Zvládání hněvu – jak na to?

Sdílejte s přáteli

Díky technice ovládnutí hněvu se můžete naučit vědecky podložené techniky zvládání, které na prvním místě zabrání eskalaci vzteku, sníží intenzitu a délku vašich epizod a pomůže vám jednat efektivně a mezilidsky korektně, i když jste právě naštvaní. Místo toho, abyste někomu ublížili nebo jinak situaci zhoršili. Naučte se, jak změnit své myšlení, pocity a chování pomocí terapie, která má empirickou podporu ve vědeckých studiích.

Bude pro vás terapie zvládání hněvu stát za to? Nejprve se podívejme na to, proč ji můžete potřebovat.

Potřebujete ovládnout svůj hněv?

Problémy s hněvem mohou být neuvěřitelně invazivní a dokonce i fyzicky škodlivé. Takže pokud vy nebo někdo jiný máte problém s hněvem, je zásadní, abyste si osvojili schopnost na jeho zvládání. Intenzivní, opakovaný a častý hněv ničí život nejen vám ale i vašim nejbližším.

I jediná epizoda hněvu, je-li dostatečně intenzivní, může lidi vystavit riziku mrtvice nebo infarktu. Dále se ukazuje, že hněv je spojen s mnoha druhy zdravotních problémů, včetně gastrointestinální oblasti, rakoviny, škodlivé tukové tkáně atd. Ukázalo se, že hněv předpovídá smrt stejně jako cholesterol a krevní tlak.

Souvisí s mezilidskými problémy a špatným rozhodováním. Lidé s touto potíží mívají problémy v rodině, s přáteli a spolupracovníky. Vaše vztahy tím trpí.

Problémy s hněvem vedou k impulzivním činům, špatnému rozhodování a / nebo problémům ve vztazích, které způsobují problémy na pracovišti. Řada úspěchů a příležitostí, ze kterých byste se mohl v životě těšit může být ohroženo díky vaší neschopnosti se ovládat. Málokdo je schopen porozumět náročnosti svou emoci i chování držet v mezích. Proto potřebujete pomoct od odborníka.

neovladatelný vztek

Test hněvu

Tady je několik otázek, které byste měli zvážit, pokud si myslíte, že vy nebo člen rodiny můžete mít problém s hněvem:

  1. Bývá váš hněv natolik intenzivní, že vám fyziologické změny, jako je rychlý srdeční rytmus, pocení, nával energie do končetin, ztěžují dělat cokoli jiného, ​​dokud nebudete opět v klidu?
  2. Máte potíže se uklidnit poté, co jste se rozzlobili?
  3. Stali jste se někdy kvůli hněvu fyzicky násilní? Zranili sebe, někoho jiného nebo poškodili majetek, např. zničili si telefon, monitor, udělali díru do zdi atd.?
  4. Způsobil někdy vás hněv, že jste ohrozili nebo ztratili blízký vztah?
  5. Trpěla vaše práce nebo vaše pověst v práci kvůli vašemu hněvu?
  6. Udělali jste špatná rozhodnutí v okamžiku, kdy jste byli naštvaní a později jste byli schopni jasněji vidět, že se dalo reagovat i jinak?
  7. Ztěžuje pocit hněvu nebo hněvivých myšlenek významně vaši schopnost soustředění?

Pokud jste na některé z těchto otázek či na všechny odpověděli „ANO“, máte problém se sebeovládáním a měli byste se naučit svůj vztek lépe zvládat. Řešte svou situaci, že se naučíte vědecky podložené metody, které vám život zkvalitní.

hněv

Jak pomáhá management hněvu?

Vědecky podložený management hněvu je soubor strategií, které vám pomohou předcházet epizodám vzteku, snížit intenzitu i dobu trvání hněvivé epizody. Pomohou vám chovat se ve vašem nejlepším zájmu, přestože jste naštvaní. Totiž poslední věcí, kterou byste v tuto chvíli měli dělat, je špatnou situaci ještě zhoršit.

Naučíte se, jak zabránit tomu, abyste váš pocit vzteku eskaloval. Budete mít pod kontrolou jak často, jak dlouho a jak intenzivně se cítíte naštvaní. Začnete být mile překvapeni sami sebou, že se v některých situacích už nezlobíte jako dřív. Jindy se můžete stále rozzlobit, ale dokážete si velmi rychle procvičit dovednosti, které intenzitu snižují, abyste se mohli vrátit k produktivnímu dni nebo se znovu spojit s někým, na kom vám záleží, místo toho, abyste věci stupňovali.

Nakonec se ve své práci s hněvem opravdu zaměřím na to, abyste se naučili, jak se chovat nebo jednat v souladu s vašimi hodnotami a cíli, ať už jste naštvaní nebo ne.

Je mnohem snazší chovat se efektivně, pokud nejste intenzivně naštvaní, ale také chceme, abyste se mohli chovat konstruktivně, i když jste naštvaní, abyste to nezhoršili.

Druhy léčby zvládání hněvu v Praze

Zvládání hněvu v Praze i jinde může stát 700 až 2000 Kč za sezení. I když je to podle standardů většiny lidí nákladné, dobrou zprávou je, že u kompetentního terapeuta jsou významné výsledky obvykle vidět za osm týdnů. Obvykle doporučujeme alespoň 16 sezení, protože chceme, aby se dovednosti skutečně zakořenily, aby klienti zvládli vše, co jim přijde do cesty po ukončení léčby.

terapie na zvládání hněvu

V České republice existují různé moderní terapeutické přístupy ke zvládání hněvu. Tady jsou některé z nich:

Přijímací a závazková terapie (ACT) . ACT je behaviorální terapie, která klade důraz na přijímání pocitů a přitom nedochází k destruktivním projevům na sobě či druhých lidech. Cílem není potlačit hněv, udusit ho. Ve skutečnosti mohou odborníci ACT tvrdit, že snaha ovládnout nebo zvládnout hněv to může ještě zhoršit. Místo toho by se klienti měli naučit, jak přijmout rozzlobené pocity a stále mluvit a chovat se konstruktivně bez ohledu na to, jaké pocity jsou přítomny.

Kognitivní terapie. Kognitivní terapie je forma kognitivní behaviorální terapie (KBT). Kognitivní terapie, jak již název napovídá, se zaměřuje na roli, kterou hraje poznání či uvědomění při vyvolávání nebo ovlivňování emocí. Ale také obsahuje techniky, které jsou behaviorální povahy. Kognitivní terapie by pomohla klientům identifikovat, jak si danou situaci, která je rozzlobila vysvětlují a kde u nich dochází k domněnkám a zkreslení. Rozzlobený klient může o kamarádovi, který něco drobného způsobil, říkat, že se dopustil neomluvitelného činu. Kognitivní terapeuti pomohou klientovi zkontrolovat, zda je vnímání takového činu přesné a správné. Pokud tomu tak není, je třeba vnímání takové situace u klienta narovnat, aby bylo adekvátní situaci.

Terapie dialektickým chováním (DBT). DBT je kognitivní behaviorální terapie, která zahrnuje řadu kognitivních a behaviorálních technik. Jeho primární indikace je na hraniční poruchy osobnosti. Protože tato diagnóza zahrnuje intenzivní hněv, dává smysl, že DBT může být užitečná pro klienty s neschopností zvládat hněv. DBT zahrnuje řadu dovedností. Dovednost všímavosti, regulaci emocí, toleranci v tísni a dovednost v mezilidské oblasti.

Expoziční terapie. Expoziční terapie je behaviorální terapie, která byla aplikována na posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD), specifické fóbie, sociální úzkost a obsedantně-kompulzivní poruchu (OCD). Rovněž bývá použita i při zvládání hněvu. Bohužel nekompetentní terapeut nebo pochybení může způsobit zhoršení stavu.

Racionální terapie emotivním chováním (REBT) . REBT je terapie, která pracuje s technikami chování. Teorie REBT zdůrazňuje čtyři základní iracionální principy, které často vedou k intenzivním emocionálním reakcím. Jedná se o příliš vysoký nárok na druhé , např. „Lidé se mnou musí jednat s úctou!“ Tolerance bez frustrace, např. „Nemohu tolerovat hrubé lidi.“ Zveličování, např. „Kritika před rodinou byla to nejhorší, co jsi mohl udělat!“ a globální hodnocení, např. „Je to naprostý idiot, když si dovolil se mnou takhle mluvit!“ I když v těchto prohlášeních může být něco pravdy, terapeuti REBT se zabývají logickými, empirickými a praktickými argumenty, které iracionální principy uvádějí na pravou míru. Vytvářením pružnějších a umírněnějších (ale stále přesných, ne nutně pozitivních) přesvědčení, se klienti stále mohou cítit naštvaní a rozrušení, ale ne rozzuření.

hněv ve vztahu

Proč je psychologické poradenství vhodnou léčbou pro zvládání hněvu? 

Metody, které používáme, jsou vědecky podpořenými technikami na zvládání hněvu. Například KBT pro zvládání hněvu byla aplikována na vysokoškolské studenty, veterány a ambulantní pacienty. Ukázalo se, že funguje pro muže a ženy. A jak již bylo zmíněno dříve, jiné techniky a formáty, které byly použity při zvládání hněvu, vše ještě zhoršily. Dobře vyškolený terapeut s oporou ve vědecké studie je podmínkou úspěchu.

Jak najít dobrého terapeuta pro zvládání hněvu v Praze?

Nejlepší terapeut pro zvládání hněvu v by byl podobný efektivnímu terapeutovi pro hněv kdekoli. Pražané a jiní obyvatele velkých měst mají vliv určité výstřední spouštěče hněvu (zpoždění metra, pomalí a bloumající turisté na chodnících atd.), Takže navázat spolupráci s terapeutem, který žije v Praze, by mohla být výhodou.

Kompetentní terapeuti budou vyškoleni ve vědecky podporované léčbě hněvu. Je důležité, aby byli schopni srozumitelně vysvětlit principy, které vztek spouští, a stručně pojmenovat, jaké techniky zvládání hněvu fungují a proč. Pokud jste si našli specialistu na zvládání hněvu, dělá tuto práci pravděpodobně mnoho let. Před sezením se s ním telefonicky spojte a ptejte se, rádi vám poskytnou podrobnosti. Pokud jsou defenzivní nebo vám nemohou poskytnout konkrétní informace o vědě, vyhledejte někoho zkušenějšího.

Aby bylo jasno, během tohoto telefonátu neočekávejte 30 minutové sezení. Nicméně 5-10minutová telefonická diskuze s vysvětlením podrobností o tom, jak a proč může být zvládání hněvu účinné, je pro někoho, kdo hledá efektivní pomoc, relevantním nárokem.

jak najít v Praze dobrého terapeuta

Kde najdu kurzy na zvládání hněvu v Praze?

Mnoho center pro léčbu drogové závislosti inzeruje, že nabízejí kurzy zvládání hněvu. Takže pokud máte problém se zneužíváním návykových látek, je to jedna z možností. V Praze a Plzni existuje program Zvládání vzteku, kde je několik úvodních individuálních sezení i skupinový program je pro klienty zdarma.

Vedle toho má i naše poradna soukromou praxi, kde nabízíme koučování a individuální psychoterapii na řešení problému se vztekem.

Registrace v podpůrných programech

Některé programy otevírají možnost pro nové přihlášky, jakmile začíná nová třída, skupina nebo modul. Jiné programy nabízejí otevřený režim, že můžete okamžitě nastoupit. Pokud se tedy rozhodnete docházet do programu, je dobrý nápad zavolat a zjistit možnosti nástupu.

Zde jsou obecné kroky, které je třeba podniknout:

  1. Zavolejte a domluvte si schůzku s příjmem a informujte se, kdy je možné léčbu započít.
  2. Zeptejte se, zda existují nějaké dotazníky nebo administrativní formuláře, které lze vyplnit předem nebo kdy je třeba je vyplnit. Nechcete, aby léčba byla z jakéhokoli důvodu odložena.
  3. Nezapomeňte se zeptat na zkušenosti terapeuta s terapií zvládání hněvu, zejména na jeho znalost vědecky podporovaných technik. Jak bylo uvedeno výše, každý může říci, že zná CBT. Chcete si být jisti, že terapeut dokáže schopně diskutovat o vědecké podpoře druhů technik, u nichž se ukázalo, že jsou při zvládání hněvu účinné.

Pokud máte zájem pracovat se mnou nebo členem našeho týmu pro zvládání hněvu, neváhejte zavolat do našich kanceláří . Rádi probereme naše služby zvládání hněvu a různé terapeuty, se kterými byste mohli pracovat.

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.