Mgr. Kateřina Plchová

Terapeut, poradce
Psychodynamický přístup | Praha, Skype

S čím vám pomohu?


Stres, úzkost, deprese.
Dlouhodobě skleslá, smutná nálada střídaná případně záchvaty vzteku.
Partnerské problémy.
Osobnostní rozvoj.
Dlouhodobá závislost či nepřátelství nebo kombinace obojího ve vztazích k blízkým lidem.
Konflikty a potíže v komunikaci s ostatními lidmi.
Tendence omezovat vztahy k ostatním lidem.
Zhoršené sebehodnocení provázené pocity méněcennosti.
Hledání smyslu života a ztráta spokojenosti
nechuť či neschopnost řešit náročné situace.
Sociální fobie

Jak pracuji?

Drobné či větší rozlady, bolesti a citová zranění jsou součástí naší každodennosti. Někdy ale přerostou míru únosnou pro běžné fungování a my přestáváme na jejich zvládání stačit sami. V takové chvíli může být velmi úlevné vyhledat pomoc. A zásadní roli v psychoterapeutické pomoci hraje vztah mezi terapeutem a klientem, do nějž terapeut přináší empatii, porozumění, bezpodmínečné přijetí klienta a respekt k němu a jeho jedinečnosti. Protože pouze klient je expertem na vlastní život. Bezpečné prostředí vytvořené v terapii mu pak pomáhá porozumět souvislostem mezi současným chováním a osobní historií a reflektovat vlastní podíl na opakujících se problematických životních situacích. A to je cílem psychodynamické psychoterapie. Klient, který zvládá nároky života, cítí se v něm kompetentnější, svobodnější a šťastnější. Pracuji tak, že mám tohle všechno neustále na paměti. Především to, že základem terapie je vztah. A že pro navázání tohoto vztahu je nezastupitelným prostředkem rozhovor.

Spolu s E. Hemingwayem proto věřím, že: „Každý by měl mít někoho, s kým by si mohl upřímně promluvit, protože někdy se člověk cítí hrozně sám, ať je sebestatečnější.“

.

Vzdělání

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií


Supervize:

 • PaedDr. Michael Chytrý, Korunní 61, Praha 2
 • MUDr. Zuzana Pinďáková

Kurzy a výcviky: 

 • Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii vedený v psychodynamickém směru garantovaný PVŠPS a akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi (Mgr. J. Zlámaný, Ph.D.)
 • Tragická triáda logoterapie (Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.)
 • Osobní existenciální analýza (Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.)
 • Transakční analýza (PhDr. J. Libra)
 • Sen v jungovské psychoterapii (PhDr. L. Běťák)
 • Relaxace – autogenní trénink (Mgr. Lenka Procházková)
 • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný)

Praxe:

 • Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s. r. o., Klánova 300/62, 147 00 Praha 4
 • Prospe specifická prevence ve školách, Vyšehradská 1376/43, Praha 2, 128 00, Nové Město
 • Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8
 • Primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ Uhelný trh 4, Praha 1, lektor Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.
 • Fokus Praha, Poradenské místo CEDRA, Centrum Karlín, Nekvapilova 625/2, Praha 9
Vyzkoušet jedno sezení u Kateřiny

Zanechte kontakt a Kateřina se vám do 24 hodin ozve.

Souhlasíte s odesláním vašich osobních údajů ve smyslu GDPR, abychom vás mohli zpětně kontaktovat.

Můj příběh


Na gymnáziu jsem váhala mezi dalším studiem herectví nebo psychologie. Zvítězilo divadlo, kterému se věnuji dodnes. Později jsem vystudovala i psychoterapii, které se věnuji také. A ještě o něco později jsem začala oba obory spojovat. Jednak ve vizi divadelních inscenací na psychosociální témata hraných profesionálními herci s interakcemi diváků, kteří komentují zlomové situace v příběhu, nabízejí vlastní návrhy řešení daných situací a také hned v reálu na jevišti zkoušejí jejich realizaci a účinek. A také tím, že při práci s klienty v terapii mimo jiné využívám i divadelních prostředků a postupů. A jsem ráda, že se nakonec mohu věnovat oběma svým milovaným oborům.

Diskuze