Ignorace manipulátora [8 strategií]

Stopping woman
Sdílejte s přáteli

Psychickou manipulaci lze definovat jako snaha mít na druhou osobou nepřiměřený vliv prostřednictvím mentálních zkreslení (lži, zveličování, znehodnocování) a emočního vykořisťování. Cílem je chopit se moci, mít kontrolu, výhody a privilegia na úkor oběti.

Je důležité rozlišovat zdravý sociální vliv a manipulaci. Zdravý sociální vliv se vyskytuje mezi většinou lidí a je součástí darování a přijímání, které se objevují v konstruktivních vztazích. U psychické manipulace je jedna osoba tlačena do role, kde se má použít ve prospěch druhé. Manipulátor záměrně vytváří nerovnováhu sil a vykořisťuje oběť, aby sloužila jeho potřebám.

Většina manipulativních jedinců má společné charakteristiky, například:

 1. Vědí, jak odhalit vaše slabosti.
 2. Jakmile je zjistí, použijí vaše slabosti proti vám.
 3. Skrze strategie vás přesvědčí, abyste se vzdali něčeho svého a sloužili jejich zájmům.
 4. V pracovních, sociálních a rodinných situacích, jakmile vás manipulátor úspěšně využije, pravděpodobně bude toto chování opakovat, dokud to sami nezastavíte.
jak ignorovat manipulátora

Příčiny manipulace a jak se jí bránit

Hlavní příčiny chronické manipulace jsou složitá a hluboce zakořeněná zranění z minulosti. Nicméně ať ho k manipulativnímu chování vede cokoliv, není vaše povinnost držet a nechat ho vám ubližovat. Jak se efektivně ochránit?

Níže je osm strategií kontramanipulace. Ne všechny tipy mohou být ve vaší situaci vhodné, proto využijte, co můžete a zbytek ponechte.

Mezi hlavní rysy jedince s hraničními rysy osobnosti může patřit labilita, nepředvídatelnost, konfliktnost, pocity prázdnoty a vnitřního zmatku.

Příznaky odpovídají následujícím bodům:

 • intenzivnímu strachu z opuštění,
 • nestabilitě,
 • můžete mít potíže s tolerancí vůči času, kdy jste sami
 • pociťujete intenzivní hněv, jste impulzivní a máte časté výkyvy nálad,
 • výše zmíněnými projevy od sebe můžete druhé odhánět (a to i přestože chcete mít láskyplné a trvalé vztahy).

Test vám zabere 5-10 minut a je pouze orientační, proto doporučujeme navštívit pro přesnější výsledek kompetentní odbornou pomoc.

Email
Jméno

1.  Poznejte svá základní lidská práva

Nejdůležitějším vodítkem při jednání s psychologicky manipulativní osobou je znát svá práva a rozpoznat, kdy jsou porušována. Pokud nepoškodíte ostatní, máte právo se za svá práva postavit a bránit je. Následuje několik vašich základních lidských práv:

 1. Máte právo na zacházení s respektem.
 2. Máte právo vyjádřit své pocity, názory a přání.
 3. Máte právo stanovit si vlastní priority.
 4. Máte právo říct „ne“, aniž byste se cítili provinile.
 5. Máte právo dostat to, za co zaplatíte.
 6. Máte právo mít odlišné názory než ostatní.
 7. Máte právo pečovat o sebe a chránit se před fyzickým, mentálním nebo emocionálním ohrožením.
 8. Máte právo na vytvoření si vlastního šťastného a zdravého života.
znát svá práva

Tato základní lidská práva představují vaše hranice.

Naše společnost je samozřejmě plná lidí, kteří tato práva nerespektují. Zejména manipulátoři, aby vás mohli ovládat a využívat. Nicméně vy, nikoliv manipulátor, zodpovědný za váš život.

2. Udržujte odstup

Jedním ze způsobů, jak určit manipulátora, je sledovat, zda osoba nemění svou osobnost a projevy dle vlastní potřeby. V různých skupinách lidí a jak se mu to hodí. Přestože každý z nás má určitou míru sociální diferenciace, někteří manipulátoři mají obvykle tendenci se uchylovat k extrémům, k někomu jsou velmi zdvořilí a k jinému naprosto hrubí – nebo jeden okamžik jsou bezmocní a záhy prudce agresivní. Pokud u někoho tento typ chování sledujete, udržujte si zdravý odstup a vyvarujte se kontaktu do té míry, jak je to nezbytné. Odstup je zdravý mechanismus v mezilidském bytí. Vaším úkolem není manipulátora měnit nebo vychovávat.

3. Vyvarujte se sebeobviňování a přizpůsobení jeho požadavkům

Jelikož agendou manipulátoru je hledat a využívat vaše slabosti, je celkem běžné, že se někdy můžete vedle něj cítit nedostateční. Nebo si dokonce vyčítat, že jste manipulátora neuspokojili. V těchto situacích je důležité si uvědomit, že nárok uspokojit manipulátora je ve většině případů nereálný. Jednoduše vás manipulují, abyste se cítili špatně. Pak je totiž větší pravděpodobnost, že se vzdáte své moci a práv. Zvažte svůj vztah s manipulátorem a položte si následující otázky:

ignorovat manipulátora
 • Zachází se mnou se skutečným respektem?
 • Jsou očekávání a požadavky této osoby na mě přiměřené?
 • Cítím se v tomto vztahu vlastně dobře?

Vaše odpovědi na tyto otázky vám poskytnou důležitá vodítka k pochopení, kde je příčina problému.

4.  Dotazujte se a nepřizpůsobujte se příliš

Manipulátor na vás bude mít mnoho požadavků, které vás vedou k potlačení vlastních potřeb ve prospěch jejich. Jakmile na vás opět bude mít nepřiměřený požadavek, je užitečné položit mu pár dotazovacích vět. Zjistíte tím, zda má dostatek sebeuvědomění, aby rozpoznal nerovnost jeho schématu. Například:

 • „Zdá se ti to rozumné?“
 • „Myslíš si, že to, co ode mě požaduješ, je spravedlivě?“
 • „Mám v tom nějaké slovo i ?“
 • Ptáš se mě nebo mi to říkáš?“
 • „Takže, co z toho mám?“
 • „Opravdu čekáš, že…?“
ignorovat manipulátora

Nastavujete mu tím zrcadlo. Pomáháte mu, aby mohl nahlédnout skutečnou absurditu jeho nároku. Pokud má manipulátor alespoň drobnou míru sebeuvědomění, pravděpodobně ustoupí.

Vedle toho skutečně patologičtí manipulátoři s narcisistní povahou vaše otázky spíše odmítnou a budou trvat na svém. Pokud k tomu dojde, aplikujte tipy z následujících odstavců.

5.  Využijte čas ve svůj prospěch

Kromě nepřiměřených požadavků bude od vás manipulátor často chtít okamžitou odpověď. Tím maximalizuje svůj tlak a kontrolu nad vašimi emocemi. Snažte se na tuto strategii neskočit a dejte si čas na zvážení. Je třeba distancovat se od jeho bezprostředního vlivu. Můžete říct: „Díky za nápad. Budu o tom přemýšlet.“

Dejte si čas, který potřebujete k vyhodnocení kladů a záporů požadavku. Zvažte, zda chcete vyjednat výhodnější podmínky, nebo jestli vám více vyhovuje odmítnout. Pak se dostáváme k dalšímu bodu:

ignorovat manipulátora

6. Vědět, jak říci „ne“ –  diplomaticky, ale pevně

Schopnost diplomatického a asertivního „ne“ je dovednost, které se dá naučit. Pamatujte, že mezi vaše základní lidská práva patří právo stanovit si vlastní priority, možnost říci „ne“ bez pocitu viny a právo utvářet svůj život k vlastní spokojenosti. 

7. Bezpečně čelte násilníkům

Stává se, že některé typy manipulátorů ubližují a zastrašují. Nejdůležitější věcí, kterou je třeba mít na paměti u tyranů, je to, že si do role oběti vybírají slabší jedince. Pokud zůstáváte pasivní a na jejich útoky nereagujete asertivně, svou roli oběti tím posilujete a vysíláte signál: „Dovolím ti se mnou takto jednat.“ A pokud se asertivní obraně nenaučíte včas, je pravděpodobné, že dřív nebo později si vás vyhlídne nový násilník. Jakmile se začnete stavět za svá práva, tyranovi nezbyde nic jiného, než nakonec ustoupit a vyhledat si novou oběť. Platí to ve škole, doma, na pracovišti, kdekoliv.

Řada násilníků byla v minulosti sama obětí násilí a tento vzorec nevědomě přijali do svých mezilidských strategií. Jeho činy to samozřejmě neomlouvá. Vám to ale může pomoci více porozumět jeho motivům.

jak ignorovat manipulátora

Při konfrontaci s tyrany se ujistěte, že se nacházíte v poloze, kde se můžete bezpečně bránit, tzn.:

 • nejste pod úrovní manipulátora, např. si stoupněte na vyvýšené místo,
 • mějte kolem sebe další lidi, svědky,
 • střádejte důkazy jeho nepřijatelného jednání,
 • V případě fyzického, verbálního nebo emocionálního zneužívání se poraďte s odborníky z oblasti poradenství, práva, donucovacích orgánů nebo administrativy.

8. Zpřísněte

Každý by měl nést odpovědnost za své chování, aby se mu příště vyvaroval. Pokud vám manipulátor naruší vaše hranice a nerespektuje vaše „ne“, měli by ho zasáhnout negativní důsledky, které mu vy stanovíte.

Schopnost stanovit a realizovat důsledky je jednou z nejdůležitějších dovedností, které můžete použít k sebeobraně, aby vás manipulátor dále neobtěžoval. Účinné důsledky jeho chování donutí manipulátora se zastavit a zamyslet se, zda je pro něj vaše zneužívání stále tak prospěšné. Důležité je se manipulátora nebát. Naopak on by se měl začít bát vám opět ublížit. A pokud jej budete chránit před nepříjemnými důsledky jeho vlastního chování, bude vás trápit dál.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Luděk Beneš, Dis.

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? V bezpečném prostředí přijímám svět klientů bez předsudků takový jaký je. Pro zvládání nároků těžkého a nespravedlivého života nacházím

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová
Terapeuti

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Poradce & terapeutka Jak pracuji? Při své práci považuji za nejdůležitější vytvoření prostředí důvěry a bezpečí, a to pomocí empatie a respektu k individualitě a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.