PSYCHOLOG, TERAPEUT, PORADCE

Mgr. Markéta Šplíchalová

S čím vám pomohu?


Úzkost, stres.
Potíže se spánkem.
Smutek, únava, deprese, osamělost.
Sebevědomí.
Řešení obtížných životních situací.
Problematika demence a rodinných pečujících.
 

Jak pracuji?

Už během studia psychologie jsem se věnovala poradenství rodinám, které se ocitly v leckdy nové a neznáme situaci péče o jejich blízkého s poruchami paměti, s demencí. Do dnes se setkávám a pracuji s tématy řešení nových obtížných životních situací, potřebou zorientovat se a vypořádat se s nastalými změnami. Rovněž jsem v psychoterapeutickém výcviku kognitivně behaviorální terapie, což je moderní psychoterapeutický směr, který je založen mimo jiné na práci s myšlenkami a přesvědčeními o sobě samém i svém okolí. KBT pomáhá identifikovat a měnit chybné či nefunkční smýšlení a přesvědčení a pomoci i ke změně chování a emocí. Při práci je ale pro mě neméně důležitý terapeutický vztah, založený na důvěře a bezpečí moci sdělit, co klient potřebuje bez hodnocení a předsudků.

Vzdělání

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor psychologie


Supervize:
Individuální terapeutická supervize v kognitivně-behaviorálním směru.


Kurzy a výcviky: 

  • 2016 – dosud Kognitivně behaviorální psychoterapeutický výcvik, prof. Praško, PhDr. Šlepecký
  • 2018 Krizová intervence pro 21.století I.stupeň, MUDr. Kačeňák
  • 2016 – dosud Česká alzheimerovská společnost o.p.s, konzultace, psychologické poradenství
  • 2014 Stáž na oddělení a v denním stacionáři Krizového centra RIAPS, Praha, náslechy u skupinových a individuálních sezení. 
  • Stáž na odd. léčby závislostí PLB, Praha, náslechy u skupinových a individuálních sezení.
  • Stáž v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, náslechy a účast u diagnostických vyšetření.
  • DS Háje, Praha aktivizace a rozhovory se seniory
Chci sezení s Markétou

Souhlasíte s odesláním vašich osobních údajů ve smyslu GDPR, abychom vás mohli zpětně kontaktovat.

Můj příběh


S psychologií jsem se setkala možná už na základní škole, a ačkoliv se od té doby moje zkušenosti s ní značně rozšířily, nepřestává mě zajímat i právě proto, že je to neustále rozvíjející se obor. Kromě psychologie ale mám také ráda přírodu, pohyb a výlety po okolí.

Diskuze