Jak poznat manipulátora – test s 30 znaky

jak poznat manipulátora test

V definici takového typu osobnosti užíváme pojmy „manipulátor“ a „osoba s manipulativními rysy či jednáním“. Nikde není dáno, že vám budou tito jedinci ukazovat své temné stránky od počátku nebo neustále, proto může být složitější je odhalit. Nicméně svým jednáním a postoji své okolí matou.

Abyste mohli určit manipulátora, musí splňovat alespoň 14 rysů z 30 znaků níže. Lidé naplňující méně než 8 uvedených bodů manipulátoři nejsou. Občas totiž všichni manipulujeme. A neznamená to, že jste manipulativní typ osobnosti.

30 rysů chování a postojů manipulátora [test níže]:

Zajímá vás, zda někdo ve vašem okolí splňuje manipulátorské znaky? Může vám to pomoci identifikovat některé z příčin potíží, se kterými se ve vztahu potýkáte a na jejich základě poté uplatnit kontramanipulativní opatření. Zadejte email a pokračujte na test.

Zadejte svůj email
 1. Vyvolávají v druhých podezření a špatné pocity, zejména stud a vinu.
 2. Jsou zaměřeni výhradně na sebe a své potřeby.
 3. Nestále bývají předmětem konverzace mezi lidmi, kteří je znají, přestože nejsou přítomni.
 4. Zpochybňují schopnosti a vlastnosti druhých lidí; za zavřenými dveřmi jsou velmi kritičtí, přestože ve společnosti dotyčného chválí; manipulátor často devalvuje a soudí.
 5. Vyhýbají se diskuzím a schůzkám, kdy je třeba něco konfrontovat či vyřešit; zpravidla i z těchto situací odcházejí.
 6. Často vyčkávají a až na poslední chvíli se zeptají nebo hodí zodpovědnost na druhé.
 7. Maskují své požadavky logickými argumenty.
 8. Ignorují naše žádosti a přání, přestože tvrdí, že se pro nás stále obětují a starají se.
 9. Lžou.
 10. Jsou schopní plnit své vlastní cíle, většinou ale na úkor druhých.
 11. Delegují své povinnosti na druhé či se zbavují své vlastní zodpovědnosti.
 12. Poměrně často reagují vágně, tzn. nejasně, nejednoznačně; nejsme si jejich stanoviskem vůbec jistí.
 13. Uchylují se k nepřímým hrozbám nebo i otevřenému vydírání.
 14. Neumí přijmout kritiku a zamítají/shazují relevantní fakta.
 15. Používají komplimenty, aby si nás na sebe navázali; dávají dary na vyvolání pocitu dluhu.
 16. V druhých vyvolávací pocit viny, konkrétně v profesionálních, rodinných i přátelských vztazích.
 17. Svá přání, potřeby, emoce a názory nekomunikují jasně.
 18. Své názory, chování a pocity mění v závislosti na situaci či osobě. Vyvolávají tak v druhých lidech zmatení.
 19. Nutí druhé, aby splňovali nároky na dokonalost; říkají, že nikdy nemění názor; vždy ví všechno a okamžitě reaguje na dotazy a vše jasně komunikuje; realita je ovšem jiná.
 20. Svá stanoviska raději sdělují nepřímo – přes telefon či písemné poznámky; ne v tváří tvář.
 21. Stylizují se do role oběti, aby vyvolali v druhých soucit a obětavý postoj; např. přehnaná nemoc zatěžující okolí, přetížení v práci, „umřel mi nedávno přítel a ty po mně chceš, abych ti zrovna teď pomáhal“ …
 22. K uspokojení svých potřeb využívají morální pilíře a postoje druhých osob – vztah s matkou, rasismus, víra, charita, představa o lidskosti, potřeba být dobrý člověk, rozlišení, co je dobré a co špatné; manipulátor tyto postoje druhých lidí užívá jako zbraň k dosažení svého cíle.
 23. V polovině rozhovoru náhle změní téma.
 24. Spoléhají na nevědomost a nejistotu druhých, aby dosáhli či posílili vlastní nadřazenost.
 25. Mění fakta a podávají nepravdivá prohlášení tak, aby z toho měli vlastní užitek.
 26. Žárlí na druhé, a to v roli partnera i rodiče; těžko snáší, že věnujete pozornost někomu jinému.
 27. Nezohledňují práva, emoce a potřeby druhých lidí.
 28. Jejich prohlášení působí logicky a srozumitelně, na druhou stranu vůbec neodpovídají činům a životnímu stylu; hlásají vodu, pijí víno.
 29. Vyvolávají v druhých pocit nepohodlí a nesvobody.
 30. Dokážou nás přinutit dělat věci, které bychom za běžných okolností z vlastní svobodné vůle nedělali.

Čtěte také

Jak se mstí psychopat a proč to potřebuje?

„Pomstychtivější lidé bývají ti, kteří jsou motivováni mocí, autoritou a touhou po postavení, zároveň nechtějí ztratit tvář“ (Ian McKee) a…

Ignorace manipulátora [8 strategií]

Psychickou manipulaci lze definovat jako snaha mít na druhou osobou nepřiměřený vliv prostřednictvím mentálních zkreslení (lži, zveličování, znehodnocování) a emočního…

Narcistický vztek

Lidé s narcistickými rysy mají problém zvládnout jakoukoliv kritiku. Vždy potřebují mít pravdu a stylizovat se do role, že vědí…

Rodič manipulátor a jak s ním komunikovat?

Rodič manipulátor často neumí komunikovat empaticky – vyčítá, vytahuje křivdy z minulosti a vyvolává ve vás pocit viny a studu.…

Emocionálně nedostupná žena – 14 znaků

Možná jste se v některém ze svých partnerských nebo rodinných vztazích setkali s typem ženy, která se těžko otevírá a…

Jak ukončit toxický vztah [10 rad]

Pokud vy nebo někdo, koho znáte, potřebujete pomoc při emočním nebo fyzickém týrání, volejte Bílý kruh, tel. 257 317 110.…


Pokud se v tíživé situaci nacházíte již delší dobu, zvažte náhled nestranného odborníka. Konzultace s našimi psychology a poradci probíhá osobně či online.

Mgr. et Mgr. Bc. ŠÁRKA ČERVINKOVÁzakladatelka poradny, psycholožka, terapeutka, spisovatelka, publicistka a lektorka


Kontaktujte Šárku a do 24 hodin se vám ozve zpět

Upozornění: Zveřejněný text vychází z osobních zkušeností a z psychologicko-terapeutické praxe s klienty. Obsah má pouze informativní hodnotu. Nenahrazuje lékařskou péči a s ohledem na specifika a individualitu každého jedince je třeba se o svých potížích poradit se svým lékařem nebo vyhledat odbornou pomoc.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *