Mgr. Linda Hudson

Bc. Linda Hudson
Sdílejte s přáteli

terapeut a poradce

Jak pracuji? Při práci s klienty se opírám především o nedirektivní daseinsanalytický směr, který doplňuji dle klientových potřeb o techniky jiných směrů. 

S čím vám pomohu?

Můj příběh

Má cesta k psychoterapii vedla přes vlastní zkušenost, kdy jsem se před lety dostala v životě na křižovatku. Dlouho jsem odolávala, oklikou to brala přes sociální práci, až mě psychoterapie dostihla a já už se nebránila. Vše bylo správně načasované a zapadlo do sebe jako puzzle. Zkušenosti, které se v minulosti zdály neřešitelné a definitivní, se později ukázaly jako osvobozující a obohacující. 

Ráda Vás doprovodím na cestě Vašeho sebeprožívání, porozumění sami sobě, i svým zkušenostem. Nabízím Vám respekt a bezpečné území pro Vaše otázky, obavy i radosti.

Objednat se


Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání Lindy

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií – NMgr. – obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (konec 2023)

Supervize:

 • Skupinová supervize v daseinsanalytickém směru (Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.) – probíhá soustavně

Kurzy a výcviky:

 • Pětiletý sebezkušenostní Psychoterapeutický výcvik (Daseinsanalytický), 550 hodin, akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti, Jana Evangelisty Purkyně 
 • Psychosociální poradenství (PVŠPS), 50 hodin PVŠPS
 • Kurz rodinné a párové terapie (Centrum psychoterapie GI – 420h – Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek – probíhá)
 • Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář (2. rok ze 3), 150 hodin
 • Psychopatologie u dětí a dospívajících (Mgr. Jan Kulhánek)
 • Lege artis v psychoterapeutické a poradenské praxi I.- IV. (Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.)
 • Rodinná diagnostika a terapie (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • Sebezkušenostní vzdělávací seminář Racionálně-emotivně-behaviorální terapie dle A. Elise (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • Práce s traumatem a krizová intervence (PhDr. Viktor Cina)
 • Krizové intervence v kontextu chatové a emailové krizové intervence (Profesní institut Jahodovka, 48 h)
 • Adiktologie a závislosti v terapii (PVŠPS)
 • Psychologie a psychopatologie lidské sexuality I. a II. (Mgr. Petr Eisner)
 • Komunikace s rodinou mentálně znevýhodněného dítěte (Proutek, 16 h)
 • Skupinová psychoterapie (Mgr. Jakub Zlámaný, PhD.)
 • Aktuálně 04-09/2022 Kurz parafilie a problematické sexuální chování v kontextu psychoterapeutické péče, akreditováno NÚDZ 
 • základní výcvik v mediaci (probíhá)
 • základní kurz českého znakového jazyka (probíhá soustavně)
 • Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.