Emocionálně nedostupná žena – 14 znaků

Emocionálně nedostupná žena
Sdílejte s přáteli

Možná jste se v některém ze svých partnerských nebo rodinných vztazích setkali s typem ženy, která se těžko otevírá a mluví o pocitech. V poradně se často setkávám s páry, které mají potíž komunikovat si navzájem své potřeby a emoce. U některých z nich se ukáže, že jeden z partnerů je emocionálně nedostupný. Následující řádky vám pomohou porozumět vnitřnímu světu emocionálně nedostupného muže. Obdobný text o muži čtěte zde.

Tyto ženy často mívají problémové dětství nebo jí autority a okolí učily, že nemůže o svých pocitech mluvit otevřeně. Je to zakázané, okolí na to může reagovat odmítavě nebo znehodnocujícím způsobem.

DEFINICE

Co je emocionální nedostupnost?

Je tím myšlena neschopnost udržovat ve vztahu citové vazby. může se projevovat odstupem, chladností, lhostejností a nedostatkem motivace vztah posunout dál.

Emocionálně nedostupná žena mívá vrtkavou sebeúctu a vykazuje někdy fobické chování vůči hlubším závazkům. Ačkoliv to od ní neuslyšíte, věří, že si ve svém životě nezaslouží nic dobrého a že ji druzí dříve či později zklamou nebo odmítnou. Díky těmto přesvědčením o vztazích a okolním světě mívá sklon vybírat si též nedostupné partnery. Taková dvojice vytváří z emocionálního hlediska vztah na dálku a fyzická intimita jim může jít lépe než ta pocitová. Komunikovat otevřeně je v takovém vztahu velmi náročné.

emocionálně nedostupná žena

Zároveň tím, že si taková žena vybere díky obavám z blízkosti emocionálně nedostupného muže, který nemá ve svých schopnostech a vůli ji potěšit, podpořit, pohladit, přijmout ji a dát lásku, zopakuje se jí ve vztahu pocit zklamání. Opět se jí tedy ve vztahu nedostalo lásky a přijetí, proto tento stav vnímá jako potvrzení svého přesvědčení o sobě a vnějším světě. Je to pak začarovaný kruh, ze kterého se bez terapie nebo láskyplného partnera těžko dostává.

Díky tomu jí většina romantických vztahů selhává. Pokud se pokoušíte k emocionálně nedostupné ženě přiblížit, často kolem sebe vytváří zeď. Jedná se o její obranný mechanismus, který ji má ochránit před emocionálním zraněním. Touží po projevu emocí, přijetí a oddaném vztahu, ovšem podmínky, které sama vytváří, to spíše nedovolují.

Znaky emocionálně nedostupné ženy

Pokud u někoho, na kom vám záleží, vidíte pár z následujících znaků, můžete se rozhodnout, nakolik jste trpěliví, sebevědomí a přijímající, abyste to unesli.

Co pro ni můžete udělat, je být její nejlepší kamarádkou / partnerem a pomoct jí navázat dlouhodobý vztah. Bude to chvíli trvat a počítejte s variantou, že si vás bude tato žena ze začátku testovat, co vydržíte. Nicméně pokud vydržíte, prospěje to jejímu duševnímu zdraví a pomůžete jí k pocitu jsem milovaná a mám nárok na spokojený život.

emocionálně nedostupná žena
emocionálně nedostupná žena

1. Je k dispozici pouze, pokud ona sama chce

Emocionálně nedostupná žena se nebude tolik starat o vaše pocity. Ne proto, že by nechtěla. Jen jí nedochází, že je to důležité. Jedná s vámi stejně, jako jedná sama se sebou. Na jejích citech jí moc nezáleží, proto je pro ni těžké zavnímat, že vaše city důležité jsou.

2. Ve vztazích se chová nestandardně

Emocionálně nedostupná žena se chová odlišně, než jste u žen zvyklí. Vysílá k vám signály, že jí je spousta věcí jedno, neřeší je – ve skutečnosti je ale v roli pozorovatele. Je na pozoru, protože očekává problém, zádrhel.

Pokud se s ní pokusíte rychle navázat dlouhodobý vztah, mohla by se vyděsit a utéct. Vytvářet odstup a nedostupnost je pro ni bezpečná strategie. A nepřiblíží se zpět, dokud si nebude jistá, že je to správně. Můžete jí zkoušet volat, ale zkrátka se vám neozve. Můžete jí posílat SMS. neodpoví.

emocionálně nedostupná žena

Ve vztahu bude spíše tím nedostupným partnerem. Pokud jste doposud měli spíše emoční partnerky, může být pro vás náročnější jí porozumět a odlišný přístup přijmout. Něco vás na ní ale přitahuje. Je na ní něco tajemného, ​​díky čemu se o ní pokusíte dozvědět více.

Nejdůležitější je na ni netlačit. Dejte jí čas, aby u sebe mohla prozkoumat nové emoce, kterým čelí. Může se jich zpočátku bát, vnímat je jako zranitelnost. Bude je proto zpočátku potřebovat poznat, často o samotě.

Nejprve se musíte stát jejím bezpečným přítelem, partnerem, aby se mohla uvolnit a později s vámi navázat emocionálně intimní vztah.

3. Zdá se, že o vás nejeví zájem

Emocionálně nedostupná žena vás nechce lépe poznat. Z intimity má strach a bojí toho, co by mohla odhalit. Pravdou je, že všechny její předchozí vztahy ji naučily chránit se, protože byla mnohokrát zraněna.

emocionálně nedostupná žena

Nezájem a odstup se staly součástí jejích obranných mechanismů a je obtížné své návyky měnit jen proto, že byste se s ní rádi sblížili. Nicméně pokud se budete snažit a ukážete jí, že láska může být i bezpečná, nakonec se vám začne otevírat.

4. Distancuje se od závazků

Nedostupná žena se kvůli svým minulým vztahům bojí jakéhokoli druhu závazku. Věří, že povrchní vztahy, ze kterých může kdykoliv utéct, jsou bezpečnější. Stává se, že takový typ žen se někdy v minulosti staly obětí narcistické osobnosti nebo manipulátora, který je významně zranil či zneužil.

5. Potřebuje dosycovat velkou dávkou pozornosti

Díky vrtkavé sebeúctě emocionálně nedostupná žena věří, že aby získala hodnotu, musí druhé fascinovat, být pro ně tajemná nebo naopak vulgární, skákat často do řeči. Druh strategie, kterým si říká o pozornost, je dán tím, co jí dříve v minulosti fungovalo. Například vyzývavý oděv, perfektní studijní výsledky nebo vyvolávat v druhých překvapením nevhodným chováním.

emocionálně nedostupná žena

Jsou to pro vás výstražné signály, kterými můžete rozpoznat zraněnou osobnost. Její minulé bolesti jí ale neopravňují k tomu, aby se k vám chovala neuctivě. Všichni jsme za své chování zodpovědní a přesah za hranice druhého zkrátka má své následky.

6. Vyvolává pocity viny

Pro emocionálně nedostupné ženy je náročné přiznat chybu. Proto se taková žena pokusí vyvolat ve vás pocit viny, aby se sama odvinila. Stane-li se, že se pohádáte, bude mít spíše tendence se chovat jako oběť a málokdy vám odpustí, když má pocit, že jste ji zranili.

Jistý typ žen může mít potřebu kontroly a obviňovat vás z věcí, které jste třeba i neudělali. Díky malé schopnosti vytvořit si odstup, bere kritiku a zranění velmi osobně a její reakce tak mohou být neadekvátní. Může mít i potřebu vás potrestat, pomluvit, podvést, odmítnout, utéct od vás.

opovržení a odpor jako emoce, která nás chrání

Způsob, jak se zdravě partnersky vztahovat je něco, co se ještě potřebuje naučit, jinak se jí budou vztahové potíže cyklit. Bohužel jí to nikdo správně v minulosti neukázal a tak staví na svých zkušenostech.

7. Staví se do dominantní role

Ta je pro ni bezpečnější než submisivní. Pamatujme, že má strach z bezmoci a zranění. Existují muži, kterým dominantní ženy imponují. Nicméně pokud vás partnerku bude kastrovat potřebou o všem rozhodovat i místo vás, časem toho na vás bude příliš. Nastavte si s ní od začátku hranice a některé agendy jí zkrátka nepředávejte. Udržujte rovnováhu a vysvětlete jí, proč to potřebujete.

Uvědomte si, že je citově chladná a nemá zatím vyvinutou schopnost empatie. Nebo má, ale je motivována uspokojováním vlastních potřeb. Emocionálně nedostupná žena potřebuje být ta, kdo vládne a dělá důležitá rozhodnutí, aniž by se vás zeptala, jestli s tím souhlasíte.

emoční manipulátor

8. Kariéra má přednost před vztahy

S emocionálně nedostupnou ženou je důležité si objasnit, že sólo čas je v pořádku. Nicméně ve vztazích je nezbytné věnovat čas i péči událostem, které se odehrávají přímo mezi lidmi.

Vysvětlete jí, že vztahy jsou hlavně o lásce a podpoře a že jí nemůžete dát vše, co od vás vyžaduje, pokud nepřichází péče i z její strany. Pokud jí na vás záleží, bude vás poslouchat a pomalu se měnit. Pokud se jí nebude chtít, protože je to těžké, zkuste jí nabídnout alespoň pomoc, podporu. Zbytek je na ní.

9. Mívá vysoké nároky

Jedním z výmluvných znaků emocionálně nedostupné ženy je skutečnost, že má velká očekávání, hodně tužeb a chce je ideálně ještě dnes. Někdy se chová jako dítě, které chce bonbon, ale nemůže ho dostat. Proto s ní může být i těžké zvládnout vztah.

trpím úzkostí

Může se stát, že staví své potřeby na první místo a nezvažuje k tomu vaše pocity. Její potřeby nicméně nemusí na první pohled působit sobecky. Může to být otázka studia, navázat vztah s mužem, který se jí líbí nebo chuť na konkrétní jídlo. Někdy mohou emocionálně nedostupné ženy trpět záchvatovitým přejídáním, které jim pomáhá na chvíli zapomenout na emocionální bolest, se kterou se u sebe setkávají.

Ve svých minulých vztazích si prošla silnými zkušenostmi, které mají vliv na její současné jednání. Někdy na vás může tlačit. Myslí si, že pokud nedostane něco okamžitě, nemilujete ji. Těžko se jí přiznává, že se svět netočí kolem ní a že ostatní mají také city a potřeby, které je třeba vzájemně ošetřovat.

Pokud vám na ní záleží, ale vidíte, že s ní nemůžete mít normální vztah, zkuste jí jen přiblížit svůj svět a mluvit s ní. Vysvětlete jí, že začít žít podle nových pravidel může být začátek něčeho nového, bezpečného, a že to je jediný způsob, jak s vámi navázat normální vztah.

komunikace jako dovednost, které se máme naučit

10. Je raději v roli posluchače a pozorovatele

Pokud jste se naskytli u ženy, která má tendenci více poslouchat než mluvit, můžeme předpokládat, že nerada sdílí.

Někdy chce skutečně slyšet váš názor. A protože mohou být pro ni po chvíli konverzace příliš jednostranné, může se stát, že neomaleně odejde s tím, že jí bolí hlava. Nemyslí tím nic špatného, jen nemá vybudovanou schopnost pracovat s vlastními emocemi. Nastávají tak u ní výkyvy nálad. Je to pouhý důsledek přesvědčení, že musí druhým naslouchat a nemyslí na to, že jí to může začít po chvíli nevyhovovat. A tak neomaleně odejde.

11. Zvláštní jazyk lásky

Ačkoliv emoce má a fungují jí víceméně správně, pokud jde o vyjádření pocitů, dostává se v těchto situacích do paralýzy. Také můžete mít pocit, že něco hraje, není to autentické. Projev emocí je pro ní nepřirozené chování, něco trapného, zatíženého studem. Proto je váš pocit z neautentického projevu správný. Lépe to ale zatím neumí.

deprese není lenost

Dokud se nenaučí city projevovat přirozeně, budete se s ní ohledně projevů lásky cítit nejistě. Budete pochybovat, zda vás má skutečně ráda nebo spíše něco nepředstírá. Nejde to zkrátka od srdce, protože volný průchod emocí navenek má vlivem minulých zranění zablokovaný. Není to o tom, že nechce. Potlačení projevů emocí pro ní dříve byla otázka přežití.


Jste ve zdravém či toxickém vztahu? Udělejte si test.

12. Chladný perfekcionista

Emocionálně nedostupná žena má tendence se svými nadměrnými nároky stanovovat vysoké laťky, a to bez empatie. Neumí to. Aby vás uznala, budete muset být geniální, úspěšný muž.

Tyto ženy vždy míří vysoko a málokdy zůstávají ve vztahu s průměrným mužem. Chtějí využít veškerý svůj potenciál a život co nejlépe. Průměr, který pro nás ostatní může být dostačující a hoden přijetí, je pro emocionálně nedostupnou ženu spíše nedostatečný. Podobná očekávání může uplatňovat i vůči svým dětem, zaměstnancům apod.

emocionálně nedostupná žena

13. Kritika a stížnosti

Emocionálně nedostupné ženě může být těžké se zavděčit. Je zvyklá zaměřovat pozornost na nedostatky, varovné signály, odhalovat drobné stopy nebezpečí, proto budete vystaven nepříjemnému drobnohledu. Doporučuje se její stížnosti nebrat osobně.

15. Nesnaží se druhým porozumět

Nepotřebuje porozumět tvým pocitům a argumentům, primární jsou pro ni totiž její stanoviska a potřeby. O těch bude mluvit raději než o společných cílech či vašich emocích. Opět – nebrat si osobně.

16. Na druhé se nespoléhá

Tento typ žen potřebuje být nezávislý. Věřit, že druhé nepotřebuje. Je to další forma sebeochrany. Raději bude zápolit s nadlidským úkolem, než aby požádala o pomoc. Tuší, že by partnerské vztahy měly být i o vzájemné pomoci, ale těžko se jí v tom dělají změny.

emocionálně nedostupná žena

Její minulé vztahy jí zanechaly jizvy na srdci tak hluboké, že se pravděpodobně jen tak snadno nezotaví. A zkrátka zatímco se bude zotavovat, nechce, aby jste ji podrželi a pomáhali. Jediná osoba, které dovolí bít se za její práva a postarat se o ní, je ona sama.

17. Nahněvají ji drobnosti

Díky vyšším nárokům na dokonalost a bezchybnost ji mohou rozhněvat detaily, o kterých by jinde stačilo krátce promluvit. Pro emocionálně nedostupnou žena jsou zjednodušení nepřijatelná, spíše má tendence komplikovat a zaměřovat se na nedostatky.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Luděk Beneš, Dis.

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? V bezpečném prostředí přijímám svět klientů bez předsudků takový jaký je. Pro zvládání nároků těžkého a nespravedlivého života nacházím

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová
Terapeuti

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Poradce & terapeutka Jak pracuji? Při své práci považuji za nejdůležitější vytvoření prostředí důvěry a bezpečí, a to pomocí empatie a respektu k individualitě a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.