Jak poznat manipulátora – test s 30 znaky

Imposter syndrom, co to je a jak s ním pracovat?
Sdílejte s přáteli

Abyste mohli určit manipulátora, musí splňovat alespoň 14 rysů ze seznamu níže. Lidé naplňující méně než 8 uvedených bodů manipulátoři nejsou. Občas totiž všichni manipulujeme. A neznamená to, že jste manipulativní typ osobnosti.

30 rysů chování a postojů manipulátora:

 1. Vyvolávají v druhých podezření a špatné pocity, zejména stud a vinu.
 2. Jsou zaměřeni výhradně na sebe a své potřeby.
 3. Nestále bývají předmětem konverzace mezi lidmi, kteří je znají, přestože nejsou přítomni.
 4. Zpochybňují schopnosti a vlastnosti druhých lidí; za zavřenými dveřmi jsou velmi kritičtí, přestože ve společnosti dotyčného chválí; manipulátor často devalvuje a soudí.
 5. Vyhýbají se diskuzím a schůzkám, kdy je třeba něco konfrontovat či vyřešit; zpravidla i z těchto situací odcházejí.
 6. Často vyčkávají a až na poslední chvíli se zeptají nebo hodí zodpovědnost na druhé.
 7. Maskují své požadavky logickými argumenty.
 8. Ignorují naše žádosti a přání, přestože tvrdí, že se pro nás stále obětují a starají se.
 9. Lžou.
 10. Jsou schopní plnit své vlastní cíle, většinou ale na úkor druhých.
 11. Delegují své povinnosti na druhé či se zbavují své vlastní zodpovědnosti.
 12. Poměrně často reagují vágně, tzn. nejasně, nejednoznačně; nejsme si jejich stanoviskem vůbec jistí.
 13. Uchylují se k nepřímým hrozbám nebo i otevřenému vydírání.
 14. Neumí přijmout kritiku a zamítají/shazují relevantní fakta.
 15. Používají komplimenty, aby si nás na sebe navázali; dávají dary na vyvolání pocitu dluhu.
 16. V druhých vyvolávací pocit viny, konkrétně v profesionálních, rodinných i přátelských vztazích.
 17. Svá přání, potřeby, emoce a názory nekomunikují jasně.
 18. Své názory, chování a pocity mění v závislosti na situaci či osobě. Vyvolávají tak v druhých lidech zmatení.
 19. Nutí druhé, aby splňovali nároky na dokonalost; říkají, že nikdy nemění názor; vždy ví všechno a okamžitě reaguje na dotazy a vše jasně komunikuje; realita je ovšem jiná.
 20. Svá stanoviska raději sdělují nepřímo – přes telefon či písemné poznámky; ne v tváří tvář.
 21. Stylizují se do role oběti, aby vyvolali v druhých soucit a obětavý postoj; např. přehnaná nemoc zatěžující okolí, přetížení v práci, „umřel mi nedávno přítel a ty po mně chceš, abych ti zrovna teď pomáhal“ …
 22. K uspokojení svých potřeb využívají morální pilíře a postoje druhých osob – vztah s matkou, rasismus, víra, charita, představa o lidskosti, potřeba být dobrý člověk, rozlišení, co je dobré a co špatné; manipulátor tyto postoje druhých lidí užívá jako zbraň k dosažení svého cíle.
 23. V polovině rozhovoru náhle změní téma.
 24. Spoléhají na nevědomost a nejistotu druhých, aby dosáhli či posílili vlastní nadřazenost.
 25. Mění fakta a podávají nepravdivá prohlášení tak, aby z toho měli vlastní užitek.
 26. Žárlí na druhé, a to v roli partnera i rodiče; těžko snáší, že věnujete pozornost někomu jinému.
 27. Nezohledňují práva, emoce a potřeby druhých lidí.
 28. Jejich prohlášení působí logicky a srozumitelně, na druhou stranu vůbec neodpovídají činům a životnímu stylu; hlásají vodu, pijí víno.
 29. Vyvolávají v druhých pocit nepohodlí a nesvobody.
 30. Dokážou nás přinutit dělat věci, které bychom za běžných okolností z vlastní svobodné vůle nedělali.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Další zajímavé články

Záchvat hyperventilace, první pomoc
Blog

Záchvat hyperventilace a první pomoc

Hyperventilace je dýchání, které je hlubší a rychlejší než normálně. Způsobuje pokles množství oxidu uhličitého (CO2) v krvi. To může způsobit, že se vám bude točit hlava. Můžete

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Skupina probíhá v Praze 1x týdně v 18:15 a vedou ji dva zkušení terapeutiJeště máme volná místa

Přihlašte se odesláním formuláře