sebevědomí

jak být více sebevědomý

Sebevědomí

Sebevědomí je váš přístup k vlastním dovednostem a schopnostem. Zdravé sebevědomí znamená, že se přijímáte, důvěřujete si a máte ve svém životě pocit kontroly. Dobře znáte své silné a slabé stránky a máte na sebe pozitivně realistický názor. Stanovujete si také realistická očekávání a cíle, asertivně komunikujete a zvládáte kritiku. Pokud trpíte nízkým sebevědomím, budete se pravděpodobně cítit …

Sebevědomí Pokračovat ve čtení »

psychoterapie Hradec Králové

Psychodynamická psychoterapie vede ke zvýšení sebevědomí a pochopení vzorcům svého chování

Psychodynamická psychoterapie je varianta hloubkové psychologie a jako metoda je primárně zaměřena na vhled. Její principy jsou založeny na přesvědčení, že uvedením nevědomých obsahů do vědomí docházíme skrze vhled k sebeuvědomění. Vhled a sebeuvědomění jsou prvním krokem k vyřešení konfliktu. Doslovný překlad „psychodynamiky“ odpovídá „pohybu mysli“ a „psychoterapie“ znamená „uzdravení mysli“. Jak funguje psychodynamická psychoterapie? …

Psychodynamická psychoterapie vede ke zvýšení sebevědomí a pochopení vzorcům svého chování Pokračovat ve čtení »