Mgr. Lucie Koštial Zpěváková

Mgr. Lucie Zpěváková
Sdílejte s přáteli

terapeut a poradce

Jak pracuji?

V mé práci s klienty je pro mě důležitý individuální přístup ke klientovi, respekt k němu. V naší spolupráci nehodnotím jejich životní příběh, se kterým přichází. Klient je ten, který má někde v sobě skryté odpovědi na své otázky a díky složitým či těžkým okolnostem v jeho životě není často jednoduché je najít. Já klienta podporuji a podněcuji v jeho hledání. Doprovázím jej při hledání řešení v jejich tíživých situacích a respektuji jeho jedinečnost. A zároveň je pro mě zásadní vytvoření bezpečného vztahu a důvěry při práci s klientem pro zpracování toho, co jej do terapie přivedlo. 

 

S čím vám pomohu?

Můj příběh

Cesta k terapiím pro mě nebyla zcela přímá, i když v práci s lidmi se pohybuji celý svůj profesní život. Po dokončení svého studia jsem se začala věnovat zejména práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, nejprve v oblasti sociálně právní ochrany dětí a poté s náhradními rodinami. Při práci s dětmi a s dospělými klienty jsme postupně pracovali s citlivými tématy, které rodiny řešily dohromady i každý zvlášť a to se stalo impulsem k tomu, abych nastoupila do psychoteraputického výcviku a mohla být více nápomocná při hledání jejich řešení. Kromě toho jsem prošla výcvikem na poruchy citového pouta, které se hodně dotýká práce s dětmi, které si prošly traumatem v dětství. Mnoho z těchto dětí ale bez pomoci dojde do dospělosti a hledá odpovědi na to, co je trápí později.  S každým klientem tak propátráváme jeho jedinečný příběh a hledáme cestu k řešení. 

Objednat se


Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání Lucie

  • Pražská vysoká škola psychosociálních studií – NMgr. – obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (konec 2023)

Supervize:

  • Skupinová supervize v daseinsanalytickém směru (Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.) – probíhá soustavně

Kurzy a výcviky:

  • Komplexní psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně – Institut Gaudia

  • Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči

  • Krizová intervence: systemický přístup při práci s krizí

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.