Periorální dermatitida jako psychosomatické onemocnění

periorální dermatitida, zdroj: Balmods.co.uk
Sdílejte s přáteli

Psychologické aspekty u lidí trpících periorální dermatitidou jsou dnes velkým tématem. Onemocnění nejčastěji zasahuje ženy ve věku 30 až 40 let, ale i mladší. Může být vyvolána aplikací kortikoidů nebo kosmetiky, stejně tak může souviset s infekcí nebo hormonální poruchou. U periorální dermatitidy jsou tendence k recidivě a chronickým projevům. Steroidní aplikace sice vede k výraznému zlepšení, ovšem následně k opětovnému výskytu, proto je vhodnější se steroidům vyhýbat.

Periorální dermatitida je charakterizována výskytem malých zanícených papulek, skvrnitou či difúzně zčervenalou kůží, obvykle v oblasti kolem úst. Bývá připodobňována k akné s tím rozdílem, že se týká jen určité oblasti.

Společné rysy u lidí trpících periorální dermatitidou

Psychosomatickým faktorům periorální dermatitidy se věnoval Hornstein a svá zjištění roku 1976 publikoval v článku Vývoj psychosomatického konceptu periorální dermatitidy. Podle něj se jedná o primárně psychosomatické onemocnění, při kterém pacienti vykazují řadu společných charakteristik v osobnostní struktuře jejich osobnosti a sociálních nastaveních:

  • Postihuje nejčastěji ženy, speciálně ty, které jsou sexuálně zralé (30-40 let).
  • Jedná se obvykle o dobře upravené ženy, emocionálně odlišné s vyšším sociálním statusem nebo ve vyšších kariérních či společenských pozicích.
  • Většina pacientů vykazuje aktuálně nebo ve své minulosti vegetativní labilitu či klinické symptomy, jako jsou zácpa, nízký tlak, bolest hlavy, insomnie.
  • Dermatitida se je omezena nebo zdůrazněna v centrofaciální oblasti, obvykle kolem úst.
  • Kožní událost se odehrává v nepravidelných epizodách, někdy v kritické souvislosti s konfliktní situací či trvalým stresem v osobních vztazích nebo profesní oblasti.
léčba deprese na Praze 1

Výsledky psychologických testů poukazují u pacientek na emocionální nezralost na jedné straně, zároveň vysokou inteligenci na straně druhé. Dále poruchy v mezilidských vztazích, ve kterých působí ve snaze o přizpůsobení příliš racionálně. Dále mají tendenci k hysterickým projevům.

Z hlubšího psychologického hlediska souvisí základní porucha u lidí trpících periorální dermatitidou s drobnými narcistickými rysy, které vznikaly z nedostatku vyšší míry či běžné potřeby po pozornosti, pocitů nekompetence nebo dokonce pokud v dětství v jakékoliv formě chyběl otec. Pokud u klientky docházelo k jedné i více těchto frustrací, dochází ke kompenzačním mechanismům idealizace. Idealizuje si sebe i figuru otce. Tyto představy neodpovídají realitě a dochází tak k častým střetům mezi realitou a ideálem, což bývá prožitkově bolestivý proces.

Dále nadměrná idealizace vysvětluje nevědomý konflikt, který souvisí se selháním v oblasti pozitivních vlastností, jako jsou nezávislost, aktivita, úspěch aj. Episoda nemoci má chránit osobu před dalším velkým zklamáním.

Dva typy lidí trpících periorální dermatitidou

Z psychosomatického hlediska rozlišujeme dva typy jedinců:

  1. Ženy, které vyrůstaly bez otce.
  2. Ženy, kde otec výrazně chyběl, často pracoval, nebyl přítomen nebo se neangažoval.

Oba typy klientů mají tendenci si idealizovat otcovskou figuru a přenášet tyto idealizace na partnera. Bývají tak opakovaně zklamáváni, protože partner nenaplňuje jejich extrémní nároky. Tato konfrontace s mužským světem může být o bolestivém čelení realitě a ztrátě ideálů. Může tak docházet k častým obměnám partnera nebo velké nespokojenosti v dlouhodobých vztazích. Kožní příznaky se projevují výrazněji, jakmile se projevuje emocionální labilita. U aktivního typu člověka se tento rozpor objevuje v profesní oblasti, u pasivního typu i v osobních vztazích partnerského typu.

Ve starších studiích se hovořilo i o emocionálních vyvolávacích faktorech, jako je nízké sebevědomí a přísný vnitřní kritik, který vám zvyšuje nárok na sebe být perfektní. Je pak velmi složité realizovat tím vlastní požadavky na autonomii.

Zdroj:

  • Harth, W. Gieler, U., Kusnir, D., Tausk, F. A. (2008) Clinical Management in Psychodermatology. Springer Science & Business Media
  • Hartung, M.L., Lehrl, S. (1976) Psychological findings in a group of patients with perioral dermatitis. Psychosom Med Psychoanal 22(1)
  • Hornstein, O. P. (1976) Development of the psychosomatic concept of perioral dermatitis. Psychosom Med Psychoanal 22(1)

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.