Dědičnost deprese

dědičnost deprese

Události, které se vyskytnou ve vašem životě, mají významný dopad na to, zda se stanete depresivní či nikoliv.

2 důležité body na úvod:

  • Deprese je částečně genetická – pokud má jeden z členů vaší rodiny depresi, bude u vás výskyt pravděpodobnější než u jedince, který v rodině depresi nemá a neměl ji od koho zdědit..
  • V tom, zda se stanete depresivní či nikoli, budou hrát roli i životní zkušenosti, včetně rodinné výchovy a traumatických událostí. 

Depresivní porucha je onemocnění, které postihuje skutečně velké množství obyvatel. Jedná se o psychiatrickou poruchu, která způsobuje pocity smutku, prázdnoty nebo beznaděje a ztrátu zájmu o věci, které jste si kdysi užívali. 

jak se zbavit deprese

Existuje mnoho různých typů deprese a pro většinu z nich může mít genetika velký vliv na to, zda se u vás rozvine. O riziku výskytu však rozhodují i faktory životního prostředí (ve smyslu vašeho okolí, rodiny, přátel) a životního stylu. 

Je deprese dědičná? 

Není známo, že by jeden konkrétní gen způsoboval závažnou depresi. Pravděpodobnější je soubor specifických genů. Pokud některé z nich od svých biologických rodičů zdědíte, zvýší se riziko výskytu deprese. 

Pokud máte například rodiče nebo sourozence s depresí, riziko vzniku u vás bude o 20 až 30% vyšší než u průměrného člověka, který má průměrně jen 10% riziko

Historické výzkumy dvojčat byly pro vědce užitečnou metodou ke zkoumání toho, jak velkou roli hraje dědičnost při rozvoji deprese. Dědičnost odkazuje na to, jak moc vaše geny představují určité rysy, které se mohou, ale nemusí projevit. Studie dvojčat jsou na prozkoumání těchto oblastí výborné právě proto, že identická dvojčata disponují stejnými geny, což eliminuje gen jako proměnnou. Můžeme se tak při zkoumání zaměřit na sociální aspekty, tedy výchovu, kolektiv apod.

depresivní stavy každý den

Studie dvojčat z roku 2009 v registru dvojčat University of Washington odhadovala dědičnost deprese na 58% mezi 1 064 ženskými dvojčaty. Další studie dvojčat ve Švédsku z roku 2006 publikovaná v časopise American Journal of Psychiatry zjistila, že dědičnost závažné deprese byla 42% u žen a 29% u mužů, což naznačuje, že některé genetické rizikové faktory mohou být specifické zejména pro pohlaví. 

Rizikové faktory deprese

Příčina deprese je multifaktoriální, takže i když vaše geny mohou zvýšit vaše riziko rozvoje genetiky, nejsou vším. Jednoduše řečeno: Geny nestačí.

K depresi tak přispívají i sociální faktory a životní styl. Konkrétně se může jednat o:

  • Trauma: Studie z roku 2015 zkoumala 349 pacientů s chronickou depresí a zjistila, že 76% uvedlo dětské trauma – včetně sexuálního, fyzického nebo emocionálního zneužívání. 
  • Zneužívání návykových látek: Podle metaanalýzy z roku 2009 v časopise Journal of Substance Abuse Treatment téměř polovina žen a čtvrtina mužů trpících poruchou užívání alkoholu bojuje s těžkou depresí
  • Sociální izolaceStudie z roku 2017 publikovaná ve Veřejné knihovně vědy s téměř 2 000 dospělými zjistila, že ti, kteří se cítili více sociálně izolovaní, byli skutečně více depresivní. 
  • Finanční problém: Stres kolem financí, například obavy, zda bude na úhradu účtů, velké částky dluhu nebo dokonce o bankrot – to vše může přispět k depresi. Průzkum CDC ve zjistil, že deprese u dospělých klesá se zvyšujícím se příjmem. 
léčba deprese bez antidepresiv

Kromě toho existují určité typy deprese, které mají specifický spouštěč. Jedná se o:

  • depresi spojenou se smrtí,
  • poporodní depresi,
  • depresi související s vážnou nemocí, např. rakovina,
  • sezónní afektivní poruchu.

Deprese je způsobena kombinací faktorů. Pokud máte v rodině depresi, můžete být k depresi disponovaní více jiní. Ovšem nikdo nemůže zaručit, že se u vás deprese rozvine. Zde bude záležet na spouštěčích, které tvoří situace a zkušenosti, které prožijete a zpracujete je způsobem, které mohou depresi spustit. 

Pokud si myslíte, že máte vyšší riziko deprese, nebo se u vás může vyvinout, přečtěte si více o tom, jak se s depresí vypořádat, a navštivte svého lékaře, aby vám diagnostikoval a léčil.


Pokud se v tíživé situaci nacházíte již delší dobu, zvažte náhled nestranného odborníka. Konzultace s našimi psychology a poradci probíhá osobně či online.

Mgr. et Mgr. Bc. ŠÁRKA ČERVINKOVÁzakladatelka poradny, psycholožka, terapeutka, spisovatelka, publicistka a lektorka


Kontaktujte Šárku a do 24 hodin se vám ozve zpět

Upozornění: Zveřejněný text vychází z osobních zkušeností a z psychologicko-terapeutické praxe s klienty. Obsah má pouze informativní hodnotu. Nenahrazuje lékařskou péči a s ohledem na specifika a individualitu každého jedince je třeba se o svých potížích poradit se svým lékařem nebo vyhledat odbornou pomoc.

Diskuze