TERAPEUT, PORADCE

Mgr. Klára Vojkůvková

S čím vám pomohu?

Úzkosti, sociální a jiné fobie, přetížení v práci a syndrom vyhoření, poruchy přijmu potravy, zhoršené, pokleslé a smutné nálady, výkyvy nálad, deprese, podpůrná terapie v náročných životních situacích, panické ataky, zvládání stresu, rozvíjení komunikačních dovedností, vedení k udržení či nastolení zdravých mezilidských vztahů, pochopení psychosomatických projevů (bez organické příčiny), pomoc při přijetí a vytvoření přiměřeného náhledu na vážnou nemoc v rodině či u sebe a podpora pečujících osob.
 

Jak pracuji?

Teoretické znalosti nabyté studiem a dále získávané v odborných seminářích jsou pro mě základem kvalitní a profesionální práce, Z toho důvodu dbám na své průběžné vzdělávání a supervizi. Současně vnímám, že mé praktické zkušenosti, dovednosti a pevný terapeutický vztah jsou zásadní pro úspěšné vedení terapeutického sezení. Věřím, že bez rovnováhy mezi odborností, lidskostí, empatií a přijetím není možné dosáhnout úspěchu a zlepšení kvality života. 

Mé původní vzdělání a praxe se dotýká farmacie a fyzického zdraví, proto nikdy ve své práci nezapomínám na práci s tělem a věnuji pozornost tělesným signálům. 

Nesnažme se za každou cenu zbavit všech svých neduhů a být dokonalí a začněme si všímat svých myšlenek a emocí a tělesných projevů, dojdeme tak k náhledu a pochopení. Když cítíme, tak jsme, pojďme tedy hledat cestu k sobě. 

Vzdělání

 • Sociální práce se zaměřením na aplikovanou komunikaci a psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií 

Supervize:
Skupinová supervize v daseinsanalytickém směru (Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.)


Kurzy a výcviky: 

 • Daseinsanalyticky orientovaný výcvik (580 hod.) akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně ukončený v roce 2018
 • Základy koučování (50 hodin) získané v akreditovaném magisterském programu 
 • Práce s traumatem a krizová intervence (50 hodin) získané v akreditovaném magisterském programu 
 • Psychoterapeutická péče u roztroušené sklerózy – Mudr. Havrdová
 • Postupy v komunitní a skupinové psychoterapii, Mgr. Zlámaný, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
 • Tragická triáda Logoterapie. Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
 • Reminiscence vzpomínek při práci se seniory, Mgr. Nentwichová
 • Gestalt terapie: poznávání sebe a druhých
 • Láska a vůle v Gestalt terapii 
 • Seminář Transakční analýza
 • Základy mediace, Mgr. Eva Petráková

Praxe:

 • Psychoterapeut v domově Nová Slunečnice (psychosociální podpora pro klienty domova, podpůrná terapie pro pečující osoby)
 • Lektor a kouč odborných dovedností ve zdravotnickém zařízení 
 • Terapeutická komunita pro osoby s duševním onemocněním schizofrenního okruhu a duálních diagnóz, Mýto
 • Domov pro zrakově postižené Palata 
 • Dobrovolník v Domě světla – Česká společnost AIDS pomoci 
Objednat se na terapii

Souhlasíte s odesláním vašich osobních údajů ve smyslu GDPR, abychom vás mohli zpětně kontaktovat.

Můj příběh

Jsem tělem i duší zdravotník, a to se všemi plusy a mínusy, které s sebou toto tvrzení nese. Příliš technické uchopení zdraví, které mi nabízela farmacie, mi brzy začalo být těsné a nedávalo potřebný smysl. Psychoterapie mi naštěstí přinesla další díl pomyslné skládačky a já získala komplexnější pohled. Cesta k tomuto uvědomění byla možná příliš dlouhá a nepříjemně trnitá, ale po ní jsem došla až sem, tedy nelituji ničeho.
Dobrá fyzická kondice sama o sobě bohužel vždy neznamená vysokou kvalitu života, přestože právě o tu usilujeme především. Co tedy chybí? Kam zaměřit pozornost? Jak pomoci? Odpovědi na tyto a další otázky mě provází mou terapeutickou praxí a současně mi neustále připomínají, že nic není jednoduché a ani černobílé. Jen díky hledání odpovědí můžeme růst a posouvat se, tuto svoji pravdu přijímám s velkým očekáváním, menší obavou a hlavně pokorou.

Diskuze