Smutek – návaly smutku a jak ho zahnat?

techniky zvládání emocí

Smutek je jednou z univerzálních emocí, které zažíváme všichni na celém světě v důsledku ztráty. To, co nám může smutek způsobit, se velmi liší na základě osobních a kulturních představ. Ztráta může být pro každého něco jiné – od rozbitého auta po rozchod. Zatímco smutek je často považován za „negativní“ emoci a lidé ho moc prožívat nechtějí, je pro duševní posun a osobnostní rozvoj nesmírně důležitý. Má důležitou roli, díky které svému okolí signalizujeme potřebu pomoci nebo podpory.

Smutek se může projevovat v široké škále – od mírného zklamání po extrémní zoufalství až úzkost. Zároveň se může objevovat společně s dalšími emocemi, jako je například:

  • Hněv (např. když vás někdo opustí).
  • Strach (např. že nebudeme schopni se se ztrátou vyrovnat nebo jít dál).
  • Radost (např. vzpomínka na čas strávený se ztracenou osobou nebo věcí; radost spojená s podporu od někoho blízkého, kdy jste smutní)
panická ataka duchovní příčina

Co nás rozesmutní?

Univerzálním spouštěčem smutku je ztráta blízké osoby nebo milovaného předmětu, ale může se lišit podle potřeb, hodnot a priorit jedince.

Běžné spouštěče

  • Odmítnutí ze strany přítele nebo milence.
  • Rozloučení, odloučení, opuštění.
  • Nemoc nebo smrt milovaného člověka.
  • Ztráta určitého aspektu identity (např. ztráta práce, přechod z péče rodičů do samostatnosti, životní mezníky).
  • Zklamání neočekávaným výsledkem (např. nepřišlo zvýšení platu, přestože jste to očekávali)

Kdy už je to moc?

Klíčovým rozdílem mezi náladou a emocemi je doba trvání. Smutek patří mezi emoce, které trvají déle a často se střídá s jinými emocemi – dochází k tzv. cyklení. Střídá se s obdobím protestů, rezignací a bezmocí. Je však důležité si uvědomit, že smutek se liší od deprese, která souvisí s vytrvalými a intenzivními pocity smutku a beznaděje, jež zasahují do každodenního života.

Funkce smutku

Univerzální funkcí smutku je vysílat signály, že potřebujete pomoct, podpořit. Smutek lidi sbližuje a vytváří vám tím prostor, abyste se ze ztráty mohli vzpamatovat a udělat si na sebe čas.


Pokud se v tíživé situaci nacházíte již delší dobu, zvažte náhled nestranného odborníka. Konzultace s našimi psychology a poradci probíhá osobně či online.

Mgr. et Mgr. Bc. ŠÁRKA ČERVINKOVÁzakladatelka poradny, psycholožka, terapeutka, spisovatelka, publicistka a lektorka


Kontaktujte Šárku a do 24 hodin se vám ozve zpět

Upozornění: Zveřejněný text vychází z osobních zkušeností a z psychologicko-terapeutické praxe s klienty. Obsah má pouze informativní hodnotu. Nenahrazuje lékařskou péči a s ohledem na specifika a individualitu každého jedince je třeba se o svých potížích poradit se svým lékařem nebo vyhledat odbornou pomoc.

Diskuze