Mgr. Bc. Stanislava Marešová

Mgr. Bc. Stanislava Marešová
Sdílejte s přáteli

terapeut a poradce

Jak pracuji? Vycházím z osobní zkušenosti, že posunout, růst a měnit se můžeme nejlépe ve vztazích, které navozujeme, pěstujeme a budujeme. Moje práce s dětskou duší mě stále nesmírně naplňuje a cítím v ní své poslání. Terapeutický vztah je zde založen na autentičnosti a pravdivosti, do práce s dětmi v rámci terapie hrou u skupin vnáším své zkušenosti volnočasových aktivit, které jsem pro děti pořádala. Při své práci hodně dám na ladění a rezonanci těla s duší  např. při relaxačních technikách, T.R.E. metodě a jiné práci s tělem v rámci prožitku sebevnímání. Ráda využívám  expresivní techniky i z jiných ter.směrů, v nichž se stále průběžně vzdělávám (traumatoterapie, biosyntéza, gestalt aj.). Nedílnou součástí mé práce (zejména s dětmi v ústavní výchově) je animoterapie a to jak s drobným zvířectvem, tak canisterapie s mým zlatým retrieverem. Jsem ve druhé polovině dlouhodobého sebezkušenostního výcviku psychodynamické terapie dle tradic SUR a ucházím se o místo v ročním výcviku ACT terapie dle 3.směru KBT.

 

S čím vám pomohu?

Můj příběh

Po mnohaleté praxi ve školství, kde jsem pracovala dlouhých 17 let nejen jako speciální pedagog, ale také jaké metodik prevence, mentor a lektor, jsem po vlastních silných rodinných změnách odešla pracovat do zařízení ústavní výchovy k dětem a dospívajícím jako etoped a terapeut. Moje vlastní zkušenosti z dětství, kde se objevila šikana i pocity odcizení, vlastní terapeutická zkušenost již v dospívání a sebezkušenost s paliativní péčí u nejbližšího příbuzného, mě formovaly a pomáhaly růst. Své místo jsem nyní našla v etopedické a terapeutické péči o děti a dospívající, ale stále více vnímám i potřebu práce se širším systémem. Na druhou stranu vnímám i potřebu práce a pomoci klientům, kteří nemají tak specifické životní příběhy jako děti v ústavní výchově, zejména práci s mladými dospělými. Moji srdeční záležitostí jsou skupiny, jak vrstevnické tak terapeutické, v nichž bych ráda propojila své dosavadní vzdělání i sebezkušnost. Další oblastí, o níž se aktivně zajímám, je problematika závislostního chování a to jak látkového, tak i nelátkového, jakožto reakce na trauma.

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

 • Žurnalistika (Bc. titul z filozofické fakulty Univerzity Palackého)

 • Speciální pedagog (Mgr. titul z pedagogické fakulty Univerzity Palackého)

 • další: Pedagog volného času (certifikace dle MŠMT). Postupně jsem si k aprobaci psychopedie a etopedie dodělala další specializační studia, která mě opravňovala k široké škále práce s handicapovanými vč. studia metodika prevence.

 •  

Výcviky, kurzy:

 • Dlouhodobý výcvik psychodynamický dle SUR (PhDr. Kalvinský a PaedDr. Ptáčková)

 • Trauma a následky – terapeutický přístup založený na somatickém a symbolickém fokusování (PhDr. Jochmanová)

 • Improvizující terapeut (Mgr. Krčmářová, Mgr. Andrášik)

 • Rodinná diagnostika a terapie (doc.PhDr. Karel Balcar, Csc.)

 • Rodinná Gestaltterapie (PhDr. Jan Knop)

 • Psychohygiena pomocí techniky TRE – napětí, stres a trauma uvolňující cvičení (Bc. Horsáková)

 • Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním  – poradenství (Mgr. Mohaplová)

 • Vzdělání lektorů a mentorů (mentorské dovednosti 56 hodin – PhDr. Cpinová)

 • a další z dřívější doby zejména pro spec. pedagogickou praxi a diagnostiku nutné certifikáty a osvědčení. 

Objednat se


Pha 1 | online & phone

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.