavení, zároveň nechtějí ztratit tvář“ (Ian McKee) a jsou velmi senzitivní na pocit ponížení.

Podle nové studie, vedené profesorem psychologie na Virginia Commonwealth University se lidé, kteří rádi ubližují druhým či je rádi vidí v bolestech, pravděpodobně budou chtít mstít těm, kteří jim ublížili. Tato studie zjistila, že sadismus je dominantní osobnostní rys, který vysvětluje, proč někteří lidé častěji než ostatní usilují o pomstu.

Někdy se každý z nás cítí zavržen, opovrhován nebo znehodnocen, ale ne každá se uchýlí k pomstě. Mnoho lidí si nechce připustit, že disponují určitými rysy nebo tendencemi, které jsou společensky nepřijatelné.

Přibližně 1 – 3% lidské populace disponuje rysy psychopatie, přitom 20 – 30% vězňů. V běžném životě se s nimi můžete setkat v podobě machiavellského manipulátora v práci, který se nebojí přiblížit k nepřijatelným strategiím a poškodit druhé, dále může jít o milence či partnery, kteří vás přivádějí k šílenství.

násilí, někdo mi ubližuje

Kdo je psychopat?

Pro naše účely nepůjdeme k hlubším definicím.

Na rozdíl od psychotiků vnímají PSYCHOPATI svět jasně, bez bludů. Empatie či svědomí na ně nemá vliv. Mnozí z nich jsou vtipní, okouzlující, výřeční, k tomu narcističtí a impulsivní. A jelikož nedisponují empatií, vnímají druhé jako předměty, které mohou být použití k jeho účelům.

Ačkoliv empatii necítí, jsou schopni jejímu konceptu porozumět a mnozí z nich jsou v jejím předstírání šikovní. Neurovědecké výzkumy tvrdí, že centra aktivovaná pro emoce v sociální interakci reagují odlišně. Konkrétně se ve výzkumech ukázalo, že emoční slova a nepříjemné obrázky u psychopatů nevyvolávají zvýšení aktivity mozkových center. Během jiného výzkumu bylo prostřednictvím PET zjištěno, že po podání amfetaminů vyprodukovala jejich šedá hmota 4x více dopaminu.

Co to znamená? Že při dosažení jejich cíle zažívají skutečně obohacující pocit, který není brzděn svědomím jako u jiných jedinců. Jednoduše řečeno je pomsta baví.

(Pozn.: Pokud u sebe sledujete naopak zvýšenou míru výčitek, svědomí a strachů, že uděláte chybu, pohybujete se na opačném pólu, bližším k úzkostem, neuroticismu.)

Jak se mstí psychopat a proč to potřebuje?
Jak se mstí psychopat a proč to potřebuje?

Proč se psychopat mstí?

Studie od Ryana P. Browna zkoumala souvislost mezi pomstychtivostí a schopností odpouštět. Ukázalo se, že jedinci s nízkou mírou odpuštění a vyšší tendencí k pomstě disponují narcistickými rysy. Bývá to u nich spojeno vysokým nárokováním a touhou po uspokojení vlastních potřeb bez ohledu na potřeby druhých. Vedle toho Joseph Burgo ve své knize The Narcissist You know připisuje tuto pomstychtivost zranění, které zažil narcista v minulosti, se kterým souvisí přetrvávající hanba. Jedinec je tak zranitelnější vůči okolnímu světu. Tím se mu navyšuje potřeba chránit se před odhalením svých nedostatků. A tak jakmile se cítí napaden, reaguje agresivně či útokem.

Udělejte si test, zda máte ve svém okolí manipulátora

Mezi hlavní rysy jedince s hraničními rysy osobnosti může patřit labilita, nepředvídatelnost, konfliktnost, pocity prázdnoty a vnitřního zmatku.

Příznaky odpovídají následujícím bodům:

 • intenzivnímu strachu z opuštění,
 • nestabilitě,
 • můžete mít potíže s tolerancí vůči času, kdy jste sami
 • pociťujete intenzivní hněv, jste impulzivní a máte časté výkyvy nálad,
 • výše zmíněnými projevy od sebe můžete druhé odhánět (a to i přestože chcete mít láskyplné a trvalé vztahy).

Test vám zabere 5-10 minut a je pouze orientační, proto doporučujeme navštívit pro přesnější výsledek kompetentní odbornou pomoc.

Email
Jméno

Je tedy zjevné, že jedinci s vyšší mírou psychopatických rysů budou směřovat ke krutějším pomstám. Bude jim méně záležet na rovnosti a spravedlnosti a nepociťují soucit k obětem.

Obecně se předpokládá, že pomsta bude mít úlevný a očistný účinek. Paradoxem ale je, že se po ní jedinci se schopností svědomí a soucitů nikdy neuleví. Bohužel člověk Západního světa není příliš schopný své budoucí emoce pravdivě předpovídat a bývá tak později velmi překvapen pocitem viny nebo studu.

jak se mstí psychopat

Pro psychopatické jedince je pomsta dostupnou strategií, která narovnává nepříjemnou situaci (výsměch, odmítnutí, ponížení). Aby se psychopatovi opět ulevilo, potřebuje se dostat do pocitu nadřazenosti. Jak toho docílí? Když bude oběť ponížena, potrestána. Emočně se tím psychopat opět zkompetentní. Má také pocit, že se musí spolehnout na vlastní odvetný systém a nikdo za něj nápravu nesjedná. Pomsta bývá to častý mechanismus pro kultury bez funkčního právního systému, gangy, mafie.

Proč se tedy psychopat mstí?

Mezi nejčastější příčiny patří:

 • Cítí, že byl napaden a utrpěli nějakou nespravedlivou ztrátu nebo zranění. Výsledkem je, že pociťují hněv, nenávist, žárlivost, závist nebo hanbu.
 • Jsou poníženi, zvláště pokud se cítí bezmocní, hloupí, směšní, trapní nebo zahanbení. Lidé se snaží pomstít těm mocnějším, zatímco cítí lítost s těmi méně mocnými.
 • Cítí, že musí „hájit svou čest“, méně často své rodiny, předků nebo jiné skupiny, se kterou se ztotožňují.

Nejčastěji se jedná o rychle dostupné mechanismy jako pomluvy, lhaní, online útoky, šikana, tedy jednání, které si získává vaši pozornost. Cílem je vyvolat ve vás znekompetentňující emoce strach, stud, vina. Zejména v dnešní době internetu není šíření toxických informací nikterak složité.

ignorace manipulátora

Čeho se snaží dosáhnout?

 • Obnovit vlastní pocit důstojnosti a dostat se do nadřazené pozice.
 • Zbavit se pocitu ponížení.
 • Zlikvidovat osobu, u které má pocit, že ho poškodila.
 • Trestat lidi, kteří si ho podle něj nedostatečně váží.
 • Působit jako odstrašující prostředek proti neuctivému chování.
 • Získat uznání od původce, že se mýlil a cítí lítost.
 • Upřímné omluvy a sdělení, že má výčitky a psychopat měl pravdu.
 • Prokázat svou sílu, aby se už necítili bezmocní.
 • Nechat původce trpět a cítit tak jeho bolest.
 • Přeměnit se z kořisti na predátora, z bezmocného na mocného a ze zahanbeného hrdého.

Touha po pomstě bývá někdy silná až ochromující a jedná se o primitivní, destruktivní a násilnou reakci na hněv, zranění či ponížení. Je to pokus přeměnit svůj stud v hrdost. Bohužel jde o strategii, která zvýhodňuje jednotlivce na úkor druhých, vede k eskalaci a prodloužení uplatňovaného násilí.

Rozličné druhy škod lze v dnešní době vymáhat prostřednictvím občanskoprávního řízení. Je ale potřeba mít svá tvrzení opřena o pádné důkazy. Většinou se věci připisuje větší váha, pokud utrpíte fyzickou újmu. Ovšem například sexuálnímu zneužití a pomluvám se dnes už přisuzuje větší váha.

zvládání hněvu

Jak naučit psychopata empatii?

Léčba v dospělosti mívá bohužel opačný efekt. Naučit je empatii vede k navýšení schopností manipulačních strategií a naučí se lépe předstírat. Násilní psychopati, kterým bylo poskytnuto poradenství, měli o 20% vyšší pravděpodobnost, že delikt zopakují (viz Elliotův program v 90. letech). Naučíte ho tím vypínat impulsivitu a dosahovat svých odměň s přidáním svědomitosti a pečlivosti.

Mnoho psychopatů nikdy nechodí do vězení ani do jiného zařízení. Zdá se, že fungují dobře a jeví se často jako rozumní jedinci – právníci, lékaři, psychiatři, akademici, žoldáci, policisté, vůdci kultů, vojenský personál, podnikatelé, spisovatelé, umělci, baviči atd. – aniž by porušovali zákon nebo alespoň byli chyceni či usvědčeni. Tito jedinci jsou stejně egocentričtí, bezcitní a manipulativní jako průměrný kriminální psychopat; jejich inteligence, rodinné zázemí, sociální dovednosti a okolnosti jim však umožňují vybudovat fasádu normálnosti a dosáhnout toho, co chtějí, s relativní beztrestností.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Zdroj:

Virginia Commonwealth University. „Co vede určité lidi k tomu, aby hledali pomstu? Sadismus.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 30. listopadu 2017.

Efferson, L.M. (2017) PSYCHOPATHIC TRAITS, VENGEANCE, AND MOTIVATIONS TO PUNISH IN CRIMINAL SCENARIOS. Tuscalosa, Alabama

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.