Jak se zbavit závislosti na partnerovi

emocionální závislost

Většina romantických párů je na sobě do určité míry závislých. Rozdíl ovšem je, pokud požadujete, aby partner vám naplnil veškeré emocionální potřeby, které zoufale postrádáte a sami pro jejich sebenaplnění neděláte dost. Přenášíte to příliš na druhého. Takové lpění na uspokojení vlastních potřeb od partnera může negativně ovlivnit nejen váš partnerský vztah, ale i celý […]

Spoluzávislost ve vztahu

Neboli vzájemná závislost, kdy upřednostňujete potřeby a touhy partnerského vztahu před svými osobními. Vede k přílišné přizpůsobivosti a v podstatě se jedná o extrémní a nezdravou podporu. Znaky spoluzávislosti Je v pořádku chtít partnerovi pomoci, podpořit ho zvláště pokud se ocitl v problému. V závislém vztahu jde ale už o snahu ovládat chování a nálady […]