Jak reagovat na psychopata?

Jak reagovat na psychopata?

Pojem psychopat často vyvolává představu sadistických sériových vrahů. Nicméně mezi osoby trpící chronickou duševní poruchou s abnormálním nebo násilným sociálním chováním mohou patřit i tzv. jednotlivci z lidu, kteří mají běžnou práci a nemají potřebu vraždit. Jsou to často uhlazení řečníci, kteří se na počátku své kariéry posouvají na žebříčku úspěšnosti.  Vztah či kontakt s osobou […]

Narcistický vztek

ADHD u dospělých žen

Lidé s narcistickými rysy mají problém zvládnout jakoukoliv kritiku. Vždy potřebují mít pravdu a stylizovat se do role, že vědí víc. Nedokážou přijmout zodpovědnost za chyby a viní za ně druhé. Jejich vztahy nejsou harmonické, naopak zahrnují vysokou míru stresu a strategií, které nedovolují vztah ve zdravých úrovních. Napomáhá tomu, že: Narcistické zranění jako příčina […]

Rodič manipulátor a jak s ním komunikovat?

Jak se vypořádat s rodinnými obtížemi během prázdnin?

Rodič manipulátor často neumí komunikovat empaticky – vyčítá, vytahuje křivdy z minulosti a vyvolává ve vás pocit viny a studu. Díky této strategii nakonec vždy dostanou to, co potřebují – POZORNOST. Pokud se potýkáte s těžkostmi v komunikaci s rodičem, který má manipulující rysy (udělejte si test), doporučuji převzít kontrolu nad komunikací do vlastních rukou. […]

Jak poznat manipulátora – test s 30 znaky

Imposter syndrom, co to je a jak s ním pracovat?

Abyste mohli určit manipulátora, musí splňovat alespoň 14 rysů ze seznamu níže. Lidé naplňující méně než 8 uvedených bodů manipulátoři nejsou. Občas totiž všichni manipulujeme. A neznamená to, že jste manipulativní typ osobnosti. 30 rysů chování a postojů manipulátora: Vyvolávají v druhých podezření a špatné pocity, zejména stud a vinu. Jsou zaměřeni výhradně na sebe […]

Emocionálně nedostupná žena – 14 znaků

Emocionálně nedostupná žena

Možná jste se v některém ze svých partnerských nebo rodinných vztazích setkali s typem ženy, která se těžko otevírá a mluví o pocitech. V poradně se často setkávám s páry, které mají potíž komunikovat si navzájem své potřeby a emoce. U některých z nich se ukáže, že jeden z partnerů je emocionálně nedostupný. Následující řádky […]

6 druhů manipulátorů a jak je rozeznat

V základním rozdělení se potýkáme s šesti typy manipulátorů, které můžeme v běžném životě potkat: Potýkáte se s manipulátorem a nevíte, jak na něj? Doporučuji osvojit si principy a strategie kontramanipulace, které na manipulátora účinně fungují. Konktramanipulaci učíme na kurzech i v terapii.

Manipulátor v rodině

Manipulátor v rodině dokáže ve vztazích k druhým i k sobě samotnému způsobit velké nepříjemnosti. Pokud máte potvrzeno, že jste vyrůstali za těchto podmínek, pak jste se v průběhu vývoje setkávali s dysfunkčními vzorci, které brání tvorbě zdravé sebeúcty, uznání zdravých hranic a emoční zralosti. Konkrétně jde o případ, kdy jeden nebo oba rodiče neprojevují […]

Taktiky manipulátora

Taktiky manipulátora mají vést k přímému či nepřímému vlivu či moci nad chováním a myšlením druhého člověka. Běžně se vyskytuje v dysfunkčních rodinách. Cílem emoční manipulace je získat moc a kontrolu ve vztahu za účelem ovládat. Emoční manipulátor má tendence využívat prvků zdravého vztahu ke své manipulaci, aby dosáhl prospěchu, a pokud se chcete začít […]