TERAPEUT, PORADCE

Mgr. Petra Jonášová

S čím vám pomohu?


Hledání smyslu života.
Deprese.
Sociální fóbie, úzkosti.
Následky traumat z dětství syndromu CAN.
Problémy ve vztazích.
Hledání vlastní jedinečnosti.
Pocity méněcennosti.
Anorexie
 

Jak pracuji?

Hlavní technika, kterou používám je vytvoření terapeutického vztahu, kde se snažím poskytnout klidné a bezpečné prostředí, které otevírá důvěru u klienta. 

Ke každému klientovi přistupuji individuálně a vyhledávám způsoby, které mu budou vyhovovat. 

Díky prožití různých osobních životních zkušeností se během terapie dokážu vcítit do klienta a porozumět tomu, co doopravdy ve svém životě prožívá. Pokud je klient během terapie přístupný k symbolům, využívám někdy prvky z arteterapie. 

Vzdělání

 • Vyšší odborná zdravotnická škola Hradec Králové (DiS.)
 • Sociální práce se zaměřením na aplikovanou komunikaci a psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (Mgr.)

Supervize:
Skupinová supervize v daseinsanalytickém směru (MUDr. Zuzana Pinďáková)


Kurzy a výcviky: 

 • Pětiletý sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii zaměřený na daseinsanalýzu 520 hodin
 • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný
 • Strach v sociálních situacích a kognitivně – behaviorální terapie (Mgr. Katarína Durecová)
 • Poruchy osobnosti a kognitivně – behaviorální terapie (Mgr. Katarína Durecová)
 • Transakční analýza (PhDr. J. Libra)
 • Tvarová terapie u dětí (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)

Praxe:

 • 2012 – 2017 – 520 hodin psychoterapeutického výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii Daseinsanalytického směru
 •  2013 – Centrum krizové intervence o.s., POVÍDEJ, náplň pracovní činnosti: spolupráce s psychology během krizové intervence a s klienty, kteří se dostali do životní krize. 
 • 2013 – 2014 – Women for Women, náplň pracovní činnosti: osobní mentor pro osoby, které mají obtíže získat zaměstnání a udržet se na trhu práce. 
 • 2014 – DIAKONIE ČCE, náplň pracovní činnosti: asistence klientům s mentálním hendikepem při praktických dovednostech – vaření, výtvarné činnosti. 
 • 2014 – 2015 – ZVONEČEK, náplň stáže: asistence klientům s mentálním henkikepem při běžných každodenních činnostech, které vedou k osamostatnění.
 • 2015 – 2016 – Dětské krizové centrum, náplň stáže: pozorovatel psychologických šetření u dětí, které, se staly obětí syndromu CAN (psychické, fyzické týrání a sexuální zneužívání), psychoterapie
 •  2016 – 50 hodin kurzu : práce s traumatem a krizová intervence
 • 2017 – 50 hodin kurzu: základy koučování
 • 2017 – Prostor plus – sociálně aktivizační služby u osob, které mají zkušenost se závislostí na návykových látkách
 • 2021 – Prostor plus – individuální psychoterapie s mladistvými
Chci sezení s Petrou

Souhlasíte s odesláním vašich osobních údajů ve smyslu GDPR, abychom vás mohli zpětně kontaktovat.

Můj příběh


K psychoterapii jsem se dostala poněkud zvláštním způsobem. Od dětství mě bavilo výtvarné umění, docházela jsem devět let na základní uměleckou školu a poté jsem se rozhodla pro studium zubní laborantky, abych se mohla realizovat v kreativitě.
Během studia zdravotní školy jsem se začala zajímat o lidské tělo, o to, jak funguje, jaké jsou příčiny různých onemocnění a jak je léčit. Bylo mi záhadou, že někteří lidé cítí fyzické bolesti a po vyšetření jsou zcela zdraví. Tato myšlenka mě navedla k hledání odpovědi, jak nás od dětství částečně ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme, jakými způsoby chování si vytváříme různé duševní a somatické obtíže. Během studia zdravotní školy jsem se začala zajímat více o psychosomatiku, kdy jsem se přiklonila k názoru, že naše fyzické zdraví je propojeno s naším duševním zdravím. 
 ,,Tělo je kompas duše“ 

Diskuze