Manipulátor v rodině

Sdílejte s přáteli

Manipulátor v rodině dokáže ve vztazích k druhým i k sobě samotnému způsobit velké nepříjemnosti. Pokud máte potvrzeno, že jste vyrůstali za těchto podmínek, pak jste se v průběhu vývoje setkávali s dysfunkčními vzorci, které brání tvorbě zdravé sebeúcty, uznání zdravých hranic a emoční zralosti. Konkrétně jde o případ, kdy jeden nebo oba rodiče neprojevují lásku a přijetí, nepodporují a emočně zneužívají členy rodiny.

Proč váš blízký manipuluje?

K manipulativnímu chování (nejčastěji) vašeho rodiče, partnera nebo sourozence vede řada důvodů. Jsou nuceni ovládat předměty, situace a osoby, aby si naplnili vlastní potřeby, touhy, přání nebo se jim ulevilo od nepříjemné emoce. Manipulátor nevěří, že by úlevy nebo uspokojení dosáhl jinak. Tedy otevřenou komunikací, jak jsme my ostatní zvyklí. Manipuluje, protože to je pro něj jediná, dostupná varianta, která se mu v minulosti osvědčila nebo ji vysledoval jinde. Často u svého rodiče.

manipulace v rodině

Manipulátor často využívá řady technik, aby mohl druhé lidi efektivně ovládat. Zprvu pozorují a věnují čas tomu, aby odkryly zranitelná místa a slabosti svých obětí. A řekněme si upřímně, že málokdo má lepší pozici než rodič či sourozenec.

Manipulativní techniky

  1. Únik a vyvolávání nejistoty poskytováním nejasných, vágních a nesourodých odpovědí.
  2. Vyvolávání pocitu viny či studu je jeden z nejběžnějších nástrojů, který je účinný pro udržování oběti v submisivním postavení.
  3. Změna tématu nebo odmítnutí diskutovat o podstatné záležitosti, kdy manipulátor nechce slyšet ani mluvit o obavách a přáních oběti.
  4. Časté, nenápadné a efektivní lhaní. Manipulátor opakovaně překrucuje pravdu, přímo lže, zadržuje informace nebo popírá, pokud udělal něco špatného nebo by to ohrozilo jeho postavení.
  5. S manipulátorem máte pocit, že se nemůžete uvolnit. Jde o jemný a nepřímý pocit ohrožení, který vás zúzkostňuje a dostává do defenzivní pozice.
  6. Okouzlující vystupování či komplimenty, vlichocení vede k navýšení důvěry oběti, která reaguje snížením svých obran.
  7. Hra na oběť, kdy se manipulátor falešně vykresluje jako oběť okolností, aby získal soucit, pozornost a vyvaroval se dospělé konfrontaci.
  8. Obviňování ostatních za účelem vyvolat neoprávněně pocit viny a že jsem udělal něco špatně. Cílem je přimět oběť, aby věřila, že si zaslouží znehodnocující a manipulativní zacházení. Klasickým případem je označení: „Jsi paranoidní,“ „Nejsi v pořádku.“
  9. Hněv a vztek projevený za účelem šokovat oběť. Hrozba bývá použita k emocionálnímu vydírání oběti a zastrašování.
  10. Předstírání zmatení a nevinnosti za účelem zmást. Působí nevědomě a předstírá, že neví, o čem je řeč. Cílem je vyvolat v oběti pochybnosti o jejím úsudku a emocích.

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.