Kdy se nechat hospitalizovat na psychiatrii?

Kdy se nechat hospitalizovat na psychiatrii?
Sdílejte s přáteli

Pokud si nejste jistí,  zda je pro váš stav nutná hospitalizace nebo ji prozatím odmítáte, doporučujeme objednat se k šikovnému psychoterapeutovi. Ten vám pomůže vaše stavy zvládnout, posoudí jejich závažnost a nabídne vhodné cesty přímo na míru vašim potřebám tak, aby vás to co nejméně zatížily a přinesly léčebný efekt.

Pod psychiatrickou léčebnou si řada lidí představí temné a ponuré místo plné těžce neschopných lidí. Současné psychiatrické léčebny však tomuto stereotypu zdaleka neodpovídají a nabízejí řadu služeb lidem s prakticky všemi druhy duševních poruch. Průměrná doba pobytu v psychiatrické léčebně je asi sedm dní, s primárním cílem stabilizace.

Psychiatrická hospitalizace není všelékem na poruchy duševního zdraví, ale může být prvním krokem k tomu, abyste se vrátili na správnou cestu

Určena pro osoby s duševními poruchami nebo nemocemi, které nemohou zůstat doma (ve svých domovech nebo u příbuzných) a jsou nebezpeční sobě nebo svému okolí:

 • výhružky sebevraždou,
 • předávkování drogami,
 • výhrůžky násilím členům rodiny,
 • psychóza
 • a neschopnost zajistit si základní péči o sebe.

Dalším důvodem hospitalizace je, kdy jejich chování postrádá soudnost (např. osoba, která projevuje trapnou nebo výhružnou řeč těla); dále pokud je intenzita příznaků je vysoká a je nutný intenzivní dohled.

Některé z psychiatrických léčeben a všeobecných nemocnic mají speciální hospitalizační oddělení pro děti a mládež. V této souvislosti jsou děti definovány jako děti ve věku do 12 let a mládež ve věku 12-18 let.
Existují situace, kdy může být hospitalizace a/nebo léčba vynucena bez souhlasu pacienta. 
 

Z hlediska psychiatrie se jedná většinou o stav, kdy „pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak“. Další možností je pak soudem nařízené ochranné ústavní léčení, které je také nedobrovolné.

Nedobrovolná hospitalizace představuje omezení na svobodě, a proto je nutné tuto skutečnost nahlásit soudu. Toto nahlášení je nutné zajistit do 24 hodin od přijetí a děje se většinou odesláním vyjádření přijímacího lékaře na místní soud. Soud na podkladě tohoto hlášení zahájí tzv. detenční řízení neboli řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče a držení v ústavu zdravotnické péče, v rámci kterého je klientovi přidělen právní zástupce. 

Soud musí v rámci detenčního řízení do 7 dnů rozhodnout, zda shledal za splněný některý ze zákonných důvodů nedobrovolné hospitalizace.

Soud může nařídit nedobrovolnou hospitalizaci nezletilého (pokud jsou splněny určité podmínky). 

Psychiatricky hospitalizovaná osoba má právo na informace o své nemoci, diagnóze, požadované léčbě a možnosti volby mezi léčbou, podmínkách, za kterých bude léčba poskytnuta, rizicích léčby, očekávaný proces zotavení, délka pobytu v nemocnici nebo délka doporučené léčby v různých rámci komunity nebo během hospitalizace, to vše závisí na lékařském a odborném posouzení lékaře.‎ 

Kdy je vhodná hospitalizace?

Psychiatrická hospitalizace je krátkodobá pohotovostní péče, což z ní činí přijatelnou možnost pro lidi, kteří se potýkají s depresemi nebo duševními poruchami, které neovlivňují každodenní fungování. Do psychiatrické léčebny se může dobrovolně přihlásit každý a někteří lidé zjistí, že krátkodobá intenzivní péče je nejlepší způsob, jak získat správnou diagnózu a přísný léčebný plán.

Obecně lze říci, že psychiatrická hospitalizace funguje nejlépe u lidí, kteří ohrožují sebe nebo ostatní. Výhrůžky sebevraždou, předávkování drogami, výhrůžky násilím členům rodiny, psychóza a neschopnost zajistit si základní péči o sebe, to vše může být důvodem k hospitalizaci dítěte i dospělého.

Nejčastější důvody hospitalizace

 • Těžká deprese – Těžká deprese je jedním z nejčastějších důvodů, proč se lidé hlásí do psychiatrické léčebny. Když někdo bojuje s depresí, začne se cítit beznadějně a ohromeně. Často mají sebevražedné myšlenky, nejsou schopni se soustředit a začínají ztrácet zájem o všechny aktivity. 
 • Závažné záchvaty paniky – Závažná úzkost a opakující se záchvaty paniky mohou být vysilující. Když se úzkost stane neúprosnou, není neobvyklé cítit zoufale touhu po nějaké úlevě. 
 • Sebevražedné myšlenky – lůžkové psychiatrické léčebny vám mohou pomoci zůstat v bezpečí, když se myšlenky na umírání stanou vážnými. 
 • Nervové zhroucení – Když má člověk pocit, že se nervově zhroutil, často jde o kombinaci těžké deprese a úzkosti. Tato kombinace problémů s duševním zdravím často vede ke krizi, která vyžaduje intenzivnější léčbu. 
 • Bipolární porucha – bipolární porucha byla v minulosti nazývána maniodepresí. Když je někdo bipolární, často bojuje s výkyvy nálad, které kolísají mezi extrémními maximy (mánie) a extrémními minimy (deprese). Tyto změny nálady mohou být tak rušivé, že může být obtížné fungovat. 
 • Halucinace nebo bludy – Halucinace nebo bludy mohou naznačovat, že někdo bojuje se schizofrenií nebo nějakou jinou formou psychózy. Aby tyto halucinace dostal pod kontrolu, může být nutná hospitalizace v nemocnici.
 • Vražedné myšlenky – Pokud máte vážné vražedné myšlenky, hospitalizace v nemocnici může pomoci udržet vás a vaše okolí v bezpečí.
 • PTSD – Posttraumatická stresová porucha může být vysilující. Časté vzpomínky a ohromující pocity mohou způsobit krizi duševního zdraví, která vyžaduje intenzivní léčbu. 
 • Alkoholismus a závislost – Zneužívání alkoholu a zneužívání návykových látek může být tak závažné, že je nutná hospitalizace. Hospitalizace a rezidenční léčba mohou pomoci s detoxem a mohou vám pomoci prolomit cyklus závislosti. 
Kdy se nechat hospitalizovat na psychiatrii?

Typy léčby v krizi duševního zdraví

Porozumět různým typům léčby, které jsou k dispozici (nejen hospitalizace), vám mohou pomoci se orientovat v systému poskytovatelů duševní péče.  Ve skutečnosti může většina lidí získat potřebnou pomoc, aniž by byli přijati do psychiatrické léčebny. Skvělou alternativou může být částečná hospitalizace a intenzivní ambulantní léčba. 

 • Individuální terapie – Mnoho lidí je schopno řešit své potřeby duševního zdraví spoluprací s licencovaným terapeutem. Je důležité najít terapeuta, který má zkušenosti s prací s oblastmi, které vás zajímají. Abychom našli terapeuty v oblasti Greater Houston, dali jsme dohromady zdrojové knihy, které poskytují informace o terapeutech a jejich specializacích. 
 • Rodinný terapeut – Rodinní terapeuti vám mohou pomoci vypořádat se s krizí duševního zdraví, která se týká rodiny. Ať už hledáte párovou terapii nebo terapii pro celou rodinu, může vám pomoci licencovaný rodinný terapeut. 
 • Řízení léků – Léky mohou být užitečné, zejména během krize duševního zdraví. Psychiatři jsou lékaři, kteří se specializují na léčbu poruch duševního zdraví. 
 • Programy částečné hospitalizace (PHP) nebo intenzivní ambulantní léčebné programy (IOP) – Když individuální terapie nestačí, může pomoci PHP nebo IOP. Intenzivní ambulantní programy vám umožňují získat intenzivní léčbu, aniž byste museli být hospitalizováni v psychiatrické léčebně. 
 • Lůžkové psychiatrické léčebny – Pokud jste aktivně sebevražední nebo vražední, hospitalizace v nemocnici vám může zachránit život. Většina lůžkových léčebných programů je krátkodobě zaměřená, takže léčba obvykle trvá méně než týden. Jakmile opustí lůžkový program, většina lidí pokračuje v léčbě v ambulantní léčbě nebo programech částečné hospitalizace. 

Kdy se přihlásit do psychiatrické léčebny?

Zatímco většina lidí může získat potřebnou pomoc při práci s terapeutem, psychiatrem nebo návštěvou ambulance či programem částečné hospitalizace, někteří lidé potřebují hospitalizaci. Pokud se u sebe potýkáte s myšlenkami na sebevraždu nebo vraždu, měli byste se okamžitě přihlásit do nejbližší psychiatrické léčebny. Pokud trpíte halucinacemi nebo nejste schopni dostat své nálady pod kontrolu v ambulantním prostředí, i zde je vhodná hospitalizace. Pokud se vám také nedaří prolomit koloběh závislosti ambulantně, pak je pravděpodobně nutná ústavní léčba. Pokud si nejste jisti, zda splňujete kritéria pro hospitalizaci na lůžku, kontaktujte místní psychiatrickou léčebnu a ta posoudí vaše aktuální potřeby a učiní příslušná doporučení.

 

O poskytovateli péče se můžete sami rozhodnout, nicméně v praxi vám je někdy psychiatrické zařízení přiděleno z kapacitních důvodů nebo kvůli omezenému provozu. Obraťte se proto nejlépe na zařízení nejbližší vašemu bydlišti.

 1. Psychiatrická nemocnice Bohnice
  • tel: 284016144, 111
  • adresa: Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8
 2. Psychiatrická klinika 1.LF UK a VF
  • tel: 224961111
  • adresa: Ke Karlovu 11, 121 08 Praha
 3. Národní ústav duševního zdraví
 4. Psychiatrické oddělení, Vojenská fakultní nemocnice Praha (Ústřední vojenská nemocnice Praha)
  • tel: 973 208 333
  • adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
 5. Dětské a dorostové detoxikační centrum, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
  • tel: 257 197 111
  • adresa: Vlašská 336/36, 118 33 Praha 1 – Malá Strana
 6. Dětská psychiatrická klinika 2.LF UK a FN Motol
 1. Národní ústav duševního zdraví
 2. Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
 1. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
  • tel.: 377 813 114-8, 377 813 418
  • Ústavní 2, Dobřany 334 41
 2. Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Plzeň
 3. Psychiatrické oddělení, Klatovská nemocnice a.s.
 1. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
 2. Psychiatrická léčebna Petrohrad –
 3. Psychiatrické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
  • tel.: 477 111 111
  • Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem
 4. Psychiatrické oddělení, Nemocnice Most
 5. Dětská psychiatrická nemocnice Louny
 1. Psychiatrické a psychoterapeutické oddělení Nemocnice Ostrov

  • tel.: 800 251 251 (infolinka nemocnice), 739 380 251 (psychiatrická infolinka)

  • U nemocnice 1161, Ostrov – Karlovy Vary

 1. Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • tel.: 495 833 183
  • Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
 2. Léčebna návykových nemocí v Nechanicích, detašované pracoviště Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
 3. Psychiatrické oddělení, Nemocnice Nové Město n. Metují
  1. tel.: 491 419 020
  2. T. G. Masaryka 367, 549 01 Nové Město nad Metují
 1. Psychiatrická nemocnice Jihlava
 2. Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
  • tel.: 569 478 111
  • adresa: Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod
 3. Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš
  • tel.: 566 531 431
  • adresa: U Stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš
 4. Psychiatrická léčebna v Jemnici, PATEB s.r.o.
 1. Psychiatrická léčebna Lnáře
 2. Psychiatrická nemocnice Písek
 3. Psychiatrické oddělení, Nemocnice České Budějovice
  • tel.: 387 87 11 11
  • B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
 4. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
 5. Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
  • tel: 380 739 131
  • Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov
 6. Psychiatrické oddělení, Nemocnice Tábor, a.s.
 1. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava
 2. Psychiatrická nemocnice v Opavě
 3. Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
 1. Klinika psychiatrie, FN Olomouc
 2. Psychiatrická léčebna Šternberk
 3. Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc
 1. Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno
 2. Psychiatrická nemocnice Brno
 3. Detašované pracoviště Slavkov
 4. Psychiatrické oddělení, Nemocnice Znojmo
 5. Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Brno
 1. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Zdroj: Psychiatrie.cz

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.