Panická ataka v noci

Panická úzkost v noci

Noční záchvaty paniky se mohou objevit i bez toho, aniž by vám byl znám konkrétní spouštěč. Probudí vás ze spánku a stejně jako u ataky během dne můžete zaznamenat pocení, zrychlený srdeční tep, třes, dušnost, těžké dýchání (hyperventilaci), návaly horka nebo zimnici a pocit blížící se zkázy. Tyto alarmující příznaky a příznaky mohou napodobovat příznaky […]

Jak se zbavit deprese a úzkosti?

jak se zbavit syndromu dráždivého tračníku

Pokud čtete tento text, pravděpodobně se vy nebo někdo z vašich blízkých potýká s příznaky deprese a úzkosti.  V tomto článku budu hovořit přímo k vám a pokuste se poctivě zamyslet nad jednotlivými symptomy, o kterých bude řeč, a cestami na stabilizaci vašich stavů. Hlavním příznakem deprese je obvykle přetrvávající smutná nebo beznadějná nálada, zatímco […]

Zvládání hněvu – jak na to?

Díky technice ovládnutí hněvu se můžete naučit vědecky podložené techniky zvládání, které na prvním místě zabrání eskalaci vzteku, sníží intenzitu a délku vašich epizod a pomůže vám jednat efektivně a mezilidsky korektně, i když jste právě naštvaní. Místo toho, abyste někomu ublížili nebo jinak situaci zhoršili. Naučte se, jak změnit své myšlení, pocity a chování pomocí […]

Úzkost

Pocit úzkosti je běžnou součástí každodenního života, jakmile ale začne být doprovázena beznadějí a ztrátou kontroly, je třeba vyhledat pomoc. Úzkostné paniky mohou zasahovat do vašich všedních činností a je obtížné je zvládat. Navíc pokud není úzkost léčena, může trvat příliš dlouho. Váš mozek si na ni zvykne a naučí se ji vyvolávat ve více […]

Psychodynamická psychoterapie vede ke zvýšení sebevědomí a pochopení vzorcům svého chování

Psychodynamická psychoterapie je varianta hloubkové psychologie a jako metoda je primárně zaměřena na vhled. Její principy jsou založeny na přesvědčení, že uvedením nevědomých obsahů do vědomí docházíme skrze vhled k sebeuvědomění. Vhled a sebeuvědomění jsou prvním krokem k vyřešení konfliktu. Doslovný překlad „psychodynamiky“ odpovídá „pohybu mysli“ a „psychoterapie“ znamená „uzdravení mysli“. Jak funguje psychodynamická psychoterapie? […]

Dětská psychoterapie u rozpadu manželství [doporučení a tipy]

Dětská psychoterapie u rozvedených rodin

Pokud terapeut pracuje s dítětem v manželství, které je rozvedené, a je ve střídavé péči, může poradenský proces čelit mnoha výzvám. Níže nabízím pár doporučení na řízení poradenského procesu, aby bylo zajištěno, že jsou ošetřeny nejlepší zájmy dítěte. Věřte své terapeutické intuici, nemusíte má doporučení brát za bernou minci. Pouze se můžete nechat inspirovat. Zásady […]

Sedm stresorů začínajícího terapeuta

Terapie Praha

Strach a akutní tréma Znáte ten stav, kdy musíte podat výkon, který se od vás očekává, vůbec si na to nevěříte a už z toho nejde utéct? Hlavou vám běží obávané scénáře a za chvíli to začne. Můj první klient. Uff. Jako začínající terapeuti se pravděpodobně cítíte pod tlakem očekávání z okolí a máte představu, […]

[pro terapeuty] Když klient ohrožuje terapeuta

terapie psycholog praha

Asi jsme si při volbě povolání terapeuta nepředstavovali, že bude někdy nezbytné řešit i ohrožení klientem. Předpokládá se, že v takových situacích víme co dělat, protože na to máme vzdělání, výcviky a obecně vrozené nadání. Naše práce je jednou z nejpodivnějších profesí. Svůj kariérní život trávíme sezením v jedné místnosti s člověkem, se kterým vedeme […]

Finišuješ se studiem psychologie a začínáš s terapií?

Cesta nováčka je náročná. Tento článek čerpá z mých zkušeností a a předchází návodu jak zacházet se sedmi stresory začínajícího terapeuta. K začátkům stres bezpochyby patří. Návod vám ukáže co s tím 🙂 Čti také Sedm stresorů začínajícího terapeuta Proč je začínající terapeut ve větším stresu než začínající učitel, právník, hasič, …? Je to o […]