ADHD u dospělých žen

ADHD u dospělých žen
Sdílejte s přáteli

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se ukazuje, že chlapci/muži bývají náchylnější k „hyperaktivnímu“ podtypu poruch pozornosti, který se projevuje impulzivitou, netrpělivostí, výkyvy nálad a velkým neklidem.

Vedle toho dívky/ženy bývají náchylnější více k poruchám pozornosti bez hyperaktivity. Jejich ADHD se tak projevuje jako nepozornost, slepota vůči detailům, neorganizovanost a zapomětlivost.

ADHD bývá u dospělých žen často diagnostikováno později, možným důvodem je, že tyto ženy mají tendenci internalizovat své problémy více než muži. Muži s ADHD totiž více jednají a své problémy projevují navenek. 

Jak pomáháme?

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, že u chlapců je častěji diagnostikována ADHD než u dívek (12,9 % vs. 5,6 %). Výzkum však naznačuje, že tento rozdíl není způsoben tím, že by byli chlapci náchylnější, nýbrž že dívky bývají trvale poddiagnostikovány. 

Studie obecně ukazují, že zatímco muži a ženy s ADHD jsou si více podobní než odlišní, existuje několik malých rozdílů. Během dospívání mají dívky tendenci mít méně strategií zvládání a horší sebeúčinnost než chlapci. Dívky a ženy mají také méně externalizujících symptomů , jako je agrese, než muži, ale vyšší úroveň deprese a úzkosti.

Studie z roku 2017 uvádí, že u dospělých s ADHD je třikrát vyšší pravděpodobnost rozvoje velké depresivní poruchy, šestkrát vyšší pravděpodobnost rozvoje dysthymie a více než čtyřikrát vyšší pravděpodobnost poruchy nálady.

ADHD přichází ve třech projevech: 

 • nepozornost,
 • hyperaktivita/impulzivita,
 • kombinace obou.
jak se zbavit syndromu dráždivého tračníku

Nediagnostikovaní lidé s ADHD častěji zažívají opakované selhání, frustraci a úzkost. V dospělosti se u většiny nediagnostikovaných žen rozvine sekundární porucha nálady (deprese, úzkost), která ale vlastně jen  maskuje ADHD.

ADHD může také zahrnovat sníženou sekreci adrenalinu a úzkost se v takovém případě stává jen maladaptivním mechanismem, který se ale posléze začíná vymykat kontrole.

Mnoho nediagnostikovaných žen často navštěvuje psychiatry, když jsou v krizi (ztráta zaměstnání, rozvod, trestní oznámení, trauma a jiné).

Sekundární psychiatrické projevy (úzkost, deprese), lze snadno zachytit, ale základní ADHD je často přehlíženo – dokud je neobjeví buď náhodou, nebo náhledem psychiatra, který ADHD rozumí. Komorbidity u žen s ADHD, které odkazují na přítomnost ADHD a např. deprese či úzkosti, mohou u žen s ADHD zhoršit příznaky nepozornosti, impulzivity a hyperaktivity

U žen s nediagnostikovanou ADHD existují vážné fyzické a duševní zdravotní následky. Ženy, které neví, že se u sebe s tímto problémem potýkají, mají tendenci vydělávat méně než jejich vrstevnice a je méně pravděpodobné, že budou mít stabilní zaměstnání. Navíc je u nich vyšší šance stát se alkoholiky, neplánovaně otěhotnět nebo se v těžších případech dostat do vězení. V jedné studii 23,5 % žen s ADHD dokonce uvedlo, že se již dříve pokusily o sebevraždu, na rozdíl od 3,3 % žen bez ADHD. 

Jak dlouho trvá depersonalizace

RYSY ADHD

Obecně se jedná o následující rysy:

 1. Snadno se rozptýlíte a zajímáte se o více věcí současně. Máte tím potíže soustředit se jen na jednu věc.
 2. Zvýšená tvořivost.
 3. Dezorganizace a zapomětlivost.
 4. Zrychlené myšlení.
 5. Pocit extrémní energie.
 6. Ztrácíte pojem o čase.
 7. Přechod na další úkol, aniž by byl dokončen ten první.
 8. Prokrastinace.
 9. Nahlížíte na svět jedinečným pohledem.
 10. Problém s dodržováním pokynů.

Zatímco rysy nepozorného ADHD jsou stejné pro muže i ženy, u žen může být obtížnější je identifikovat. Je to proto, že některé rysy nepozorného ADHD mohou být podobné rysům jiných duševních poruch, jako je úzkost a deprese.

Negativní Příznaky ADHD u žen

V prvé řadě je třeba odlišit poruchy pozornosti od syndromu vyhoření. Řada vyhořelých žen se mylně domnívá, že trpí ADHD.

Příznaků ADHD si můžete všimnout v mnoha různých oblastech svého života. Některé z těchto příznaků mohou být horší nebo nápadnější v určitých kontextech, například v práci nebo ve škole. Možná zjistíte, že trávíte spoustu času a úsilí, abyste vypadali „normálně“, ale může se jednat o následující rysy:

Jak na sebelásku?
 1. Snadno se cítíte přehlceni a nadměrně stimulováni, až to jde mimo kontrolu.
 2. Přílišná fixace na věci, které brání dosažení dlouhodobých cílů.
 3. Nepořádek.
 4. Potíže s detaily a organizací.
 5. Pocit nekontrolovatelnosti a bezmoci.
 6. Úspěchy zaostávají za schopnostmi, talentem nebo potenciálem.
 7. Zapomínáte na triviální detaily.
 8. Jste neschopni vést konzistentní, pravidelný život.
 9. Často mívá pocit napětí a sníženou neschopnost se uvolnit.
 10. Vnímáte samu sebe jako línou, roztěkanou a potýkáte se s pocity nedostatečnosti.

Jak vypadají vztahy a sociální život?

Existují jisté problémy, kterým mohou lidé se zvýšenou nepozorností čelit. Tyto výzvy mohou být obtížnější a frustrující, protože školy, zaměstnání a sociální normy často neberou v úvahu lidi, kteří jsou neurodivergentní. 

Možná si přejete, abyste byli lepší kamarádkou, partnerkou nebo matkou ve smyslu, abyste méně zapomínali a měli věci pod kontrolou. Možná někdy zapomínáte uvařit, dostavit se na rande nebo ztrácíte věci. Vaše okolí ale očekává více důslednosti a spolehlivosti. Tím, že se to neděje, mohou si lidé o vás myslet, že vás to nezajímá.

V dětství jste byli příliš divocí, neklidní. Měli jste tolik energie a rádi jste byli zabráni do hry. V dospělosti pro vás může být složitější orientovat se ve společenských pravidlech a diplomatickém jednání. Okolí z vás může mít dojem, že mluvíte více než kdokoli jiný, koho znají. 

I když jste pravděpodobně upovídaní, možná neradi chodíte na večírky a jiná společenská setkání, abyste se neztrapnili. Stává se vám, že vaše mysl během konverzace odbíhá, zejména v situacích, kdy nemluvíte vy nebo nejde o téma, které považujete za velmi zajímavé.

Jak se projevuje anorexie?

Zaměstnání a škola

Charakter žen se sníženou pozorností může ztížit soustředění během dlouhých přednášek a/nebo dokončení úkolů v termínu.

Stejně tak to může ztížit plnění pracovních úkolů nebo přizpůsobení se společenským normám kancelářského prostředí. Nicméně i lidé s ADHD mohou být úspěšní a adaptibilní. Je jen potřeba si promluvit se svým manažerem nebo nadřízeným o způsobech, které vám můžou pomoct dokončit práci co nejefektivněji (třeba odstraněním zbytečných rušivých vlivů).

Jak se svým ADHD pracovat?

 1. Pokud se naučíte své ADHD mít pod kontrolou, díky impulzivitě a spontánnosti může být váš život více dobrodružný a inspirující.
 2. Jste přirozeně kreativní a vidíte svět jedinečným náhledem. Díky tomu můžete přinášet do společnosti jedinečná řešení.
 3. Jste naladěni na svůj vnitřní semafor. Znáte tak mnohem lépe své limity, potřeby, libosti. Pokud zvolíte vhodný způsob, můžete si tím život více řídit podle svých zájmů a tužeb.

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

MÁME TU PRO VÁS TAKÉ

test ADHD

Test je zdarma.
Odpovězte prosím na níže uvedené otázky. Zakroužkujte vždy odpověď, která nejlépe popisuje, jak jste se za posledních 6 měsíců cítili a chovali.