TERAPEUT, PORADCE

Mgr. Tomáš Legát

S čím vám pomohu?


Úzkost, deprese, stres.
Sebepřijetí, sebehodnota.
Osobnostní rozvoj člověka.
Hledání životního smyslu.
Úloha spirituality v životě.

Jak pracuji?

Pomáhám lidem v různých životních peripetiích nalézt sebe a další smysluplné pokračování jejich životních příběhů. Respektuji osobnost člověka a svobodu, kterou máme k utváření našich životů. Důležitou roli v mém přístupu hraje vztah a důvěra s ním spojená. Empatie a ochota naslouchat patří k postojům, na které kladu ve své práci velký důraz. Osobnost každého člověka v sobě skrývá velký potenciál, který se snažím společně se svými klienty objevovat a dále rozvíjet.

Vzdělání

Sociální práce, Filozofické fakulta, Univerzita Hradec Králové (Mgr.)
Sociální patologie a prevence, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (Bc.)


Supervize:
Individuální terapeutická supervize v přístupu zaměřeném na člověka


Kurzy a výcviky:
Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (Český institut PCA) – člen výcvikového programu
Kurz Integrované psychoterapie (PSIN, z.s.)
Fokus Praha z.ú. – Psychiatrické minimum
Fokus Praha z.ú. – Práce s klientem s poruchou osobnosti
Fokus Praha z.ú. – Komunikace člověk s depresí
SEMIRAMIS z.ú. Výcvikový kurz pro lektory Programu dlouhodobé primární prevence Centra primární prevence SEMIRAMIS z.ú.

Praxe:
Fokus Praha, z.ú.- Sociální pracovník Komunitního týmu
Lektor Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování v Centru primární prevence Královéhradeckého kraje SEMIRAMIS z.ú.
Laxus o. s. – K-centrum Hradec Králové – stáž
Léčebna návykových nemocí Nechanice (detašované pracoviště Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové) – stáž
Denní stacionář na psychiatrické klinice ve Fakultní nemocnici Hradec Králové –stáž

Chci sezení s Tomášem

Souhlasíte s odesláním vašich osobních údajů ve smyslu GDPR, abychom vás mohli zpětně kontaktovat.

Můj příběh


Od svého dětství jsem byl obklopen lidmi, kteří se snažili smysluplným způsobem pomáhat svému okolí. Ochota vidět nejenom sebe, ale i druhé se svými radostmi a starostmi byl postojem, který mne dovedl nejprve k vysokoškolskému studiu sociální práce a posléze k zapojení se do výcviku v oblasti poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta. Práce s lidmi mi dala do života mnoho impulsů, které se snažím naplňovat. Důvěra ve vztazích, úcta k člověku i ochota jej přijmout takového, jaký je, jsou postoje, se kterými se snažím přistupovat k druhým lidem. Výzva prožít smysluplným způsobem svůj život, je výzvou, kterou se snažím ve vztahu k sobě i k druhým v malých i velkých příbězích, které život přináší, naplňovat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *