Mgr. Bc. Stanislava Marešová

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

Mgr. Bc. Stanislava Marešová
Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

terapeut a poradce

Jak pracuji? Vycházím z osobní zkušenosti, že posunout, růst a měnit se můžeme nejlépe ve vztazích, které navozujeme, pěstujeme a budujeme. Moje práce s dětskou duší mě stále nesmírně naplňuje a cítím v ní své poslání. Terapeutický vztah je zde založen na autentičnosti a pravdivosti, do práce s dětmi v rámci terapie hrou u skupin vnáším své zkušenosti volnočasových aktivit, které jsem pro děti pořádala. Při své práci hodně dám na ladění a rezonanci těla s duší  např. při relaxačních technikách, T.R.E. metodě a jiné práci s tělem v rámci prožitku sebevnímání. Ráda využívám  expresivní techniky i z jiných ter.směrů, v nichž se stále průběžně vzdělávám (traumatoterapie, biosyntéza, gestalt aj.). Nedílnou součástí mé práce (zejména s dětmi v ústavní výchově) je animoterapie a to jak s drobným zvířectvem, tak canisterapie s mým zlatým retrieverem. Jsem ve druhé polovině dlouhodobého sebezkušenostního výcviku psychodynamické terapie dle tradic SUR a ucházím se o místo v ročním výcviku ACT terapie dle 3.směru KBT.

 

S čím vám pomohu?

Můj příběh

Po mnohaleté praxi ve školství, kde jsem pracovala dlouhých 17 let nejen jako speciální pedagog, ale také jaké metodik prevence, mentor a lektor, jsem po vlastních silných rodinných změnách odešla pracovat do zařízení ústavní výchovy k dětem a dospívajícím jako etoped a terapeut. Moje vlastní zkušenosti z dětství, kde se objevila šikana i pocity odcizení, vlastní terapeutická zkušenost již v dospívání a sebezkušenost s paliativní péčí u nejbližšího příbuzného, mě formovaly a pomáhaly růst. Své místo jsem nyní našla v etopedické a terapeutické péči o děti a dospívající, ale stále více vnímám i potřebu práce se širším systémem. Na druhou stranu vnímám i potřebu práce a pomoci klientům, kteří nemají tak specifické životní příběhy jako děti v ústavní výchově, zejména práci s mladými dospělými. Moji srdeční záležitostí jsou skupiny, jak vrstevnické tak terapeutické, v nichž bych ráda propojila své dosavadní vzdělání i sebezkušnost. Další oblastí, o níž se aktivně zajímám, je problematika závislostního chování a to jak látkového, tak i nelátkového, jakožto reakce na trauma.

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

 • Žurnalistika (Bc. titul z filozofické fakulty Univerzity Palackého)

 • Speciální pedagog (Mgr. titul z pedagogické fakulty Univerzity Palackého)

 • další: Pedagog volného času (certifikace dle MŠMT). Postupně jsem si k aprobaci psychopedie a etopedie dodělala další specializační studia, která mě opravňovala k široké škále práce s handicapovanými vč. studia metodika prevence.

 •  

Výcviky, kurzy:

 • Dlouhodobý výcvik psychodynamický dle SUR (PhDr. Kalvinský a PaedDr. Ptáčková)

 • Trauma a následky – terapeutický přístup založený na somatickém a symbolickém fokusování (PhDr. Jochmanová)

 • Improvizující terapeut (Mgr. Krčmářová, Mgr. Andrášik)

 • Rodinná diagnostika a terapie (doc.PhDr. Karel Balcar, Csc.)

 • Rodinná Gestaltterapie (PhDr. Jan Knop)

 • Psychohygiena pomocí techniky TRE – napětí, stres a trauma uvolňující cvičení (Bc. Horsáková)

 • Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním  – poradenství (Mgr. Mohaplová)

 • Vzdělání lektorů a mentorů (mentorské dovednosti 56 hodin – PhDr. Cpinová)

 • a další z dřívější doby zejména pro spec. pedagogickou praxi a diagnostiku nutné certifikáty a osvědčení. 

Objednat se


Pha 1 | online & phone

Další zajímavé články

Panická úzkost v noci
Blog

Jak přežít syndrom prázdného hnízda?

…neboli syndrom opuštěného hnízda. Řada lidí může projít od puberty do menopauzy bezbolestně. Naproti tomu lidem, kteří nejsou spokojeni se svým životem, prací, materiálním postavením,

Syndrom prázdného místa
Blog

Moje děti vylétly z hnízda a těžko se s tím vyrovnávám

Syndrom prázdného hnízda se může projevovat různými způsoby v závislosti na dynamice rodiny a osobních situacích. Níže jsou dva příklady syndromu prázdného hnízda a doporučení pro

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Máme pár poslední míst na září 2022!

Přihláška na skupinovou terapii