TERAPEUT, PORADCE

Mgr. Lucie Pokorná

S čím vám pomohu?

Úzkost, paniky, sociální fobie.
Závislostní chování u dospělých i adolescentů.
Zvládání agrese.
Nalézání vlastních zdrojů.
Sebepoškozování.
Stres, syndrom vyhoření.
Komunikace.
Deprese.
 

Jak pracuji?

Ve své práci se zaměřuji na bezpečné prostředí a navázání terapeutického vztahu. Důležité pro mne je, abyste porozuměli sami sobě a uměli se orientovat ve svých pocitech, tělesných projevech a sami nacházeli v sobě odpovědi na otázky. Myslím si, že v terapii by měl klient zažívat nehodnotící přístup, zároveň by se zde měl naučit uchopit vlastní kompetence a odpovědnost za svůj život a kroky, které podnikne. 

Vzdělání

  • PF UJEP – Sociální pedagogika (Mgr.)

Supervize:
Supervize v psychodynamickém směru (PhDr. Jiří Jakubů, PhD.)


Kurzy a výcviky: 

  • Psychodynamický psychoterapeutický výcvik
  • Kompletní krizová intervence
  • Výcvik na zvládání emocí 
  • Individuální supervize PhDr. Jiří Jakubů Ph.D

Praxe:

  • Centrum krizové intervence 2019-2021
  • Adiktologická ambulance pro děti a dospívající – 2020 – doposud
  • Lektor primární prevence – 2019 – doposud
  • Terapeut v programu na zvládání emocí – 2019 – 2021
  • Terapeut pro DOZP Sulická – 2020-doposud
Objednat se na terapii

Souhlasíte s odesláním vašich osobních údajů ve smyslu GDPR, abychom vás mohli zpětně kontaktovat.

Můj příběh

Moje cesta k psychoterapii a pomáhající profesi nebyla přímá. Nejdříve jsem své pracovní dovednosti rozvíjela v obchodní oblasti, avšak můj celoživotní pozitivní vztah k lidským příběhům a zájem o vlastní rozvoj a překonávání limitů mne dovedl až k psychoterapeutickému výcviku. Bylo to rozhodují setkání a našla jsem svoje pracovní místo. Můj zájem o lidské příběhy, které jsou pestré, se nadále prohluboval. Principy, které jsem si osvojila při výcviku vkládám i do své praxe a to je přijetí, respekt a důvěra ve vlastní pocity.
 

Diskuze