Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Sdílejte s přáteli

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024

Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra stresu současných zkoušek má nepochybně významný dopad na bio-psycho-sociální vývoj a duševní zdraví mladých studentů.

Z praxe psycholožky v psychologické poradně Právnické fakulty UK a psychoterapeutky pracující s adolescenty a mladými dospělými mohu poukázat na význam stresových faktorů vzdělávacího systému ještě z období před novelou zákona o JPZ. Současné změny situaci ještě zkomplikovaly. Stresory, jako jsou (a) vlastní aspirace studenta, učitelů i rodičů, (b) časově i finančně nákladná předpříprava na učební úkoly a (c) samotný průběh přijímacího řízení, jsou nově posíleny o stresové faktory JPZ. Některé z těchto faktorů mají samy o sobě na studenty diskriminační nebo dekompenzační dopad.

V říjnu 2023 proběhl pod střechou NUDZ ve spolupráci s Českou školní inspekcí národní monitoring, který dospěl k alarmujícím 40 % duševních obtíží u dospívajících. Ve střední a východní Evropě nemají tato čísla obdoby a je pro mě proto překvapivým otazníkem, proč nebyla tato iniciativa zohledněna v integraci JPZ. Zejména čísla týkající se žáků devátých tříd: „Z průzkumu vyplývá, že víc jak 50 % žáků devátých tříd v ČR projevuje známky zhoršeného well-beingu,” nechal se slyšet analytik monitoringu Matěj Kučera (NUDZ).

Dosavadní míra nároků na mladé studenty způsobuje nárůst projevů vyhoření, depresivního a úzkostného ladění, demotivace, nízké sebedůvěry a vzdání se uplatnění vlastního potenciálu. Lidská psyché disponuje v tomto věku jistou mentální kapacitou a dlouhodobý nižší přetlak nebo akutní vysoký má značně negativní dopad na duševní zdraví.

Přijímací testy jsou v současné době koncipované způsobem, kdy je student nad rámec standardních školních povinností nucen vynakládat po určité období značné úsilí na přípravu. Po tomto období by měla správně přijít co nejdříve úleva, resumé, ukončení procesu a následovat regenerace. Jelikož se student výsledky dozvídá po 30 dnech, prodlužuje se jeho zvýšená stresová hladina na dobu, která je významná pro potenciální spuštění duševních potíží. U podporujících, výkonových či ambiciozních rodin tento stres dopadá dokonce na celý rodinný systém, který by správně měl pro studenta naplňovat kompenzační či podpůrnou roli. 

Prodloužení přijímacího procesu, nerovné příležitosti pro všechny dospívající a navýšení nároků vedou k vysoké nejistotě ohledně budoucnosti, rezignaci či vyčerpání.

Vzhledem k nedávným událostem, jež více či méně významně dopadaly na dětskou a adolescentní psychiku (izolace během COVIDu, existenciální nejistota díky válce na Ukrajině), neshledávám JPZ z pohledu péče o mladší generaci jako krok vpřed. Vzdělávací systém by měl v současné době směřovat cestou doléčování a stabilizace nikoliv expanze, jak se ovšem plošně děje.

S přáním hezkého dne všem čtenářům

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.